Վան թագավորությունը 9-6-րդ դարերում
Оценка 4.6

Վան թագավորությունը 9-6-րդ դարերում

Оценка 4.6
ppt
10.05.2020
Վան թագավորությունը 9-6-րդ դարերում
Վան թագավորությունը 9-6-րդ դարերում.ppt

Վանի թագավորություն /Ուրարտու/ Ք.ա.9-6դդ. Շողակաթի միջն դպրոց պատմության , հասարակագիտության մասնագետ՝Ս. Հովսեփյան

Վանի թագավորություն /Ուրարտու/ Ք.ա.9-6դդ. Շողակաթի միջն դպրոց պատմության , հասարակագիտության մասնագետ՝Ս. Հովսեփյան

Վանի թագավորություն /Ուրարտու/ Ք.ա.9-6դդ.

Շողակաթի միջն դպրոց

պատմության , հասարակագիտության մասնագետ՝Ս. Հովսեփյան

ԴԻԱՈՒԽԻ Համա դաշնություն ԷԹԻՈՒՆԻ Համա դաշնություն ՎԱՆԻ համադաշնություն

ԴԻԱՈՒԽԻ Համա դաշնություն ԷԹԻՈՒՆԻ Համա դաշնություն ՎԱՆԻ համադաշնություն

ԴԻԱՈՒԽԻ

Համա
դաշնություն

ԷԹԻՈՒՆԻ

Համա
դաշնություն

ՎԱՆԻ
համադաշնություն

Վանի (Տուշպա) միջնաբերդը

Վանի (Տուշպա) միջնաբերդը

Վանի (Տուշպա) միջնաբերդը

Սարդուրի 1-ին /Ք.ա.835-825թթ./ Տուշպայի կառուցման մասին Սարդուրի 1-ի թողած արձանագրությունը <<Սարդուրին`որդին Լութիպրի , արքան է արքաների , որը բոլոր արքաներից հարկ վերցրեց:Սարդուրին ` որդին Լութիպրի…

Սարդուրի 1-ին /Ք.ա.835-825թթ./ Տուշպայի կառուցման մասին Սարդուրի 1-ի թողած արձանագրությունը <<Սարդուրին`որդին Լութիպրի , արքան է արքաների , որը բոլոր արքաներից հարկ վերցրեց:Սարդուրին ` որդին Լութիպրի…

Սարդուրի 1-ին /Ք.ա.835-825թթ./

Տուշպայի կառուցման մասին Սարդուրի 1-ի թողած արձանագրությունը

<<Սարդուրին`որդին Լութիպրի , արքան է արքաների , որը բոլոր արքաներից հարկ վերցրեց:Սարդուրին ` որդին Լութիպրի ,- ասում է այսպես.- ես քարերն այս Ալնիունի/քաղաքի/ միջից բերեցի , ես պարիսպն այս կառուցեցի >>

<<Նաիրի երկրի արքա, մեծ արքա, հզոր արքա, տիեզերքի արքա, արքաների արքա…>>

VIII դար) Պետության հզորացման գործում ձեռնարկեց մի շարք բարեփոխումներ: Արաջին շրջանում կատարեց գրային բարեփոխում ստեղծելով տեղական սեպագիրը: Իր օրոք սկսված ռազմական բարեփոխումը ավարտվեց որդու` Մենուայի…

VIII դար) Պետության հզորացման գործում ձեռնարկեց մի շարք բարեփոխումներ: Արաջին շրջանում կատարեց գրային բարեփոխում ստեղծելով տեղական սեպագիրը: Իր օրոք սկսված ռազմական բարեփոխումը ավարտվեց որդու` Մենուայի…

Իշպուինի /Ք.ա.825-810թթ./

Հատված Խորխոռյան 
տարեգրությունից (Ք.ա. VIII դար)

Պետության հզորացման գործում ձեռնարկեց մի շարք բարեփոխումներ:
Արաջին շրջանում կատարեց գրային բարեփոխում ստեղծելով տեղական սեպագիրը: Իր օրոք սկսված ռազմական բարեփոխումը ավարտվեց որդու` Մենուայի կառավարման շրջանում, որի արդյունքում սեղծվեց կանոնավոր արհեստավարժ բանակ:
Երկրորդ շրջանում իրականացրեց կրոնական բարեփոխում արձանագրելով <<Խալդյան դարպասի>> վրա, որը հետագայում կոչվեց <<Մհերի դուռ>>:

