Саховатли олтин куз
Оценка 5

Саховатли олтин куз

Оценка 5
Презентации учебные
ppt
воспитательная работа +1
2 кл
04.01.2020
Саховатли олтин куз
Саховатли олтин куз
o`qish 4-sinf.ppt

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

Navoiy viloyati Zarafshon shahar
8-umumiy o`rta ta`lim
maktabi boshlang`ich sinf o`qituvchisi
Egamberdiyeva Mavjuda Primovnaning
o`qish fanidan bir soatlik ochiq
dars ishlanmasi

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз


Sinf: 4

Sana
______

O`quvchi soni:
32 nafar, qizlar:
15 nafar, o`gillar:
17 nafar.

O`qish fanidan
“Bilimlar
kamalagi”
musobaqa
darsi

Farzandlarimiz bizdan
ko`ra kuchli, bilimli,
dono va albatta, baxtli
bo`lishlari shart.

Islom Karimov

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

Saxovatli oltin kuz

Darsimizga dehqonbobo o`zlari yetishtirgan meva va sabzavotlardan olib mehmon bo`lib keldilar. Dars davomida faol ishtirok etgan o`quvchilarga sovg`alar ulashdilar.

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

2019-yil - “Fli”
Farzandlari sog`lom yurt qudratli bo`lur,
Qudratli el farzandi sog`lom bo`lur!

“Biz hech kimdan kam emasmiz,kam bo`lmaymiz ham!”
Islom Karimov.

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

Oila tarbiyasi – ma`naviy kamolot poydevori. Oila xalqimizning yuksak qadriyatlaridan biri ekanligi. “Qush uyasida ko`rganini qiladi” maqolining mohiyati. Oila – bola uchun olamning beqiyos aksi. Oiladagi pokiza muhit. Ibrat va o`rnak. “Nasl” vа “nаsаb” tushunchalari o`rtasidagi bog`liqlik. “Oila yili”. “El-yurt tayanchi” yodgorligi.
Mahalla-ma`naviyat va tarbiya o`chog`i. Mahalla instituti. Mahalla- oliyjanob fazilatlarni tarbiyalovchi maskan. “Mahalla - ham ota, ham ona” degan hikmatli naql ma`nosi.
Ta`lim tarbiya birligi – sharqona hayot falsafasi. Ilmu ma`rifat – bebaho boylik. Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo saodat – yo falokat masalasidur” degan so`zlari ma`nosi.Ma`naviyat daqiqasi:
Muhtaram Prezidentimiz Islom Karimovning
“Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch” asaridan

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

1-guruh
“Bilimdonlar”


3-guruh
“Epchillar”


2-guruh
“Topqirlar”

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

1-shart
Tezkor savol-
javoblar

2-shart
Ertakni rollarga
bo`lib o`qish, sahna
ko`rinishi

4-shart
Boshqotirma

3-shart
Misollar yechish
orqali so`z
hosil qilish

6-shart
Sardorlar bellashuvi
“So`z ichida so`z”
o`yini


5-shart
Matn asosida
rasm chizish

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

Mavzu:

“Har kim ekkanin o`rar”


Maqsad va vazifalar

Darsning maqsadi: O’quvchilarning ota-onani qadrlash, hurmat qilish haqidagi bilim va ko’nikmalarini kengaytirish va “Har kim ekkanin o`rar” ertagi haqida ma’lumot berish.
Darsning ta’limiy vazifasi: O’quvchilarni ahillik, birdamlik va ota-onani, oilani qadrlashga o’rgatish. Ular ongida insonparvarlik, o`zaro hurmat kabi fazilatlarni shakllantirish.
Darsning rivojlantiruvchi vazifasi: O’quvchilarning mavzu haqidagi bilim, ko`nikma va malakalarini kengaytirish.


O’quv jarayonining mazmuni

Mavzu haqida batafsil tushuncha berish;dehqon bobo bergan tezkor savol-javoblar orqali bilimlarni mustahkamlash;kichik aktyorlar o`yini, sahna ko`rinishi; “O`yla, izla, top.” o`yini boshqotirma; so`z ichida so`z o`yini;

O’quv jarayoning amalga oshirish texnologiyasi

Uslub: Aralash
Shakl: Jamoa va kichik guruhlarda ishlash
Vosita: Elektron resurslar;Usul:Darslik asosida


Kutiladigan natijalar

O’quvchilarning “Har kim ekkanin o`rar” ertagi haqida bilim, ko’nikmalari rivojlanadi; ularda mavzu haqidagi ma’lumotlari kengayadi.

