ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И РЕЦЕНЗИЯ
бесплатно за 1 минуту
Добавить материал
Количество Ваших материалов: 0.
Авторское
свидетельство о публикации в СМИ
добавьте 1 материал
Свидетельство
о создании электронного портфолио
добавьте 5 материала
Секретный
подарок
добавьте 10 материалов
Грамота за
информатизацию образования
добавьте 12 материалов
Рецензия
на любой материал бесплатно
добавьте 15 материалов
Видеоуроки
по быстрому созданию эффектных презентаций
добавьте 17 материалов
Гульфия Гильманова свидетельство о публикации рецензия
‘видетельство о публикации скачивание доступно только автору
Технологическая карта к уроку татарского языка на тему "Бәйлекләр. БСҮ “Минем яраткан китабым” "
Файл:

Дәрескә технологик карта.doc - Технологическая карта к уроку татарского языка на тему "Бәйлекләр. БСҮ “Минем яраткан китабым” "


Все файлы публикации > Дәрескә технологик карта.doc
Технологическая карта к уроку татарского языка на тему "Бәйлекләр. БСҮ “Минем яраткан китабым” "

Дәрескә технологик карта
Укытучы
Предмет
Сыйныф/төркем
Гыйльманова Гөлфия Радик кызы
Татар теле
6 нчы сыйныф/ рус төркеме
Тема
Дәрес төре
Максат һәм
бурычлар
Бәйлекләр. БСҮ “Минем яраткан китабым”. Мөстәкыйль эш.
Бәйләнешле сөйләм телен үстерү дәресе
Белем бирү:
Бәйлекләр турында белемнәрне ныгыту.
“Минем яраткан китабым” темасына сөйләшү аша бәйләнешле сөйләм
күнекмәләрен ныгыту.
Фикерләү сәләтен үстерү:
Укучыларның сөйләм телләрен, иҗади фикер йөртү сәләтләрен, танып­белү
активлыгын һәм мөстәкыйльлекне , бәйләнешле сөйләм телләрен үстерү.
Укучыларның яраттан китаплары турында сөйли белү күнекмәләрен булдыру.
Тәрбияви:
Планлаштырыл­
ган нәтиҗәләр
Китап укырга кызыксыну уяту, китапханәгә язылу теләкләрен булдыру.
Шәхескә кагылышлы:
Эшчәнлекнең максаты һәм нәтиҗәсе арасында бәйләнешне билгели белү.
Метапредмет:
Танып­белү УУГ: Аңлап уку һәм ирекле сөйләшү күнекмәсенә ия булу. Логик
фикерләү күнекмәсен үстерү. Җөмләләрне, диалогик сөйләмне кабул итү һәм
аның эчтәлегендә ориентлаша белү.
Коммуникатив УУГ: Хезмәттәшлек урнаштыра алу. Укытучының сөйләмен
тыңлый һәм аңлый алу. Телдән (диалогик һәм монологик) һәм язма сөйләм
күнекмәләрен үстерү. Коммуникатив максатлардан чыгып сүзләрне урынлы һәм
дөрес куллана алу. Укытучы, сыйныфташлар белән хезмәттәшлекне
планлаштыра алу.
Регулятив: Дәреснең темасын, максатын формалаштыру. Эчтәлеккә (үз) бәя
бирү, үзләштергән һәм үзләштерергә кирәк булган материалны билгели белү.
Предмет буенча: “Минем яраткан китабым” темасы буенча бәйлекләр кулланып
диалог һәм монолог төзи белү.
Фронталь, төркемнәрдә, парларда, индивидуаль
Дәреслек: Р.З.Хәйдәрова, З.Р.Нәҗипова “Күңелле татар теле”. Татар теле , 25­26
битләр.
Таратма материал: карточкалар, китапханәдәге сыман формуляр бланкы
Укытучы эшчәнлеге
Укучы эшчәнлеге
Универсаль уку гамәлләре
Эшне оештыру
Чыганаклар
Җиһазлау
Дәрес этаплары

Технологическая карта к уроку татарского языка на тему "Бәйлекләр. БСҮ “Минем яраткан китабым” "