Մենուա /Ք.ա. 810-786թթ./ Մենուայի թագավորության տարիներին Ուրար տուի սահմանները ընդարձակվել են հասնելով Կարսի սարահարթից, Դիաուխի, Ալզի, Ծուփանի ու ճորոխ գետից մինչև Մանա և Պարսուա երկրները:…

Մենուա /Ք.ա. 810-786թթ./ Մենուայի թագավորության տարիներին Ուրար տուի սահմանները ընդարձակվել են հասնելով Կարսի սարահարթից, Դիաուխի, Ալզի, Ծուփանի ու ճորոխ գետից մինչև Մանա և Պարսուա երկրները:…

Մենուա /Ք.ա. 810-786թթ./

Մենուայի թագավորության տարիներին Ուրար տուի սահմանները ընդարձակվել են հասնելով Կարսի սարահարթից, Դիաուխի, Ալզի, Ծուփանի ու ճորոխ գետից մինչև Մանա և Պարսուա երկրները: Նվաճված տարածքներում հիմնելով բերդեր ու ամրոցներ: Մենուայի միանձնյա թագավորության օրոք Ուրարտուն ապրել է ռազմաքաղաքական վերելք` վերածվելով գերտերության:

XIX դարի գծանկար) Մենուայի կառուցած վիթխարի ջրանցքը՝ Խոշաբ գետից մինչև Վան `շուրջ 72կմ երկարությամբ, որը խմելու և ոռոգելու ջուր է մատակարարել (այժմ էլ գործում է)…

XIX դարի գծանկար) Մենուայի կառուցած վիթխարի ջրանցքը՝ Խոշաբ գետից մինչև Վան `շուրջ 72կմ երկարությամբ, որը խմելու և ոռոգելու ջուր է մատակարարել (այժմ էլ գործում է)…

Մենուայի /Ք.ա.810-786թթ/ ներքին քաղաքականությունը

Մենուայի ջրանցքի պատը սեպագիր արձանագրությամբ (XIX դարի գծանկար)

Մենուայի կառուցած վիթխարի ջրանցքը՝ Խոշաբ գետից մինչև Վան `շուրջ 72կմ երկարությամբ, որը խմելու և ոռոգելու ջուր է մատակարարել (այժմ էլ գործում է) Ուրարտուի մայրաքաղաք Տուշպա- Վանին:Անվանվել է Մենուայի ջրանցք, Շամիրամի ջուր , Շամիրամի առուանուններով` նվիրված ասորեստանի թագուհի Շամիրամին:
Մենուան ջրանցքներ է անց-կացրել Վանա լճի հյուսիսային, հարավային ու արևելյան ավազաններում և հարակից շրջաններում:

Արգիշտի 1-ին /ք.ա.786-764թթ/ Արգիշտի Ա Ծննդյան թվականն անհայտ Ք.ա.մոտ 764 թ. Քանդակը` Էրեբունի թանգարանի շենքի ճակատային մասում Արգիշտի Ա թագավորի սեպագիր արձանագրությունը Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման մասին

Արգիշտի 1-ին /ք.ա.786-764թթ/ Արգիշտի Ա Ծննդյան թվականն անհայտ Ք.ա.մոտ 764 թ. Քանդակը` Էրեբունի թանգարանի շենքի ճակատային մասում Արգիշտի Ա թագավորի սեպագիր արձանագրությունը Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման մասին

Արգիշտի 1-ին /ք.ա.786-764թթ/


Արգիշտի Ա Ծննդյան թվականն 
անհայտ Ք.ա.մոտ 764 թ.
Քանդակը` Էրեբունի թանգարանի շենքի ճակատային մասում

Արգիշտի Ա թագավորի սեպագիր արձանագրությունը Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման մասին

