Математика
Оценка 4.6

Математика

Оценка 4.6
docx
математика
10.05.2020
Математика
Թեմ. պլամ մաթ. 2.docx

2-րդ կիսամյակ

 

Դաս  60

1

Գումարի  ներկայացումը արտադրյալի տեսքով

1.Աշակերտների գիտակցությանը  հասցնել <<բազմապատկում>> գործողության կոնկրետ իմաստը.

2.Ամրապնդել գործողության անհայտ բաղադրիչը գտնելու  վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները.

3.Աշակերտներին զինել գումարն  արտադրյալի  տեսքով ներկայացնելու հմտությամբ:

 

 

 

Խնդ.   347բ)

Դաս  61

1

Արտադրյալ: Արտադրյալի բաղադրիչ-ները

1.Աշակերտների գիտակցությանը  հասցնել,  որ  եթե   3+3+3+3=4¢3, ապա    4¢3=3+3+3+3

2.Աշակերտների ակտիվ բառապաշարը հարստացնել նոր բառերով:

3.Աշակերտներին  զինել արտադրյալներ  հաշվելու հմտությամբ:

 

 

Վարժ 356բ) Վարժ 362ա)

Դաս  62

1

Բազմապատկման տե-ղափոխական  հատկու-թյունը

1.Աշակերտների գիտակցությանը  հասցնել,  արտադրյալի տեղափոխական հատկության  իմաստը  և նրա  կիրառման  անհրաժեշտու-թյունը.

2.Գիտելիքների  համակարգում:

 

 

Խնդ.   369ա) Վարժ 366բ)

 

Դաս  63

1

Բազմապատկման տեղափոխական հատ-կության  կիրառությունը

1.Զարգացնել արտադրյալներ  հաշվելու  հնարավորությունները.

Ամրապնդել երկնիշ  թվերը  գրավոր  գումարելու  վերաբերյալ աշակերտների  գիտելիքները.

3.Շարունակել  աղյուսակների  հետ  աշխատելու  աշխատանքը:

 

 

Վարժ 367ա)

Դաս  64

1

Բաժանում

1.Աշակերտների  գիտակցությանը հասցնել  բաժանում  գործողության կոնկրետ իմաստը.

2.Աշակերտների  ակտիվ  բառապաշարը  հարստացնել նոր տերմիններով.

3. .Աշակերտների  գիտակցությանը հասցնել << անգամ շատ>> հասկացության իմաստը:

 

Վարժ 375բ) Վարժ 380բ)

 

Դաս  65

1

Բաժանման  և  բազմա-պատկման  կապը

1.Գիտելիքների  ամփոփում  և ամրապնդում

2.Բազմապատկման և բաժանման գործողությունների  մեկնաբանում (զննական)

 

 

Խնդ.   385ա)

 

Դաս  66

1

Բաժանարար: Բազմապատիկ

1.Աշակերտների  գիտակցությանը հասցնել << բաժանվում   է >>   և  << չի  բաժանվում >>  հասկացության իմաստները:

2.Բացահայտել   բաժանման   և   հանման  գործողությունների կապը.

3. Գիտելիքների  համակարգում:

 

 

Վարժ 386 գ) Վարժ 387)

Դաս  67

1

Բազմապատիկների  ակնառու ներկայացում

1.Բացահայտել <<Բազմապատիկ>>  և <<բաժանարար>> հասկացությունների իմաստները:

2.Շարունակել  աշխատանքը ` կապված  արտահայտություններ  կազմելու  հետ:

 

 

Վարժ 392) Վարժ 391)

Դաս  68

1

2-ի բազմապատկում:

Բաժանում 2-ի

1.Գաղափար  տալ բազմապատկման  աղյուսակներ  կազմելու մասին.

2.Գիտելիքների համակարգում:

 

Վարժ 395 ե) Վարժ 398 գ)

Դաս  69

1

2-ի բազմապատկում:

Բաժանում 2-ի:

Գիտելիքների  ամրա-պնդում:

 

Գիտելիքների  ամփոփում  և համկարգում:

 

Վարժ 402 Վարժ 404ա)

 

Դաս  70

 

1

 

Զույգ  և  կենտ թվեր

1.Աշակերտների  գիտակցությանը հասցնել զույգ  և  կենտ  թվերը ճանաչելու  հնարը.

2.Ամրապնդել  աշակերտների  գիտելիքները  երկարության  չափի  միավորների  վերաբերյալ.

3.Գիտելիքների  ամրապնդում:

 

 

Խնդ.   415բ)

Վարժ 416բ)

Դաս  71

1

Թեմատիկ  գրավոր

1.Ամփոփել և ամրապնդել  թիվը 2-ով բազմապատկելու  աղյուսակային  դեպքերը:

2.Կազմել 2-ի  վրա  բաժանելու  աղյուսակային դեպքերի աղյուսակը.