Оештыру
Мотивлаштыру
(УУГ)
а) Уңай психологик
Сыйныф эшкә
Шәхескә кагылышлы:
халәт яки эш
атмосферасы тудыра.
әзерләнә (укытучыны
сәламлиләр,
укытучы һәм
сыйныфташларыңа хөрмәт,
б) Үткән теманы
үзләштерү дәрәҗәләрен
сорауларга җавап
бирәләр, сөйләм
бер­береңә ихтирамлы
мөнәсәбәт тудыру; үз уңыш­
ачыклый.
эшчәнлегенә
кушылалар)
Аерым битләрдә
Җөмләләрдә төшеп
бирелгән җөмләләрдә
төшеп калган сүзләрне
калган тиешле
сүзләрне бирелгән
язарга бирем бирә һәм
аннары җөмләләрне бер­
битләргә язалар,
парларда башта бер­
берсенә укыта, тәрҗемә
иттерә.
берсенә укыйлар,
тәрҗемә итәләр.
(Минем дустым кошлар
... китаплар укырга
ярата. Бу китаплар
әтием ... . Мин
абыем ... китапханәгә
бардым.)
“Бәйлекләрнең
сүзтезмәләрдә язылу
урыны кайда?” дигән
сорау бирү.
Рәсем буенча “Бу
китаплар нәрсә
турында?” дигән
сорауга җавап таптыра.
Сорауга җавап
бирәләр, мисаллар
китерәләр.
Сорауларга җавап
бирәләр.
(Рус шагыйрьләре
турында, Г.Тукай
турында, этләр
турында,
витаминнар
турында)
уңышсызлыклары­ның
сәбәпләрен ачыклау,
дәрескә әзерлеккә үзбәя.
Метапредмет:
Коммуникатив: укытучы,
сыйныфташлар белән
хезмәттәшлек итү.
Регулятив: эш урынын
әзерләү, һәр укучының
тәрҗемәсен тыңлау, бәя­
ләү; дәреснең темасын,
максатын ачыклау.
Предмет буенча:
бәйлекләрнең сүзтемәләрдә
язылу кагыйдәсен белү һәм
аңлау.
Предмет буенча: кыска
сөйләм берәмлекләре
(җөмлә) төзи белү,
сорауларга җавап бирә
белү.
Метапредмет:
Коммуникатив:
укытучының сөйләмен
Белемнәрне
беренчел ныгыту

Технологическая карта к уроку татарского языка на тему "Бәйлекләр. БСҮ “Минем яраткан китабым” "

Дәреслектәге (26 бит, 2
Диалогларны укыйлар,
тыңлау һәм аңлау.
Регулятив: укытучы бир­
гән сорауга дөрес җаваплар
табарга ирешү.
Шәхескә кагылышлы:
күнегү) диалогларны
башта кычкырып берәр
тәрҗемә итәләр,
диалогларны үзгәртеп
парларда эшләүнең
әһәмиятен аңлау.
Диалогик сөйләм
күнекмәләрен
камилләштерү
Метапредмет:
Танып­белү: планнан чыгып
диалогик сөйләм төзү.
Коммуникатив:
башкаларның сөйләмен
тыңлау һәм аңлау.
Регулятив: планлаштыру,
уку мәсьәләсен аңлауны
бәяләү.
Предмет буенча: тема
буенча диалог төзи белү.
пардан укыттыру һәм
тәрҗемә иттерү., аннары
парларда укыйлар
төзиләр
парларда укыту.
Үрнәк буенча диалог­лар
төзетә (парларда
эшлиләр).
Иҗади бирем бирү “Сез
киапханәче. Китапханәгә
беренче тапкыр укучы
язылырга килде. Укучы
формуляры тутырырга
кирәк”.
Ак битләрне алыгыз һәм
парларда эшлибез. Башта
А партнһрлары –
китапханәче, ә Б –
укучы, аннары
алмашыныгыз.
Парларда эшлиләр
бер­берсенә сораулар
биреп укучы
формулярын
тутыралар.
Монологик
сөйләмне
камилләштерү
Дәреслектәге текстны
Текстны укыйлар,
Метапредмет:
(26 биттә 5 күнегү)
укыту, тәрҗемә иттерү.
Төркемнәрдә “Минем
яраткан китабым”
темасына газета өчен
кыска статья язарга
бирем бирә.
тәрҗемә итәләр.
Танып­белү: белемнәрне
Төркемдә (4 кеше)
хикәя төзиләр, һәр
структуралаштыру күнек­
мәсе. Аңлап һәм ирекле
сөйли белү.
төркемнән бер укучы
хикәяне укып күрсәтә.
Коммуникатив: монологик
сөйләм, хезмәттәшлек.

Технологическая карта к уроку татарского языка на тему "Бәйлекләр. БСҮ “Минем яраткан китабым” "

Рефлексия
Дәрес, дәрестә туган
авырлыклар турында
Үз фикерләрен
әйтәләр, өй эшен язып
Шәхескә кагылышлы: үзбәя,
эшчәнлекнең мак­саты һәм
сорый, дәрескә нәти­җә
ясый, укучылар­ның
алалар, сораулар
бирәләр.
эшенә бәя бирә.
Өй эшен аңлата.
1) 26нчы биттә 6
күнегү:
а) парларда
диалог төзеп
чыгыш ясарга
әзерләнеп килергә
кирәк.
б) индивидуаль
дәфтәрдә язып
килергә.
нәтиҗәсе арасын­да
бәйләнешне билгеләү, үз
уңыш­уңышсызлыкларның
сәбәпләрен ачыклау.
Метапредмет:
Танып­белү:
дифференциаль бирем (өй
эше).
Регулятив: коллектив яки
индивидуаль эшне бәяләү.

Прямая ссылка на скачивание файла: Скачать файл