Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Оценка 5

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Оценка 5
Презентации учебные
pptx
информатика
Взрослым
18.05.2018
Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar, xromlangan yozuv effekti haqida tushuncha berish, ishlash bilim, ko`nikmalarini hosil qilish.o`quvchilarnining ma’naviyatini boyitish, Vatanga muhabbatini oshirish.c)rivojlantiruruvchi:O`quvchilarni fikrlashqobiliyatini o`stirish, mustaqil fikrlash va mustaqil muhokama yuritishlarini shakllantirish, mantiqiy fikrlarini rivojlantirish, kasbiga bo`lgan qiziqishini oshirish. Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar, xromlangan yozuv effektini o`rganishFoto tasvir chegaralari uchun filtrlar, xromlangan yozuv effekti haqida tushuncha berish, ishlash bilim, ko`nikmalarini hosil qilish.o`quvchilarnining ma’naviyatini boyitish, Vatanga muhabbatini oshirish.
Dilnozaxon.pptx

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VA SPORT ISHLARI VAZIRLIGI FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI FARG`ONA OLIMPIYA ZAXIRALARI KOLLEJI INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI O`QITUVCHISI ANIQ FANLAR KAFEDRASI Abdullayeva Dilnozaxonning Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti mavzusida tayyorlagan Elektron dars ishlanmasi

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
AMALIY DARS REJASI № 25 O`quv faning nomi:   Informatika va AT     Mavzu  nomi: Foto tasvir chegaralari uchun  filtrlar. Xromlangan yozuv effekti.

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Baholash  metodlari: rag`batlantirish, 5 balli Axborot manbalari va texnik vositalari:  videoproyektor, slayd, kompyuter, gazetalar Dars turi : amaliy Darsga ajratilgan vaqt miqdori:   80 daqiqa Uyga vazifa:  Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar,  xromlangan yozuv effekti    haqidagi bilimlarni mustahkamlash.

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Darsning texnologik xaritasi Mavzu: Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar.  Xromlangan yozuv effekti.

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Mashgulot  mavzusi   Ajratilgan vaqt Mashg`ulot  mazmuni Ta’lim    metodlari Ta’lim  vositalari Tashkiliiy  qism 10 daqiqa davomot  Salomlashish,  olish  xonani,o`quvchilarni  darsga  tayyorgarligini  nazorat  daqiqalari  o`tkazish,  mavzuni  e’lon  qilish,  darsning  maqsadi, baholash mezonlari bilan tanishtirish qilish,  ma’naviyat  Suhbat Doska, bo`r Sinf jurnali Kirish  qismi(motivats iya) 15 daqiqa O`quvchilarga  savоllar    berish  orqali  yangi  mavzuga oid tushunchalarni aniqlash, axborot  to`g`risida  krossvord yechish Aqliy hujum Vatman,  marker Yangi  mavzu  bayoni 25daqiqa    Foto  tasvir  chegaralari  uchun  filtrlar,  xromlangan yozuv effekti to`g`risida ma’lumot berish Klaster,  namoish usuli   Kodoskop,  rangli plakat,  Kompyuter,  gazeta 1 2 3

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Mustahkaml ash(qo`llash) 4 20 daqiqa   O`quvchilarning Foto tasvir chegaralari  uchun filtrlar, xromlangan yozuv effekti to`g`risidagi bilimlarini  mustahkamlash Blits­so`rov,  amaliy  mashq Kodoskopran gli  plakatlar,ko mpyuter,ras mlar, banner,  buklet 5 Yakuniy  qism 10 daqiqa  Umumlashtirish, rag`batlantirish,  baholash, uyga vazifa  berish Rag`batlantir ish Guruh  Jurnali

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
O`tilgan mavzuni mustahkamlash uchun: BLITS SO`ROV 1. Kompyuter grafikasi nechchiga bo`linadi? 2. Vektorli grafika bilan ishlovchi qanday 3. Rastrli grafika bilan ishlovchi qanday dasturlarni bilasiz? dasturlarni bilasiz? 4. Rastrli grafika deganda nimani tushunasiz? 5. Piksel nima?

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
1-amaliy mashq. uchun biror tasvirni 1-qadam. Qog`oz bo`lakchasi effektini qo`shish oching. Rectangular Marquee (To`g`ri burchakli soha) aslahasi yordamida rasm chegaralaridan 2-3 sm oraliqdagi masofa bilan to`g`ri to`rtburchak sohasini belgilang. Aslahalar majmuasining quyiroq qismidagi Quick Mask (Tez niqoblash) nishonchasini cherting (yoki tugmasini bosishingiz mumkin), bu tez niqoblash holatini aktivlashtiradi. Tortilgan to`g`ri to`rtburchak chiziqlari ko`rinmay rom tashqarisidagi sohasi qizil rangda bo`ladi. tasvirning turadi,

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
1-qadam. Qog`oz bo`lakchasi effektini qo`shish uchun biror tasvirni oching. Rectangular Marquee (To`g`ri burchakli soha) aslahasi yordamida rasm chegaralaridan 2-3 sm oraliqdagi masofa bilan to`g`ri to`rtburchak sohasini belgilang. Aslahalar majmuasining quyiroq qismidagi Quick Mask (Tez niqoblash) nishonchasini cherting (yoki tugmasini bosishingiz mumkin), bu tez niqoblash holatini aktivlashtiradi. Tortilgan to`g`ri to`rtburchak chiziqlari ko`rinmay turadi, tasvirning rom tashqarisidagi sohasi qizil rangda bo`ladi.