Արգիշտի 1-ին աշխարհակալության ստեղծում Հեծյալ մարտիկների և մարտակարգի երթի տեսարան՝ փորա գրված կապարճի վրա` Արգիշտի Ա-ի արձանագրությամբ Ք.ա.786-781թթ Արգիշտիի առաջնորդությամբ ստեղծվեց Վանի աշխարհակալությունը: Ասորեստանի զորքի…

Արգիշտի 1-ին աշխարհակալության ստեղծում Հեծյալ մարտիկների և մարտակարգի երթի տեսարան՝ փորա գրված կապարճի վրա` Արգիշտի Ա-ի արձանագրությամբ Ք.ա.786-781թթ Արգիշտիի առաջնորդությամբ ստեղծվեց Վանի աշխարհակալությունը: Ասորեստանի զորքի…

Արգիշտի 1-ին աշխարհակալության ստեղծում

Հեծյալ մարտիկների և մարտակարգի երթի տեսարան՝ փորա գրված կապարճի վրա` Արգիշտի Ա-ի արձանագրությամբ

Ք.ա.786-781թթ Արգիշտիի առաջնորդությամբ ստեղծվեց Վանի աշխարհակալությունը:

Ասորեստանի զորքի գլխավոր հրամանատարն Արգիշտի 1-ի մասին ասել է. <<Անունն անգամ ահարկու է, որպես ծանր հողմ, նրա ուժերը մեծաքանակ են>>

Սարդուրի 2-րդ /Ք.ա.764-735թթ./ Արտաքին քաղաքականության արդյունքում ստեղծել է չորս ծովերի տերությունը` ծավալվելով մինչև Միջերկրական, Սև, Կասպից ծովեր ու Պարսից ծոց: Ներքին քաղաքականության բնագավառում համադաշնությունների կառավարման…

Սարդուրի 2-րդ /Ք.ա.764-735թթ./ Արտաքին քաղաքականության արդյունքում ստեղծել է չորս ծովերի տերությունը` ծավալվելով մինչև Միջերկրական, Սև, Կասպից ծովեր ու Պարսից ծոց: Ներքին քաղաքականության բնագավառում համադաշնությունների կառավարման…

Սարդուրի 2-րդ /Ք.ա.764-735թթ./

Արտաքին քաղաքականության արդյունքում ստեղծել է չորս ծովերի տերությունը` ծավալվելով մինչև Միջերկրական, Սև, Կասպից ծովեր ու Պարսից ծոց:
Ներքին քաղաքականության բնագավառում համադաշնությունների կառավարման համակարգից անցում կատարվեց կենտրանացված համակարգի:

Սարդուրի Բ-ի արձանագրությամբբրոնզե կապարճից հատված Ուրարտու. Սարդուրի II

Սարդուրի Բ-ի արձանագրությամբբրոնզե կապարճից հատված Ուրարտու. Սարդուրի II

Սարդուրի Բ-ի արձանագրությամբբրոնզե կապարճից հատված

Ուրարտու. Սարդուրի II

Հատված Սարդուրի 2-րդի թողած արձանագրությունից <<Խալդին արշավեց, սեփական զենքին ենթարկեց Մանա և Բաբիլու երկիրը, զգետնեց Սարդուրիի առջև Արգիշտորդու: …Սարդուրին ասում է. <<Արշավեցի Մանա երկրի վրա:…

Հատված Սարդուրի 2-րդի թողած արձանագրությունից <<Խալդին արշավեց, սեփական զենքին ենթարկեց Մանա և Բաբիլու երկիրը, զգետնեց Սարդուրիի առջև Արգիշտորդու: …Սարդուրին ասում է. <<Արշավեցի Մանա երկրի վրա:…

