Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)
Оценка 4.8

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Оценка 4.8
Контроль знаний
docx
родителям
5 кл
04.06.2018
Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)
5нче рус сыйныфында татар укучылары өчен ана теленнән арадаш аттестация эше контроль эш формасында үткәрелә. Контроль эштә 10 тест соравы (һәр дөрес җавапка 1 балл), фонетик анализ бирелгән. Фонетик анализ өчен барлыгы 15 балл.Фонетик анализны бәяләү кретерийлары: А) транскрипцияне дөрес язса, 1 балл
Контрольно-измерительные материалы для 5 класса по татарскому языку ( основная группа).docx
«Рассмотрено »  Руководитель ШМО ______ /А.М.Закирова Протокол №  от «28»августа2017 г. «Согласовано »    Заместитель директора по УР МБОУ « Шеморданский лицей» ______ /Г.Р.Валиуллина от «29»  августа  2017 г . «Утверждаю » Директор МБОУ «Шеморданский  лицей» _______ /  И.М.Шамилов Приказ №  239                              от « 29»     августа    2017 г . КОНТРОЛЬНО ­ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ промежуточной аттестации  по родному языку (татарский язык) для учащихся 5 класса муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения   «Шеморданский лицей Сабинского муниципального  района РТ» на 2017 ­ 2018 учебный год.                                                                                                Рассмотрено на заседании                                                                                           педагогического совета протокол №   1                                                                                                        от «  29 »    августа        2017 г. 5нче  сыйныф өчен  (төп төркем) теленнән (татар теле) арадаш аттестация өчен контроль эш материалы Аңлатмаязуы 5нче   рус   сыйныфында   татар   укучылары   өчен  ана  теленнән  арадаш аттестация эше контроль эш  формасында  үткәрелә. Контроль эштә 10 тест   соравы   (һәр   дөрес   җавапка   1   балл),   фонетик   анализ     бирелгән. Фонетик   анализ   өчен   барлыгы   15   балл.  Фонетик   анализны   бәяләү кретерийлары: А) транскрипцияне дөрес язса, 1 балл Б) Иҗеккә дөрес бүлеп, төрен күрсәтсә – 2 балл (0,5+0,5 ; 0,5+0,5) В) Басымны дөрес билгеләсә ­1 балл Г)Хәрефләрне дөрес күрсәтсә – 1балл (0,2 +.....) Д) Авазларны дөрес күрсәтсә ­– 1балл (0,2 +.....) Е) һәр авазга дөрес характеристика – 1әр балл  (барысы 5 балл) З) Сузыклар гармониясен күрсәтеп, төрен билгеләсә – 2 балл И) әйтелеш белән язылыш туры килү­килмәвен билгеләп, ни өчен икәнен аңлатса­ 2балл Максат: 5нче сыйныфта үтелгән белем һәм күнекмәләрне тикшерү. Үткәрү формасы: контроль эш. Үткәрү вакыты: 45 минут. 1нче өлеш. ТЕСТ. 1.Калын  сузыклы сүзләрдән генә торган рәтне табыгыз а) күлмәк,китап,күз,кишер; б) исем кеше эшче егет; в)сөлге,көймә,мәче,өрәңге; г)каен,зал,арыслан,кыяр. 2. ”Без дәү әнигә чәчәкләр бүләк иттек” җөмләсеннең кайсы очрагында ия  белән хәбәр дөрес күрсәтелгән: А) Без иттек; б) Дәү әнигә бүләк иттек; в) Чәчәкләр бүләк иттек; г) Без бүләк иттек 3.Парлы сүзләрдән торган рәтне табыгыз а) алмагач,умарта,пәрәмәч,диңгез б) чокыр­чакыр,савыт­саба,ара­тирә,бала­чага в) ап­ак, туп­туры, сап­сары г) ташбака,төнбоек,карабодай,җитмеш 4.Хаталы сүзе булган җөмләне табыгыз а)Бүген Булатның туган көне. б)Азат бакча казыганда, көрәкен сындырды. в)Зәңгәр күлдә  балалар су коена . г)Төзүчеләр яңа амбар салдылар. 5.Бер тамырдан ясалмаган сүзләр рәтен билгеләгез. а)сулы, сусыз, сугару б)юынгыч, югыч, юан в)белем,белгеч,белемле г)сүзлек, сүзчән, сүзле 6.Төшеп калган сүзне табыгыз: “... предметның  эшен,хәлен, хәрәкәтен  белдерәләр.” а)фигыльләр б)исемнәр в)алмашлыклар г)сыйфатлар 7. Азат әнисенә булыша җөмләсендә астына сызылган сүзнең килешен  билгеләгез.  а)Урын­вакыт килешендә б)Төшем килешендә в).Юнәлеш килешендә г)Иялек килешендә 8.Кайсы рәттәге сүзләр мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленгән? а)кай­та­лар, сү­зем­не б) кит­ә­сез, эш­лә­гән­сең в) ки­лер­ләр, бар­ыр­сыз г) сан­а­ды, сан­дугач 9.Нигезе дөрес билгеләнгән рәтне күрсәтегез А) шәһәр­чек, кошкай­лар Б) эшчәнлек­тә, тигезлек­не в) сана­дык, көрәкләр­не Г) күргән­мен, хәйлә­кәр 10. “Кот наплакал” фразеологизмының татарча эквивалентын күрсәтегез А) юк сүз сөйләү Б) бик аз В) бик тыйнак Г) эшсез йөрү 2нче өлеш. Фонетик анализ Гомер сүзенә фонетик  анализ ясарга. Бәяләү критерийлары. Барлыгы 25 балл 2%ле”­0­12  “3ле”­13­18 “4ле”­19­22 “5ле”­23­25 Җаваплары. 1. Г 2. Г 3. Б 4. Б 5. Б 6. А 7. В 8. Б 9. Б 10.Б Гомер [гъө­мөр] 1. Бу  сүздә 2 иҗек: 1нчесе­ ачык, икенчее – ябык иҗек. 2. Басым 2нче җеккә төшә. 3. Хәрефләр: “гэ”, “о”, “эм”, “ө”, “эр” 4. Авазлар: [гъ][ө][м][ө][р] 5. Сузыклар: [ө] – нечкә , алгы рәт, иренләшкән сузык. Сингармонизм  законына буйсынган, ирен гармониясе. 6. Тартыклар: [гъ] – яңгырау, саңгырау пары ­[къ], кече тел тартыгы; [м]­ яңгырау, саңгырау пары юк, ирен­ирен тартыгы; [р]­ яңгырау, саңгырау пары юк, тел алды тартыгы. 7. Әйтелеш белән язылыш туры килми: а) кече тел тартыгы [гъ] язуда г хәрефе белән күрсәтелә б) икенче иҗектә[ө] авазы е хәрефе белән бирелгән

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)

Контрольно-измерительные материалы по татарскому языку(5класс)
Скачать файл