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

1

1Tashkiliy qism iqlim yaratish; davomatni aniqlash; ; ingliz tilda salomlashish, sinfda psixologik o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish; kunning muhim yangiliklarini tinglash; ma`naviyat daqiqasi;

5 daqiqa

2

2.O’quvchilarni 3 guruhga bo`lish; O`tilgan mavzuni mustahkamlash;dars shiorini ishlab chiqish, tezkor savol-javob;

10 daqiqa

3

Yangi mavzu bayoni: yangi mavzu e`lon qilinadi;o`qituvchi mavzuni o`qib mazmunini izohlaydi, o`quvchilarning mavzu yuzasidan fikrlari tinglanadi; matn rollarga bo`lib o`qitiladi; sahna ko`rinish namoyish etiladi; Guruhlar matn asosida rasm chizadilar. “Yashiringan so`zni top” o`yini;misollarni yechish orqali so`zlar hosil qiladilar.

20 daqiqa

4

Yakuniy qism: a)Mustakamlash; Boshqotirma bajarishadi. Sardorlar bellashuvi;
b)Uyga vazifalar berish;d)Darsni yakunlash;e)G`olib guruhni aniqlash; Baholash, rag`batlantirish.

10 daqiqa

Darsning texnologik xaritasi

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз
O`qituvchi:
-Salom, aziz bolalarim, Ona yurtning egasisiz,
Gul-u rayhon lolalarim. Istiqlolning ertasisiz.
Qani tinglang so`zlarim, Bo`ling aqlu rasolar,
Jajji o`gil qizlarim. Ham bilimdon, donolar.
O`quvchilar:
Bizlar yaxshi bolamiz, Ustozlarning so`zidan.
Ochilgan gul- lolamiz. Bizlar also chiqmaymiz,
Ota- ona izmidan, Darsga shay gul-g`unchamiz.
O’quvchilar bilan ingliz tilida salomlashib,suhbatlashaman.
Good afternun pupils. -What date is it now?
-Good afternun teacher. -It is 9 th of october
-Who is on duty today? -Who is absent today?
-I’m on duty today. All are present.
Navbatchi axboroti tinglanadi. Kun yangiliklari bilan tanishtirib o’taman
Kuz faslida tabiatda qanday o’zgarishlar ro`y berishi haqida so’rayman.
Kishilarning kuzdagi yumushlari haqida gapirib bering?
2019-yil qanday yil deb nomlandi?
-“Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili” deb nomlandi.
Ijtimoiy rovojlanish deganda nimani tushunasiz?
-

Darsning borishi:

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

O`qituvchi: bolajonlar, bugungi darsimiz ’’Bilimlar kamalagi’’ bellashuvi deb nomlanadi. Bugungi darsimizga saxiy dehqonbobo sovg`alari bilan tashrif buyurganlar. Bilimdon, zukko o`quvchilarga o`z sovg`alarini ulashadilar. O`quvchilar uch guruhga bo`linadi. 1-guruh “Bilimdonlar”, 2-guruh “Topqirlar”, 3-guruh “Epchillar” deb ataladi. Guruhlar 6 ta shart asosida bellashadilar.Har bir shart nihoyasida guruhlar o`zlarining zukkoliklarini namoyon etib, ball yig`ib borishadi. Shartni bajarish vaqtida qaysi guruh tayyor bo`lsa qo`ng`iroqcha chalinadi va guruhninig javoblari tinglanadi. Guruhlar bellashuv davomida o`zlarining bilimdonligi, epchilligi va topqirligini namoyish etib, o`z guruhlarini himoya qilishadi va rag`bat jarima ballarini jamlashadi. Dars yakunida guruhlar to`plagan ballari hisoblanib, g`olib guruh rag`batlantiriladi.
Har bir guruh o`z guruhlarini she`r orqali tanishtiradilar.

