Конструктор таблиц
Оценка 4.9

Конструктор таблиц

Оценка 4.9
docx
24.11.2021
Конструктор таблиц
Л2-002962.docx

Таблицю можна переглядати в режимі Конструктор або в режимі Таблица. В режимі Таблица можна вводити дані ї змінювати їх. Режим Конструктор призначений для додавання, вилучення і зміни полів. Якщо таблиця створена за допомогою Майстра таблиць, Access оформить таблицю сама. Якщо не використовувати Майстра, Access відобразить структуру таблиці в режимі конструктора, в цьому випадку користувач сам вводить опис полів, які потрібно додати до таблиці.

Для того щоб відобразити в режимі конструктора наявну таблицю, треба у вікні бази даних обрати вкладку Таблицы  і вибрати потрібну таблицю. Після цього клацнути на кнопці Конструктор, яка знаходиться на панелі інструментів.

Якщо таблиця виведена в режимі таблиці, активізуйте команду Конструктор таблиц меню Вид або клацнути на кнопці Конструктор, яка знаходиться на панелі інструментів.

Для того, щоб створити в режимі Конструктора нову таблицю, треба у вікні бази даних обрати об'єкт Таблицы і клацнути на кнопці Создать, в діалоговому вікні вибрати “Конструктор” або двічі клацнути на Создание таблицы в режиме конструктора.

 

 

У режимі конструктора на екрані виводяться такі елементи:

-         Панель інструментів конструктора таблиці — містить різні інструменти, які допомагають оформляти таблицю та працювати з нею.

-         Таблиця полів — містить колонки, в яких можна вказати імена полів, типи даних і опис полів.

-        


Та6лиця властивостей полів дає змогу  встановлювати різні властивості для кожного поля.

Таблиця полів дає змогу визначити імена полів, типи даних і описати ці поля. Вона містить такі колонки: Имя поля, Тип данных і Описание. Як і для більшості інших об'єктів бази даних Ассеss, імена полів можуть містити не більш як 64 символи (літер, цифр і пробілів). Імена полів у кожній таблиці не повинні  повторюватися.

Тип даних визначає вид інформації, яка зберігається в полі. Наприклад, якщо описати поле як Дата/время, Access не дасть змоги ввести в це поле текст. Коли вказується тип даних поля, Access знає не лише дані, які можуть зберігатися в цьому полі, а й скільки місця для них потрібно зарезервувати. На основі типу даних Access також визначає типи операцій, можливих для цього поля.

В Аccess є такі основні типи даних:

-    Текстовый. Прийнятий в СУБД Access за замовчуванням для нових полів. Сюди можна помістити будь-які алфавітно-цифрові символи, в тому числі числа. Однак дані, що зберігаються в таких полях, не беруть участі в арифметичних операціях. Як правило, в такі поля записують імена, адреси, номера телефонів, поштові індекси. Зберігають до 255 знаків, за замовчуванням – 50 знаків.

-    Поле MEMO. Текстове поле великої довжини (наприклад, для введення приміток, коментарів до даних та ін.)

-    Числовой. СУБД Access дозволяє проводити над полями обрахунки. В Access передбачено кілька підтипів числових даних.

-    Дата/время. Спеціальне поле, в якому зберігаються значення дати або часу або обох цих величин одночасно.

-    Денежный. В такому полі зберігається інформація про ціни, суми рахунків і т.п. Від числового відрізняється, зокрема, тим, що попереджує округлення під час підрахунків.

-    Счетчик. Послідовна нумерація, автоматично збільшувана Access для кожного запису, що додається. Цей тип звичайно використовується як ключове поле.

-    Логический. Логічні змінні (Так/Нi, істина/хибність або Додати/Вилучити). Значення Null (дані не введені)  в цьому полі не допускаються.

-    Поле об’єкта ОLЕ. Об'єкти OLE, графічні або інші дані в растровому форматі.

-    Гиперссылка. Забезпечує зв’язок з WEB-сторінкою, розташованою в Інтернеті, в внутрішній мережі або на локальному комп’ютері. Дозволяє переходити з поточного поля до інформації в іншому файлі. При виборі цього поля Access автоматично запускає Web-броузер і відображає вказану сторінку.

-    Мастер подстановок. Використовується для ефективного і коректного вводу даних. При виборі цього типу даних запускається майстер підстановок, який створює поле, яке дозволяє вибрати значення з іншої таблиці або списку.

