Створення запиту за допомогою майстра простих запитів
Оценка 4.9

Створення запиту за допомогою майстра простих запитів

Оценка 4.9
docx
25.11.2021
Створення запиту за допомогою майстра простих запитів
Л2-002905.docx

Створення запиту за допомогою майстра простих запитів

Майстер простих запитів Access створює елементарні запити на вибірку. Умови відбору для операцій фільтрації і сортування в цих запитах указати не можна. Однак, на відміну від раніше розглянутих засобів фільтрації, за допомогою цього майстра можна вибрати для відображення в результуючій таблиці тільки ті поля, що необхідні. Крім того, як джерела даних для запиту можна вказати майстру поля однієї чи декількох таблиць або запитів. Якщо в запиті беруть участь числові поля, майстер дозволяє створити так званий підсумковий запит.

 

При створенні простого запиту за допомогою майстра послідовність дій повинна бути наступною.

 

1.   


У вікні відкритої бази даних клацнути на кнопці Запросы, а потім в області об'єктів двічі клацнути на ярлику Создание запроса с помощью мастера (Можна також відкрити вкладку Запросы, клацнути на кнопці Создать, зі списку доступних методів створення нового запиту слід вибрати пункт Простой запрос). На екрані з'явиться перше діалогове вікно майстра.

 

2.    З розкривного списка Таблицы и запросы вибрати таблиці (або запити), поля яких повинні бути включені в новий запит.

3.    Включити в запит поля, що підходять, зі списку Доступные поля. Вибрати поля можна з допомогою кнопок вибору полів. Виділені поля перемістяться в список Выбранные поля. Можна включити в запит поля і з інших таблиць, однак між ними обов’язково потрібні бути встановлені зв’язки. Після сформування списку вибраних полів треба клацнути на кнопці Далее, щоб перейти до наступного етапу.

4.    В наступному вікні майстер пропонує вибрати тип запиту, що створюється: подробный (відображаються всі записи) та итоговый  (з виконанням арифметичних операцій над числовими полями таблиці). Після вибору потрібної опції натиснути кнопку Далее.

5.    Заключне вікно майстра пропонує вказати ім’я запиту. Якщо в цьому вікні вибрати опцію Открыть запрос для просмотра данных і клацнути на кнопку Готово, майстер створить запит, збереже його і відобразить на екрані результати виконання нового запиту.

Прості запити, створені майстром, потребують подальшої доробки в режимі конструктора запитів. Однак з запитами в режимі таблиці можна працювати так само, як і з таблицями, застосовуючи при потребі функції сортування і фільтрації.

Збережений запит можна знову виконати, відкривши вкладку Запросы вікна бази даних і двічі клацнути на імені потрібного запиту (або виділити його і натиснути кнопку Открыть панелі інструментів вікна бази даних).

Перед тим як створити запит слід продумати відповіді на такі запитання:

-         Яка таблиця (чи таблиці) містить потрібну інформацію?

-         Чи мають таблиці відповідні ключі.

-         Тип  запиту, який вам потрібно використати.

-         Умови і критерії полів, які мають задовольняти записи.

-         Необхідні обчислення.

-         Порядок сортування.

-         Ім'я, під яким потрібно зберегти запит.

 


 

Створення запиту за допомогою майстра простих запитів

Створення запиту за допомогою майстра простих запитів

У вікні відкритої бази даних клацнути на кнопці

У вікні відкритої бази даних клацнути на кнопці

Включити в запит поля, що підходять, зі списку

Включити в запит поля, що підходять, зі списку

Заключне вікно майстра пропонує вказати ім’я запиту

Заключне вікно майстра пропонує вказати ім’я запиту

Збережений запит можна знову виконати, відкривши вкладку

Збережений запит можна знову виконати, відкривши вкладку
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.