1-guruh:- “Bilimdonlar” 2-guruh:- “Topqirlar” 3-guruh “Epchillar” Bo`laylik muruvvatli, - “Topqirlar”deb atadik, Epchillar”deb atadik Bilimdon o`g`il- qizlar. Inoq guruhimizni. Ahil guruhimizni
Bilimdon deb atadik Zakovatga yo`l oching, Oqlaymiz bugun bizlar,
Guruhimizni bizlar Yoritib yuzimizni Shonu-sharafimizniBolalar , hozir darsimiz nima ?
_O`qish.
Darsimizning shiori:
Ilm-u hunar bilan dunyoni olgan, Go`zal san`atiga jahon lol qolgan,
Buyuk allomalar-avlodlarimiz. Ijodkor zotlarning zurriyotimiz.

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

O`qituvchi; Aziz bolajonlar, o`tgan o`qish darsimizda qanday mavzu bilan tanishgan edik? O`tilgan mavzu :“Eng ulug` fazilat” ertagini so`rab baholayman. Har bir guruhdan ikkitadan o`quvchi ertakni aytib berib, baholanadi. O`tgan mavzu xulosalanib, mustahkamlanadi.
O`qituvchi - Dehqonbobo sizning qanchalik bilimdon, zukkoliklaringizni sinab ko`rish maqsadida savollar tayyorlab kelganlar. Keling, ularga birgalashib javob beramiz. 1-shart tezkor savol javob orqali o`tilgan mavzular mustahkamlanadi.
Yangi mavzu e`lon qilinib, yangi mavzu yuzasidan o`quvchilar fikrlari tinglanadi. O`qituvchi matnni ifodali o`qib beradi va mazmunini izohlaydi. Har bir guruh o`quvchilari matnni rollarga bo`lib o`qishadi. 2-shart. “Men kichik aktyor” o`yinida o`quvchilar aktyorlik mahorati matnni sahna ko`rinishi orqali aks ettiradilar.
3-shart.”Moychechak” oyinida har bir guruh misollar bajarib moychechak gulini hosil qiladilar. Moychechak barglari orqasida harflar bo`ladi. Harflardan so`z hosil bo`ladi.Har bir guldan “Ustoz”, “Kitob”, “Vatan” so`zlari hosil bo`ladi. O`quvchilar so`zlarni izohlaydilar.
4-shart.”O`yla,izla,top” o`yida guruhlar boshqotirma bajarishadi, o`tilgan darsga oid savollarga javob beriladi, dars mustahkamlanadi.
5-shart. “Men kichik rassom” o`yinida guruh a`zolari matnga mos rasm chizadilar. Guruhlar rag`batlantiriladi.6-shart.Sardorlar bellashuvida har bir guruh sardori “So`z ichida so`z”o`yini orqali “Mustaqillik” so`zidan turli so`zlar hosil qiladilar. Dars yakunida ballar jamlanib g`olib guruh aniqlanadi. Dehqonbobo o`z sovg`alarini beradilar. Uyga vazifa: matnni ifodali o`qib kelish

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

3-guruh uchun savollar:

1. Mevali daraxtlar
ekilgan joy?
2. Juft sonning aksi?
3. Andijonning Asaka
shahrida qanday ulkan
zavod qurilgan?
4. Nima uchun kenja
o`g`ilning ishi otasiga
ma`qul keldi?
5. Tomonlari 3sm va
4smga teng bo`lgan
to`tburchak
yuzini toping?
6. Alpomishning asl ismi
kim bo`lgan?
7. Arifmetik amallarni
ayting.

2-guruh uchun savollar:

1.Olov o`chib nima qoladi?
2. Rossiyada asosan
qanday millat yashaydi?
3. O`zi shirin tukligina,
mazasi ham totligina.
Bu nima?
4. Gerbimizda qaysi qush
tasvirlangan?
5. Eng ulug` fazilat
ertagidagi ota o`g`illarini
qanday sinab ko`rdi?
6. Nima eksang shuni
o`rasan. Bu nima?
7. Qo`shishning
adlarini ayting.

1-guruh uchun savollar:

1“Iqboli buyuksan”
she`rining muallifi kim?
2. Davlatimiz ramzlari
qaysilar?
3. Yurting omon-
o`zing omon.
Bu nima?
4. Tenglamada noma`lum
sonni qaysi harf ifodalaydi
5. Nima uchun kuzni
“oltin”ga qiyoslashadi?
6. Gapning qaysi
bo`laklari uyishib keladi?
7. Bir onadan yuz bola,
Yuzovi ham
bo`z bola. Bu nima?