Після вказівки типу поля можна задати додаткові властивості даного поля і задати маску для  полегшення введення даних або надання даним єдиного стилю. Для текстового поля можна вказати кількість символів (0-255), для поля дата/час встановити формат дати або часу, наприклад, середній формат:

1 вер. 06р.; короткий формат: 1.09.06. 

Маску даних оформляють за допомогою спеціальних символів:

0 – замість нуля буде виводитися будь-яка цифра (від 0 до 9), яку введе користувач;

9 – виводиться цифра або пропуск;

# – виводиться цифра, пропуск, плюс або мінус;

&  – виводиться будь-який символ або пропуск;

< – перетворення символів у нижній регістр;

> – перетворення символів у верхній регістр.

Наприклад, маска для введення номера телефону: 00-00-00. Користувач буде вводити набір цифр 123456, а на екрані з’явиться: 12-34-56.

Програма Access автоматично присвоює кожному новому полю текстовий тип даних. Щоб присвоїти полю інший тип даних, треба натиснути кнопку із спрямованою вниз стрілкою та вибрати зі списку Тип данных потрібний тип даних. Для числових даних, таких, як номера телефонів, слід використовувати текстовий тип даних, оскільки у числовому типі даних знаки пунктуації неприпустимі. Необхідно уважно вибирати між грошовими та числовими типами даних. Значення в полях, описаних як Денежный, округлятимуться, тоді як для поля числового типу використовують розрахунки з плаваючою комою. Грошовий тип використовує спосіб розрахунків з фіксованою комою (кількість десяткових знаків результату визначено заздалегідь), що допоможе уникнути помилок під час округлення. Для детальнішого опису полів використовується колонку Описание. Опис полів не обов'язковий, але дуже зручний, оскільки зміст цього опису з'являється в рядку стану, коли курсор знаходиться на полі.

Властивості полів, встановлені для таблиці, автоматично переносяться на інші об'єкти бази даних, які використовують цю таблицю, форми, запити і звіти.

Для ефективної роботи в Access для кожної таблиці слід обрати ключове поле, яке, будучи єдиним, ідентифікує кожний запис.

Щоб самостійно встановити для таблиці первинний ключ і завершити її створення в режимі конструктора, потрібно:

-    У режимі конструктора виділити поле (чи кілька полів, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl), що буде відігравати роль первинного ключа.

-    Клацнути на кнопці Ключевое поле панелі інструментів Конструктор таблиць. Ліворуч біля імені виділеного поля з'явиться символ ключа.

-    Зберегти таблицю.

Якщо первинний ключ не визначений, то при виході з режиму конструктора з’явиться відповідне попередження, і програма Access запропонує створити ключове поле до закриття таблиці. Клацнувши на кнопці Да в вікні повідомлення, вибір ключового поля залишається за Access,  і, якщо в таблиці визначено поле з типом даних Счетчик, це поле буде ключовим. Якщо такого поля немає, в таблиці з’явиться нове поле з типом даних Счетчик, яке буде виконувати функції первинного ключа.


 

Таблицю можна переглядати в режимі

Таблицю можна переглядати в режимі

У режимі конструктора на екрані виводяться такі елементи: -

У режимі конструктора на екрані виводяться такі елементи: -

Та6лиця властивостей полів дає змогу встановлювати різні властивості для кожного поля

Та6лиця властивостей полів дає змогу встановлювати різні властивості для кожного поля

На основі типу даних Access також визначає типи операцій, можливих для цього поля

На основі типу даних Access також визначає типи операцій, можливих для цього поля

Цей тип звичайно використовується як ключове поле

Цей тип звичайно використовується як ключове поле

Маску даних оформляють за допомогою спеціальних символів: 0 – замість нуля буде виводитися будь-яка цифра (від 0 до 9), яку введе користувач; 9 – виводиться…

Маску даних оформляють за допомогою спеціальних символів: 0 – замість нуля буде виводитися будь-яка цифра (від 0 до 9), яку введе користувач; 9 – виводиться…

Програма Access автоматично присвоює кожному новому полю текстовий тип даних

Програма Access автоматично присвоює кожному новому полю текстовий тип даних

Для детальнішого опису полів використовується колонку

Для детальнішого опису полів використовується колонку

Клацнувши на кнопці Да в вікні повідомлення, вибір ключового поля залишається за

Клацнувши на кнопці Да в вікні повідомлення, вибір ключового поля залишається за
Скачать файл