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
2-qadam. Filter > Filter Gallery (Filtr > Filtrlar galereyasi) buyrug`ini tanlab Brush Strokes (Mo`yqalam mazkalari) to`plamini oching, keyin Sprayed Strokes to`plamini cherting. Stroke Length (Mazka uzunligi) parametriga 12, Spray Radius (Mazka radiusi)ga – 7 qiymatini berib, Stroke Direction (Mazka yo`nalishi) uchun Right Diagonal (O`ng diagonal) qiymatini tanlang. Muloqot oynasining pastki o`ng tarafidagi New Effect Layer nishonchasini cherting. Oynaning chap qismida filtrlar safida Sketch (Eskiz) papkasini oching Torn Edges (Yirtilgan tomonlar) filtrini tanlang. Image Balance (Tus balansi) parametriga 25 qiymatini, Smoothness (Suzuvchanlik) uchun – 11 va Contrast (Kontrast) ga 18 qiymatini berib OK tugmasini bosing. 3-qadam. Odatiy rejimga o`tish uchun tugmasini bosing. Tasvirda yirtilgan tomonlar konturi

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
namoyon bo`ladi. Rom tashqarisidagi tasvirni belgilash uchun Select > Inverse buyrug`idan foydalaning. Fonga oq rang berish uchun tugmasini bosing, keyin tasvirning belgilangan qismini o`chirib tashlash uchun tugmasini bosing. Bunda yirtilgan qog`oz bo`lakchasi effekti qoladi. tugmalari yordamida belgilanishni olib tashlang.

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
2-amaliy mashq. 1-qadam. Yangi hujjat yarating va Type (Yozuv) aslahasi yordamida kerakli yozuvni kiriting. Layers (Qatlamlar) majmuasida yozuv qatlamini siqoncha o`ng tugmasi bilan yozuv qatlamini cherting () va kontekst menyusidan Rasterize Layer (Qatlamni rasterlash) buyrug`ini tanlang. Gradient (Gradiyent) aslahasini tanlang va Options (Parametrlar) panelidan Gradient Editor (Gradiyentni tahrirlash) oynasini oching. Rasmda ko`rsatilganiga o`xshaganroq gradiyent yarating. Yaratilgan gradiyentni saqlash uchun New (Yaratish) tugmasini, undan keyin OK tugmasini bosing. Layers (Qatlamlar) majmuasida Lock transparent pixels (Shaffoflikni bekitish) nishonchasini chertgach, gradiyentni qo`llash uchun ko`rsatkichni yozuv ustida yurgizing.

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
2-qadam. Layers (Qatlamlar) majmuasida Add a layer style (Qatlam stilini qo`shish) ochiluvchi menyusidan Stroke (Aylantirish) buyrug`ini tanlang. Size (O`lcham) parametri qiymatini 7 pikselgacha oshiring. Fill Type (Quyish turi) ochiluvchi (Gradiyent) qiymatini tanlang. Gradiyent nishoni yonidagi pastga to`g`rilangan belgichani bosib Gradient Picker (Gradiyent tanlash) oynasini oching. Ushbu oynaning ochiluvchi menyusidan Metals (Metallar) bo`limini tanlab, “metallik” gradiyentlar to`plamini yuklash uchun Append tugmasini (Qo`shish) bosing va Silver gradiyentini tanlang.  ro`yxatidan Gradient

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
3-qadam. Bevel and Emboss (Nishab va Bo`rtma) bo`limini tanlang. Style (Stil) menyusidan Stroke Emboss (Bo`rtma aylana) qiymatini tanlang, Size (O`lcham) parametriga 4 piksel qiymatini berib, Anti- aliased (Silliqlash) ga belgi qo`yib qo`ying. Gloss Contour (Sirt yaltirashi) maydonidan o`ngda joylashgan ko`rsatkich belgisi bor tugmani cherting. Ochiluvchi Contour Picker (Sirt tanlash)

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
oynasidan Contours (Tashqi sirtlar) buyrug`ini (Qo`shish) tepalik sirtini tugmasini bosing. Uchta tanlab OK tugmasini bosing. tanlab Append

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Rectangul ar marquee Rectangular marquee

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Nazorat savollari:  1. Yangi ish soha qanday hosil qilinadi?  2. Hotiradagi rasmni qanday ochiladi?  3. To`rtburchak sohani qanday belgilash mumkin?  4. Mo`yqalam markalarini qanday tanlanadi?  5. Mo`yqalam o`lchamlarini qanday tanlanadi?  6. Matn kiritish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?  7. Yozuv qatlamini qaysi menyu orqali qo`yiladi?

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti

Foto tasvir chegaralari uchun filtrlar. Xromlangan yozuv effekti
Etboringiz uchun raxmat
Скачать файл