Եռանկյան անկյունների գումարը
Оценка 5

Եռանկյան անկյունների գումարը

Оценка 5
pptx
19.05.2020
Եռանկյան անկյունների  գումարը
ankynneri-gumar.pptx

<Եռանկյան անկյունների գումարը>

<Եռանկյան անկյունների գումարը>

<Եռանկյան
անկյունների գումարը>

Եռանկյան անկյունների գումարը

Եռանկյան անկյունների  գումարը

Եռանկյուների դասակարգումը ըստ կողմերի Հավասարասրուն հավասարակողմ տարակողմ

Եռանկյուների դասակարգումը ըստ կողմերի Հավասարասրուն հավասարակողմ տարակողմ

Եռանկյուների դասակարգումը ըստ կողմերի

Հավասարասրուն հավասարակողմ տարակողմ

II b, с հատողն է b а c 1 3 5 6 2 4

II b, с հատողն է b а c 1 3 5 6 2 4

a II b, с հատողն է

b

а

c

1

3

5

6

2

4

Kc II АВ 1 2 60˚ 30˚ А В С K 2 1

Kc II АВ 1 2 60˚ 30˚ А В С K 2 1

Խնդիր - ԳՏՆԵԼ և ԱՆԿՅՈՒնների մեծությունները, եթե Kc II АВ

1

2

60˚

30˚

А

В

С

K

2

1

Кp II АВ 1 3 70˚ 2 80˚ А В С

Кp II АВ 1 3 70˚ 2 80˚ А В С

Գտնել թվերով նշված անկյունների մեծությունները, եթե Кp II АВ

1

3

70˚

2

80˚

А

В

С

К

Р

4

5

Գործնական աշխատանք Անկյուն 1 Անկյուն 2 Անկյուն 3 Անկյուն ների գումար Օրիգամիի կիրառմամբ

Գործնական աշխատանք Անկյուն 1 Անկյուն 2 Անկյուն 3 Անկյուն ների գումար Օրիգամիի կիրառմամբ

Գործնական աշխատանք

 

Անկյուն
1

Անկյուն
2

Անկյուն
3

Անկյուն
ների
գումար

Օրիգամիի կիրառմամբ

Հույները իրենց գործնական դիտարկումների արդյունքում առաջադրում էին վարկածներ՝ հիպոթեզներ: Ցանկացած հիպոթեզ ունի ապացուցման կարիք: Լեոնարդո դա Վինչի Էվկլիդես Պյութագորաս

Հույները իրենց գործնական դիտարկումների արդյունքում առաջադրում էին վարկածներ՝ հիպոթեզներ: Ցանկացած հիպոթեզ ունի ապացուցման կարիք: Լեոնարդո դա Վինչի Էվկլիդես Պյութագորաս

Հույները իրենց գործնական
դիտարկումների
արդյունքում առաջադրում
էին

վարկածներ՝ հիպոթեզներ:

Ցանկացած հիպոթեզ ունի ապացուցման կարիք:

Լեոնարդո դա Վինչի

Էվկլիդես

Պյութագորաս

АВС Ապացուցել : А + В + С = 180 Ապացուցում /առաջին եղանակ/: 1

АВС Ապացուցել : А + В + С = 180 Ապացուցում /առաջին եղանակ/: 1

Թեորեմ: Եռանկյան անկյունների գումարը 180 է:

Տրված է:  АВС
Ապացուցել: А + В + С = 180
Ապացուցում /առաջին եղանակ/:
1.Տանենք аАВ, С а.
2.  1 =4 (խաչադիր)
 3 =5 (խաչադիր)
3. 4 + 2 + 5=180
Հետրաբար, 1 + 2 + 3=180.

а

1

2

3

5

4

D 4 2 1 3 Թեորեմ: Եռանկյան անկյունների գումարը 180 է: Տրված է : 

D 4 2 1 3 Թեորեմ: Եռանկյան անկյունների գումարը 180 է: Տրված է : 

D

4

2

1

3

Թեորեմ: Եռանկյան անկյունների գումարը 180 է:

Տրված է:  АВС
Ապացուցել:
А + В + С = 180
Ապացուցում /երկրորդ եղանակ/:
1. Եռանկյան B գագաթով տանենք ճառագայթ BD|| AC
2.  3 =4 (խաչադիր)
АВD = 4 + 2


3.  АВD +  1 =180
/միակողմանի/
1 + 2 +  4 =180
Հետևաբար, 1 + 2 + 3=180.

Խնդիր 1

Խնդիր 1

Խնդիր 1

В=180˚-(55˚+45˚)= 180˚-100˚=80˚

В=180˚-(55˚+45˚)= 180˚-100˚=80˚

В=180˚-(55˚+45˚)= 180˚-100˚=80˚

А

В

С

55˚

45˚

Գտնել В-ն:

Խնդիր 2

C=90˚  A=180˚-(90˚+30˚)= 180˚-120˚=60˚

C=90˚  A=180˚-(90˚+30˚)= 180˚-120˚=60˚

Գտնել եռանկյան անհայտ անկյունները

C=90˚
 A=180˚-(90˚+30˚)= 180˚-120˚=60˚

А

В

С

30˚

Խնդիր 3

АВС, ВСА РСЕ անկյունները Խնդիր 4 Խնդիր 5

АВС, ВСА РСЕ անկյունները Խնդիր 4 Խնդիր 5

Գտնել: АВС, ВСА

РСЕ անկյունները

Խնդիր 4

Խնդիր 5

BCD – ն  АВС արտաքին անկյունն է:

BCD – ն  АВС արտաքին անկյունն է:

Եռանկյան արտաքին անկյունը, դա եռանկյան որևէ անկյանը կից անկյունն է:

BCD – ն  АВС արտաքին անկյունն է:

F

АCF – ն  АВС արտաքին անկյունն է:

A + B + C =180 
BCD+ C =180

BCD= A+ B
BCD> A
BCD> B

Գտնել սխալը.

Գտնել սխալը.

Գտնել սխալը.

Եռանկյուների դասակարգումը ըստ անկյունների Սուրանկյուն բութանկյուն ուղղանկյուն

Եռանկյուների դասակարգումը ըստ անկյունների Սուրանկյուն բութանկյուն ուղղանկյուն

Եռանկյուների դասակարգումը ըստ անկյունների

Սուրանկյուն բութանկյուն ուղղանկյուն

Ուղղանկյուն եռանկյուն ներքնաձիգ էջ էջ

Ուղղանկյուն եռանկյուն ներքնաձիգ էջ էջ

Ուղղանկյուն եռանկյուն

ներքնաձիգ

էջ

էջ

Բերմունդյան եռանկյուն

Բերմունդյան եռանկյուն

Բերմունդյան եռանկյուն

Գտնել եռանկյունների անհայտ անկյունները

Գտնել եռանկյունների անհայտ անկյունները

Գտնել եռանկյունների անհայտ անկյունները

Տնային աշխատանք: Փորձեք ապացուցել թեորեմը օգտագործելով Պյութագորասի աշակերտների գծագիրը: Սովորել կետ 31,32 Լուծել խնդիրներ 262,263

Տնային աշխատանք: Փորձեք ապացուցել թեորեմը օգտագործելով Պյութագորասի աշակերտների գծագիրը: Սովորել կետ 31,32 Լուծել խնդիրներ 262,263

Տնային աշխատանք:

Փորձեք ապացուցել թեորեմը օգտագործելով Պյութագորասի աշակերտների գծագիրը:

Սովորել կետ 31,32
Լուծել խնդիրներ 262,263

Скачать файл