ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И РЕЦЕНЗИЯ
бесплатно за 1 минуту
Добавить материал
Количество Ваших материалов: 0.
Авторское
свидетельство о публикации в СМИ
добавьте 1 материал
Свидетельство
о создании электронного портфолио
добавьте 5 материала
Секретный
подарок
добавьте 10 материалов
Грамота за
информатизацию образования
добавьте 12 материалов
Рецензия
на любой материал бесплатно
добавьте 15 материалов
Видеоуроки
по быстрому созданию эффектных презентаций
добавьте 17 материалов
Айжибек Смагул Свидетельство о публикации Рецензия
Свидетельство Скачивание доступно только автору
Логикалық тапсырмалар  1-4 сынып

Логикалық тапсырмалар 1-4 сынып

Ой-пікір Мамиева Сандугаш Катиетолдановнаның логикалық тапсырмалар дидактикалық жинағы бастауыш сыныптарға арналған. Бұл тіл ұстарту жұмысы сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып топтастырылған қосымша құрал. Берілген тапсырмалар орыс сыныптарындағы қазақ тілін оқитын оқушылардың сөйлеу тілін кеңейту, байыту, сөз өнерінің қыр-сырын меңгерту, есте сақтау қабілеттерін дамыту, байқағыштығын қалыптастырады, мемлекеттік тілді меңгеруге қызығушылықтарын арттырады. Осы дидактикалық жинағы әріптестерге үлкен пайда келтіреді деп есептеймін. Логикалық тапсырмалар Қазақ тілінің бағдарламалық мазмұнын тереңдетіп меңгерту үшін логикалық тапсырмаларқолдану да көзделеді. Білімнің беріктігін қамтамасыз ету үшін, баланың шығармашылық қабілетін дамыта түсу үшін қазақ тілі пəнінен аталған тапсырмаларға баса назар аудару қажет. Берілген тапсырмаларды орындауда оқушылар өз беттерімен ізденеді, оқушының ой өрісін кеңейтіп, есте сақтауын дамытады, байқағыштығын қалыптастырады, есте сақтау қабілеттері шыңдалады, тілбайлықтары дами түседі. Оқушының өзіндік пікір айтып, оны қорғай білуіне мүмкіндік жасалады. Ойнайық та ойлайық 1-жаттығу. Əріптерден сөз жина: өкз, лоқ, мала, оыйн. 2-жаттығу. Жаңа сөз құрау Қ. . Қ. . . Қ . . . . Қ. . . . . Қ. . . . . . Қ. . . . . . . 3- жаттығу.Сандарды сөзбен жаз. 18 орындық, 7 оқушы, 2 кітап, 36 дəптер, 50 алма, 10 терезе. 4-жаттығу. Көп нүктенің орнына н, ң əріптерін қой, көшіріп жаз. Адамны... , ананы... , қошақаны... , алақанны... , ауылды... , сананы... , жаманны... , түнні... , қолымны... , сезімі... , атаны... , баламны... , оқушымсы... , перзентімні... , балапаны... , арманымны.... . 5-жаттығу. Жұмбақты оқы, шеш. Ыдыста бар, Сарыда бар. Кітаптажоқ , Қарада жоқ . Тиында бар, Арыстанда бар. Тиіндежоқ , Пілдежоқ . 6-жаттығу. Берілгенсөздердіəліпбиретіменжаз. А) Семей, Астана, Қарағанды, Өскемен. Ə) Əсем, Сырым, Райгүл, Айбек Б) Қалам, дəптер, өшіргіш, сызғыш А) __________________________________________ Ə) __________________________________________ Б__________________________________________ 7-жаттығу. сөздерді үлгі бойынша жекеше, көпше жікте. Жекеше түрі І жақ. Мен оқушымын. Я ученик. ІІ жақ. Сен ІІ жақ. Сіз ІІІ жақ. Ол Көпше түрі І жақ . Біз ІІ жақ. Сендер ІІ жақ. Сіздер ІІІ жақ Олар 8-жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап. Дыбысы жоқ болсада, Əліпбидеорныбар. Оқылмайтынжазсада, Қайбелгіол, табыңдар. Шешуі _______ ____ 9-жаттығу. Өлеңді оқып, əр дыбыстың өз орнын тап. «А» дегенің – Ана, «Б» дегенің – бала. «Б» дегенің – баға, «Бестен» басқа алма. 10-жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қазақ тіліне тән дыбыстықой, сөздерді аудар. Б...теу, о...ушы, ...ліпби, жа...сы, аты-ж...ні, үнд..., ...депті, да...ғыл, а...ылды, с...йлем, қа...аз. 11-жаттығу. Ұ, үдыбыстарынамысалкелтір. Үлгі: Ұ дыбысы: Ұядан, ұмытшақ, ұлу, ұшқыш, ұзартқыш, ... Ү дыбысы: Үйге, үйірсек, үкі, үстел, үнжария, ... 12-жаттығу .Көпнүктеніңорнынатиістіəріптердіқой. …ор, …иклон, …ертеж, тұ…ы, гəу...ар, …адиша, жи…аз, …оккей, қа….арман, пла…, …емпион, бор…, кон...ерт, ....ифр, ...абар. 13-жаттығу. Анаграмма «К» əрпіне К К К К К К К Тағамтүрі ... білімбұлағы Жерқазатынқұрал Қыстаұйықтайтынжануар Спорттүрі Жəрдемжасау Машина, автобус, трамвайдыңжалпыатауы

  • Игры
  • Русская литература
  • Профессиональная подготовка

Все файлы материала:
закрыть
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация «Знанио»
Здравствуйте, проверьте свои знания
во Всероссийских педагогических тестированиях:

- выберите тему
- пройдите небольшой тест
- получите СЕРТИФИКАТ ОТЛИЧИЯ