Tezkor savol-javoblar

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

Yangi mavzuning bayoni:
Har kim ekkanin o`rar.

Ko`p yashamish, qartaymish.

Bir kishining otasi

Soch-soqoli oqarmish,

Non yeganda lablari

Bellari kuchdan qolmish.

Burni bilan so`zlashur.

Choy ichganda qo`llari

Qaltirashib titrashur.

Beli ikki bukilgan

Yuray desa yurolmas.

Bir o`tirsa o`rnidan

Ko`tarmasang turolmas.

O`g`il, kelin, nevara

Zerikdilar bu holdan.

Qutilmoqchi bo`ldilar

Bir ish qilib u choldan.

O`g`il bilan nevara

Kun kech bo`lgach, turdilar.

Ko`tardilar u cholni

Sahro sari yurdilar.

Bir o`ringa yetganda

So`zga kirdi asta chol.

Dedi: ”O`g`lim, so`zimga

Birozgina quloq sol.

Men otamni bir zamon

Bu o`ringa keltirib,

Tashlab ketgan chog`imda

Qolgan edi termulib

Navbat keldi o`zimga,

Sen ham meni keltirding.

Men otamga ne qilsam,

Endi menga sen qilding.

Menga yarar shu o`rin,

Bir kun senga ham yarar.

El aro bor bir matal:

“Har kim ekkanin o`rar”.

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

“Moychechak” o`yini
Misollar orqali so`z tuzish


1-guruh

370-240= 130 V
350+240=590 a
580-350=230 t
260+130=390 a
530-310=220 n
2-guruh
380-160=220 U
520+340=860 s
250-130=120 t
420+360=780 o
680-450=230 z

3-guruh

240+120=360 k
770-540=230 i
400+320=72 t
340-110=230 o
320+260=580 b

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

i

l

u

K

I

L

T

S

O`

D

o

g`

i

b

z

o

r

a

r

h

a

o

k

e

i

o

l

n

t

a

n

o`

i

Darsni mustahkamlash.

1-guruh boshqotirma

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

1-guruh
1.Bobo, buvilarimiz dasturxon atrofida nimaga qo`l ochadilar?
2.Cholning yolg`iz kimi bo`lgan edi?
3.O`g`il bilan nevara cholni qayerga olib bordilar?
4.Insonning qilgan savob-u, gunohlari nimada o`lchanadi?
5.Cholni ko`proq kim yomon ko`rar edi?
6.Zulm o`tkazadigan, zolim kishilarni qaysi jonzotga qiyoslashadi?
7.O`g`il otasini qay holatda sahroga olib bordi?

Boshqotirma. Savollar

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

2-guruh boshqotirma

t

a

t

K

I

L

L

I

H

A

o

r

s

l

a

sh

r

a

g`

l

o`

o

b

k

a

i

g

l

i

a

r

b

k

a

n

q

i

d

u

n

a

e

n

i

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз


1.Bolalar tarbiyalanib voyaga yetadigan muqaddas joy?
2.O`gil va nevara cholni qayerga olib borishdi?
3.Chol o`z qilmishi haqida kimga gapitib berdi?
4.Chol ham bir paytlar otasini nima qilgan?
5.Cholning qo`llari qanaqa edi?
6.Cholning beli qay ahvolda edi?
7.Har kim nimani o`rar?

2-guruh Savollar

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз

3-guruh boshqotirma

m

n

a

A

L

L

A

H

A

M

h

a

o

a

l

n

r

k

s

s

a

e

v

e

t

u

l

n

i

o

l

l

a

a

a

ch

q

q

u

l

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз


1Maqolni toping. ..... tinch sen tinch.
2.Eng ulug` zot.
3.Keksalar tayanadi.
4.Buvilarimiz ”Danagidan mag`zi shirin”, deb kimni erkalashadi?
5.O`g`il, kelin, nevara choldan nima qilmoqchi bo`lishdi?
6.Cholni sahroga olib borishni kim maslahat berdi?
7.onalar qo`shig`i?

3-guruh. Savollar

Саховатли олтин куз

Саховатли олтин куз


Sardorlar bellashuvi
“So`z ichida so`z” o`yini
Mustaqillik so`zidan yangi
so`zlar hosil qilish

Uyga vazifa:
matnni o`qib, so`zlab berish
O`quvchilarni baholash.
Darsni yakunlash.

Скачать файл