9_2_Презентация (2)
Оценка 5

9_2_Презентация (2)

Оценка 5
ppt
13.05.2020
9_2_Презентация (2)
9_2_Презентация (2).ppt

1. Есептеңіз: cos750

1. Есептеңіз: cos750

1. Есептеңіз: cos750

9.2.4.8 аргументтердің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функцияларының формулаларын қорытып шығарады және қолданады; Қосу формулалары

9.2.4.8 аргументтердің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функцияларының формулаларын қорытып шығарады және қолданады; Қосу формулалары

9.2.4.8 аргументтердің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функцияларының формулаларын қорытып шығарады және қолданады;

Қосу формулалары 

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

Екі аргументтің айырмасының косинусын аламыз:

Екі аргументтің айырмасының косинусын аламыз:

Екі аргументтің айырмасының косинусын аламыз:


Аргументтер қосындысы косинусының формуласы:

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

Екі бұрыштың қосындысының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісі мен синустарының көбейтіндісінің айырымына тең

Екі бұрыштың қосындысының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісі мен синустарының көбейтіндісінің айырымына тең

Екі бұрыштың қосындысының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісі мен синустарының көбейтіндісінің айырымына тең.

Екі бұрыштың айырымының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісі мен синустарының көбейтіндісінің қосындысына тең.

Екі бұрыштың қосындысының синусы бірінші бұрыштың синусы мен екінші бұрыштың косинусының көбейтіндісіне бірінші бұрыштың косинусы мен екінші бұрыштың синусы көбейтіндісін қосқанға тең екі бұрыштың айырымының…

Екі бұрыштың қосындысының синусы бірінші бұрыштың синусы мен екінші бұрыштың косинусының көбейтіндісіне бірінші бұрыштың косинусы мен екінші бұрыштың синусы көбейтіндісін қосқанға тең екі бұрыштың айырымының…

Екі бұрыштың қосындысының синусы бірінші бұрыштың синусы мен екінші бұрыштың косинусының көбейтіндісіне бірінші бұрыштың косинусы мен екінші бұрыштың синусы көбейтіндісін қосқанға тең

екі бұрыштың айырымының синусы бірінші бұрыштың синусының екінші бұрыштың косинусына көбейтіндісі мен бірінші бұрыштың косинусының екінші бұрыштың синусына көбейтіндісінің айырымына тең

9_2_Презентация (2)

9_2_Презентация (2)

Есептеңіз: cos750 750 = 450 + 300 ; cos750 = cos( 450 + 300) = cos450·cos300 – sin450·sin300=

Есептеңіз: cos750 750 = 450 + 300 ; cos750 = cos( 450 + 300) = cos450·cos300 – sin450·sin300=

1. Есептеңіз: cos750

750 = 450 + 300;

cos750 = cos( 450 + 300) =
cos450·cos300 – sin450·sin300=

Есептеңіз: 2) cos150. 150 = 450 - 300 ; cos150 = cos( 450 - 300) = cos450·cos300 + sin450·sin300=

Есептеңіз: 2) cos150. 150 = 450 - 300 ; cos150 = cos( 450 - 300) = cos450·cos300 + sin450·sin300=

1. Есептеңіз: 2) cos150.

150 = 450 - 300;

cos150 = cos( 450 - 300) =
cos450·cos300 + sin450·sin300=

2. Есептеңіз , егер

2. Есептеңіз , егер

2. Есептеңіз

, егер

Скачать файл