Exchanging opinions (9 класс)
Оценка 5

Exchanging opinions (9 класс)

Оценка 5
Презентации учебные
pptx
английский язык
13.10.2020
Exchanging opinions (9 класс)
Changing opinions.pptx

The 12th of October Prepared by

The 12th of October Prepared by

The 12th of October

Prepared by
Daniyar Zhanaabyev

Giving Opinions What’s more, …

Giving Opinions What’s more, …

Giving Opinions

What’s more, … Тағы не … As I see it… Менің ойымша ... I might add however…
дегенемен қосатым болсам… I am quite sure/certain that…
Мен сенімдімін /толық сенем ... I am confident that… Мен сенімдімін I am convinced that… Мен сенімдімін

Beginning of Reasoning Let me begin by saying…

Beginning of Reasoning Let me begin by saying…

Beginning of Reasoning

Let me begin by saying… Мен ... деп бастайын.
It’s my belief that… Бұл менің сенімім ...
I suppose/presume that… Менің ойымша / деп ...
In my opinion, … Менің ойымша, ...
Firstly, … Біріншіден…
It is quite obvious that… Бұл айдай анық ...
It should be mentioned … Ескертетін жәйіт...
I would like to stress… Белгілеп кетсек…
It is a matter of common observation…
Бұл жалпы бақылау мәселесі ...
It seems to me that … Мен ойлауымша…
There is no doubt… Күмән жоқ ...

Continuation of Reasoning Secondly, …

Continuation of Reasoning Secondly, …

Continuation of Reasoning

Secondly, … Екіншіден
Besides, … Сонымен қатар/одан басқа
Furthermore, … Сонымен қатар,…
In addition to this, … Бұған қосымша,…
It requires an additional remark…
Ол үшін қосымша ескерту қажет ...
Moreover,…However,… Оның үстіне, ... Алайда,…
Nevertheless, … Дегенмен,…
It depends, I think, on …
Бұл, менің ойымша, байланысты ...
On the other hand, … Басқа жақтан қарағанда, …
In contrast, … Қайта, …

Summarizing As a result, … Нәтижесінде

Summarizing As a result, … Нәтижесінде

Summarizing

As a result, … Нәтижесінде
Consequently, … Демек, ...
Thus,… Осылайша, ...
Therefore,… Сондықтан, ...
I’d like to sum it up…
Мен оны қорытындылағым келеді ...
I’d like to conclude by saying…
Мен ... деп аяқтағым келеді
To put in a nutshell… Бір сөзбен айтқанда ...
Finally, … Түйінде (соңында)
Eventually, … Ақыры, ...
It enables us to make a conclusion that …
Бұл бізге қорытынды жасауға мүмкіндік береді ...

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
13.10.2020