Հատված Սարդուրի 2-րդի թողած արձանագրությունից

<<Խալդին արշավեց, սեփական զենքին ենթարկեց Մանա և Բաբիլու երկիրը, զգետնեց Սարդուրիի առջև Արգիշտորդու: …Սարդուրին ասում է. <<Արշավեցի Մանա երկրի վրա: Գրավեցի….երկիրը: Կոտորում էի մինչև Բարուաթա /երկիրը/>>: Խալդյան մեծությամբ Սարդուրին ասում է <<Գրավեցի երեք ամրոց, որ ամրացված էին, կռվում գրավեցի : Քսան երեք քաղաք մեկ օրում նվաճեցի: Ամրոցներն ավերեցի , քաղաքներն այրեցի, երկիրը կերա, յուրացրի , մարդ, կին, այնտեղից քշեցի: Ութ հազար հարյուր երեսուն հինգ պատանի հանեցի , քսան հինգ հազար ստրուկ, վեց հազար մարդ ռազմական: Երկու հազար հինգ հարյուր ձի քշեցի, տասներկու հազար հարյուր ոչխար : Սույնը արքային եկավ հասավ , իսկ թե ինչ զինվորները քշեցին առանձին քշեցին , երբ երկրից հեռացա >>:

Ռուսա 1-ին / Ք.ա735-մոտ710թթ./ Ասորեստանի արքա Սարգոն 2-րդը Ռուսա 1-ինը Ասորեստանի դեմ պայքարում

Ռուսա 1-ին / Ք.ա735-մոտ710թթ./ Ասորեստանի արքա Սարգոն 2-րդը Ռուսա 1-ինը Ասորեստանի դեմ պայքարում

Ռուսա 1-ին / Ք.ա735-մոտ710թթ./

Ասորեստանի արքա
Սարգոն 2-րդը

Ռուսա 1-ինը Ասորեստանի դեմ պայքարում

Արգիշտի 2-րդ /Ք.ա.մոտ710-685թթ./ Կառավարման ընթացքում բարիդրացիական հարաբեություններ են հաստատվում Ասորեստանի հետ կապված նոր թշնամու` կիմմերական ցեղերի հայտնվելու հետ:

Արգիշտի 2-րդ /Ք.ա.մոտ710-685թթ./ Կառավարման ընթացքում բարիդրացիական հարաբեություններ են հաստատվում Ասորեստանի հետ կապված նոր թշնամու` կիմմերական ցեղերի հայտնվելու հետ:

Արգիշտի 2-րդ /Ք.ա.մոտ710-685թթ./

Կառավարման ընթացքում բարիդրացիական հարաբեություններ են հաստատվում Ասորեստանի հետ կապված նոր թշնամու` կիմմերական ցեղերի հայտնվելու հետ:

Ռուսա 2-րդ/Ք.ա.685-645թթ/ Երևանի հարավ-արև մտ յան ծայրամասում, Հրազդան գետի ձախ ափին է գտնվում, Կարմիր բլուր հնա վայրը որի տարածքում Ուրարտական թագա վոր Ռուսա Բ-ի (685-645թթ.)…

Ռուսա 2-րդ/Ք.ա.685-645թթ/ Երևանի հարավ-արև մտ յան ծայրամասում, Հրազդան գետի ձախ ափին է գտնվում, Կարմիր բլուր հնա վայրը որի տարածքում Ուրարտական թագա վոր Ռուսա Բ-ի (685-645թթ.)…

Ռուսա 2-րդ/Ք.ա.685-645թթ/

Երևանի հարավ-արև
մտ յան ծայրամասում, Հրազդան գետի ձախ ափին է գտնվում, Կարմիր բլուր հնա վայրը որի տարածքում Ուրարտական թագա վոր Ռուսա Բ-ի (685-645թթ.) օրոք հիմնա դրվել է

Թեյշեբաինի բերդ-ամրոցը: Այն նվիրված է եղել ուրարտական հզոր աստվածներից երկրորդին` ռազմի և ամպրոպի աստված Թեյշեբային:

Վանա Լիճը և Աղթամար կղզին

Վանա Լիճը և Աղթամար կղզին

Վանա Լիճը և Աղթամար կղզին

Վան քաղաքն այսօր ԿԱԻ-ի Կապանի մասնաճյուղի պատմության , հասարակագիտության մասնագետ՝ Լիլիթ Առաքելյան

Վան քաղաքն այսօր ԿԱԻ-ի Կապանի մասնաճյուղի պատմության , հասարակագիտության մասնագետ՝ Լիլիթ Առաքելյան

Վան քաղաքն այսօր

ԿԱԻ-ի Կապանի մասնաճյուղի պատմության , հասարակագիտության մասնագետ՝ Լիլիթ Առաքելյան

Скачать файл