Релейная защита, автоматический перезапуск
Оценка 4.8

Релейная защита, автоматический перезапуск

Оценка 4.8
Домашнее обучение
docx
технология
Взрослым
06.01.2021
Релейная защита, автоматический перезапуск
практическая работа по предмету релейная защита, сборка схем автоматического перезапуска
56 эсэс.docx

Күні

17.11.20

Мамандық

0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдығы

Топ

Э-41

Пән

Энергожүйелерінің электрлік тораптары

Тақырып №56

Тәжірибелік жұмыс №8 «Кернеудің шығынын анықтау және ағын таралуын табу үшін электр энергиясының бірнеше тұтынушыларымен тұйық жергілікті электр торабын есептеу»

 

Жұмыс мақсаты: тұтынушыларымен тұйық жергілікті электр торабын есептеу дағдыысы.

Кернеудің шығынын анықтау және ағын таралуын табу.

 

Өткізгіш арасындағы қашықтық 2 м, орналасуы – үшбұрыш.

 

                                  А

                                                     20 км

              10                                                   4

                                            20

    1                            10

                            30                  20

             10                                           10    S4

    S1

                               2                        3

                                             10

 

                                                     S3

                               S2

 

-нұсқа

Номинальды

кернеу, кВ

 

Мах жүктемедегі қолдану уақыт, сағ

 

Аудан

 

Жүктеме, кВА

 

 

 

 

 

 

 

1-ші сан  А кейін

 

2-ші сан  А кейін

 

1

6

5100

А 1-2

2+j1,2

1+j0,8

2

10

3200

А 2-3

6+j3,5

10+j4,5

3

35

4300

А 3-4

80+j40

62+j31

4

6

2700

А 1-3

9+j6,4

8+j2,2

5

10

2900

А 2-4

55+j23,8

72+j31

6

6

3300

А 2-4

3+j1,7

3+j2,2

7

6

4500

А 3-4

4+j2,7

5+j2,1

8

35

5200

А 1-2

87+j43,3

56+j22,5

9

10

4800

А 2-4

33+j18,8

27+j12,6

10

6

3700

А 1-3

19,5+j9,3

37,4+j17

 

Мысалы

           Жабық желі U = 6 КБ есептеңіз. Желілік, алюминий өткізгіштері адресінен жүзеге асырылады. Диаграммада көрсетілген кВА км ұзындығы салыңыз. Уақыт пайдалану барлық тұтынушылар 5000сағ  үшін барынша жүктеме. Үшбұрыш сымдар арасындағы қашықтық 2 м.

          

                                      S2=20,5 – j8,2

        

      40                  30

 

 

А       60

                                 S1=45,6 – j20,4

 

Есептелу тәртібі.

1. Екі жақты энергетикалық желісімен қоректендіруін түрлендіру.

 

А        60              1        30             2             40                    А'

 

 


              S1=45,6 – j20,4       S2=20,5 – j8,2

 

2. Тізбек бір-бөлім жасалды деп болжанғанда, электр басшысы бөлімдер схемасын анықтаңыз:

 

 

 

3. Аудандық желі 2-ге қуат тарату:

SA=30,8 – j13,5 кBA

SAA'=35,2 – j15,1 кBA

Ток бөлу нүктесі – 1.

S1-2= SA -  S2 =35,2 – j15,1 - 20,5 – j8,2=14,7 – j6,9  кBA

 

4. Аудандағы токты анықтаймыз:

 

5. Экономикалық ағымдағы тығыздығын анықтау.

үшін Тмакс=5000 ч jэк=1 А\мм2.

6-7. Барлық салаларда сым қимасы күтуге және стандартты сым мөлшерін анықтау үшін:

        А16                 Iдоп=105А

          А16                 Iдоп = 105А

       А16                 Iдоп= 105А

8. Төтенше режимінде стандартты сым бөлімін тексеріңіз. Бұл әрекетті орындау үшін, өз кезегінде, тізбектің басшысы бөлімдерін кесіп.

                           1                  2

А                                                                 А'

                                  14,7 – j6,9       35,2 – j15,1

 

                                 S1                    S2

,

бұл барлық облыстарда рұқсат үлкенірек болып табылады .

 

Ескерту: бөлімнің 1-2 қимасы тапсырмаған жағдайда, онда барынша жүктеме ағымдағы нүктесі А «қуат тоқтатылған кезде қосалқы 2 анықталады.

                                1                        2

А                                                                 А'

 

 

                               S1              S2

Мысалы: , жібеледі А16 үшін

 

9. Желі параметрлерін анықтау r0, х0, R, Х.

Аудан

Өткізгіш марка

r0, Ом\км

х0, Ом\км

R, Ом

Х, Ом

А-1

А16

1,98

0,433

118,8

25,98

1-2

А16

1,98

0,433

118,8

25,98

2- А'

А16

1,98

0,433

118,8

25,98

 

10. Басты Ээлектр бөлімін анықтаңыз:

        GаА' = RA А'/(R2A А' + X2A А') =

=(118,8+ 118,8+ 118,8)\ (118,8+ 118,8+ 18,8)2+(25,98+25,98+25,98)2= 0,00267 См

 ВA А' = ХA А'/(R2A А' + X2A А') =

= (25,98+25,98+25,98)\ (118,8+ 118,8+ 18,8)2+(25,98+25,98+25,98)2= 0,0005 См

РА-1= 0,00267(45,6*(118,8+118,8)+20,4*(25,98+25,98)+20,5*118,8+8,2*25,98) + +0,0005(45,6*(25,98+25,98)- 20,4*(118,8+118,8) +20,5*25,98 - 8,2*118,8)=31 кВт

QA-1=0,00267(45,6*(25,98+25,98)- 20,4*(118,8+118,8) +20,5*25,98 - 8,2*118,8) +0,0005(45,6*(118,8+118,8)+20,4*(25,98+25,98)+20,5*118,8+8,2*25,98) = 13,8 кВар.

 

11. Қалыпты режимде кернеудің төмендеуі анықтаңыз:

 

         ∆Uф=∑(PiRi+QiXi)\UH= (35,2*118,8 + 15,1*25,98)\6=762 В

Uф%=762\6000*100=7,7%, рұқсат етілген болып табылады.

12. Нүктенің 1 төтенше режимінде кернеу түсуі анықтаңыз:

Uав=(35,2 *118,8 + 15,1*25,98 +  45,6*118,8 + 20,4*25,98)\6= 0,7 кВ 

Uав%=0,7\6*100= 12%

 

Тақырыпты бекітуге  тәжрибелік жұмысты есептеу

Үй жұмысы: Тақырып бойынша дайындалу, қосымша материалдар қарастыру,

Оржанова  Ж.К.,  34-37 б.

 

Қолданылған әдебиет:   Оржанова  Ж.К.,  Тергеусизова  М.А.  Электр тораптары  мен  жүйелерін  есептеу  және  жобалау:.-  Алматы:    АЭжБУ, 2015. - 75  с.


 

Күні 17.11.20

Күні 17.11.20

S 2 =20,5 – j8,2 40 30

S 2 =20,5 – j8,2 40 30

А16 I доп =105А

А16 I доп =105А

Нүктенің 1 төтенше режимінде кернеу түсуі анықтаңыз: ∆

Нүктенің 1 төтенше режимінде кернеу түсуі анықтаңыз: ∆
Скачать файл