2.2_9_Қос және жарты бұрыш_Қосымша-1
Оценка 4.7

2.2_9_Қос және жарты бұрыш_Қосымша-1

Оценка 4.7
docx
14.05.2020
2.2_9_Қос және жарты бұрыш_Қосымша-1
2.2_9_Қос және жарты бұрыш_Қосымша-1.docx

;   𝑏) .

2. Есептеңіз:

      𝑏) ..

№1.  Өрнекті ықшамдаңдар:
	cos2α+〖sin〗^2 α=
	〖cos〗^2 α-cos2α=
	tgα/(1-〖tg〗^2 α)=
	cos2α/(sinα+cosα)-cosα=
	〖cos〗^4 2x-〖sin〗^4 2x=
	cos2α/cosα-sin2α/sinα=
	1+cos2x+2〖sin〗^2 x=
 
№2. Бөлшекті қысқартыңдар:
	(sin40°)/(sin20°)=      3) (cos80°)/(cos40°+sin40°)=
	(sin100°)/(cos50°  )=     4) (cos36°+〖sin〗^2 18°)/(cos18°)=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№3.Дәлелдеңіз:


 

Есептеңіз: 𝑏 ) .. №1

Есептеңіз: 𝑏 ) .. №1
Скачать файл