Класифікація запитів
Оценка 4.6

Класифікація запитів

Оценка 4.6
docx
25.11.2021
Класифікація запитів
Л2-002904.docx

Класифікація запитів

-         Запит на вибірку. Тип запиту, прийнятий за замовчуванням. Здійснює вибірку даних, які відповідають вказаним умовам відбору, з одної або декількох таблиць. Результат виконання такого запиту – це набір записів, який відображається в режимі таблиці. Крім цього, застосовуючи при використанні запиту на вибірку групові операції, можна групувати чи дані, наприклад, обчислювати суми, середні значення або кількість записів, що задовольняють критерію відбору.

-         Запит на зміну. Група запитів, об'єднаних однією загальною властивістю: за допомогою таких запитів можна відразу змінити цілий набір записів, наприклад, оновити, додати в таблицю дані або видалити їх, а також створити на основі результуючого набору  нову таблицю.

-         Перехресний запит. Перехресний запит — це таблиця, у якій дані упорядковані по двох категоріях Заголовки як рядків, так і стовпців результуючої таблиці перехресного запиту визначаються на підставі значень полів, а не їхніх назв.

-         Запит з параметром. Спеціальний "інтерактивний" тип запиту: перш, ніж запит буде виконаний, на екран ви водиться діалогове вікно з запрошенням ввести один чи ряд параметрів, наприклад умова відбору записів по визначеному полю. Запит, таким чином, допускає деяку модифікацію при кожному своєму запуску, що дуже зручно, наприклад, при генеруванні місячних чи квартальних звітів про доходи підприємства. Запити з параметрами можуть бути віднесені до окремого типу умовно, тому що введення параметра можна організувати для запитів на вибірку, запитів на зміну і перехресні запити.

-         Запит SQL. При побудові запиту в режимі конструктора програма Access автоматично генерує відповідну запиту інструкцію мовою SQL (Structured Query Language — мова структурованих запитів), що використовується для створення запитів, маніпулювання даними в таблицях, а також керування базами дані Інструкції SQL можна переглядати і редагувати, в режимі SQL вікна запиту.


 

Класифікація запитів -

Класифікація запитів -

Запит, таким чином, допускає деяку модифікацію при кожному своєму запуску, що дуже зручно, наприклад, при генеруванні місячних чи квартальних звітів про доходи підприємства

Запит, таким чином, допускає деяку модифікацію при кожному своєму запуску, що дуже зручно, наприклад, при генеруванні місячних чи квартальних звітів про доходи підприємства
Скачать файл