3.Խնդիրների լուծում:

 

 

Խնդ.   421

Վարժ 417

Դաս  72

1

Գործողությունների կատարման  կարգը

1.Աշակերտների գիտակցությանը  նախ հասցնել  բազմապատկում և բաժանում կատարելու պահանջը:

2.Գաղափար  տալ բարձր  կարգի  գործողությունների մասին:

 

Խնդ.   424բ)

Վարժ 423

Դաս73

1

Ինքնուրույն  աշխատանք:

Գիտելիքների ինքնաստուգում

1.Գիտելիքների համակարգուն.

2.Խնդիրների լուծում.

3.Ինքնուրույն աշխատանք և ինքնաստուգում:

 

Վարժ 428 գ,) դ)

Վարժ 429գ)

 

Դաս

74

 

1

 

3-ի բազմապատկում:

Բաժանում 3-ի

1.Աշակերտների գիտակցությանը  հասցնել  3-ի բազմապատկման  աղյուսակը  կազմելու  ու նրանից  օգտվելու  անհրաժեշտությունը:

2.Աշակերտներին զինել բազմապատկման աղյուսակի տվյալներով բաժանման  աղյուսակ  կազմելու  և  հիմնավորումներ  տալու հմտությամբ:

3. Շարունակել խնդիրներ կազմելու  և լուծելու  աշխատանքը:

 

 

Դաս

75

1

3-ի բազմապատկում:

Բաժանում 3-ի:

Գիտելիքների  ամրա-պնդում:

1. 2-ով (3-ով) բազմապատկման  աղյուսակային  դեպքերի կրկնություն.

2.  2-ի և 3-ի վրա աղյուսակային բաժանման դեպքերից  աշակերտների գիտելիքների ամրապնդում:

 

 

Խնդ. 441ա)

Վարժ 439

Դ) ե)

Դաս

76

1

Անհայտ արտադրիչի գտնելը աղյուսակի օգնությամբ

1.Աշակերտների գիտակցությանը  հասցնել  անհայտ  արտադրիչը գտնելու  կանոնի   իմաստը.

2.Շարունակել  ստուգումներ  կատարելու աշխատանքը:

 

 

Վարժ 446բ)

 

 

Դաս77

1

4-ի բազմապատկում:

Բաժանում   4-ի

1.Կազմել 4-ով բազմապատկման  դեպքերի աղյուսակը (և համապատասխան  բաժանման դեպքերը).

2.Բազմապատկման  և բաժանման  գործողություններից  ուսուցված աղյուսակային  դեպքերի  կրկնություն:

 

 

Խնդ. 460բ)

Վարժ 458բ)

Դաս78

1

4-ի բազմապատկում:

Բաժանում   4-ի:

Գիտելիքների  ամրա-պնդում:

1.Աշակերտների գիտակցությանը  հասցնել  անհայտ  բաժանելին և բայանարարը գտնելու  հնարների  էությունները.

2.Բացահայտել, որ բազմապատկման  գործողությունն  ավելի ռացիոնալ է դարձնում գրառումները:

 

 

Վարժ 464

Վարժ 465

 

 

Դաս79

 

 

1

5-ի բազմապատկում:

Բաժանում   5-ի:

 

1.Շարունակել  բազմապատկման  աղյուսակը  կազմելու աշխատանքը.

2. Շարունակել  կապակցված  օրինակներ  կազմելու աշխատանքը

3.Շարունակել  թվերը  բնութագրելու աշխատանքը:

 

 

Խնդ. 470բ)

Վարժ 468

դ), ե)

Դաս80

1

 

5-ի բազմապատկում:

Բաժանում   5-ի:

Գիտելիքների  ամրա-պնդում:

1.Գիտելիքների    ամփոփում , ամրապնդում:

2.Համատեղ  գործողությունների կատարում.

3.Խնդիրների   լուծում:

Վարժ 472

474 գ), դ)

 

Դաս81

 

1

 

 

Փակագծերով  արտահայտություններ

1.Բացահայտել  փակագծեր  գործածելու  անհրաժեշտությունը.

2.Աշակերտներին սովորեցնել  փակագծերով արտահայտություններ կարդալը  և դրանց  արժեքները հաշվելը:

3.Աշակերտներին զինել փակագծեր  պարունակող  արտահայտություններում  կարգն  ընտրելու  հմտությամբ:

 

 

Վարժ 482բ)

 

 

Դաս82

1

 

Գիտելիքների  ամրա-պնդում:

1.Գիտելիքների համակարգում.

2.Խնդիրների լուծում:

Վարժ 486բ) 488բ)

Դաս83

1

 

Թեմատիկ  գրավոր աշխատանք   N2

1.Մեկնաբանել,  որ նախ կատարվում  են բարձր կարգի  գործողություններ.

2.Խնդիրների լուծում.

3.Ճշգրիտ հավասարությունների կազմում:

 

-

 

Դաս84

 

1

 

 

1-ի բազմապատկում:

Բաժանում   1-ի:

 

1.Աշակերտներին  պարզաբանել  թիվը  1-ով  բազմապատկելու, թիվը 1-ի վրա բաժանելու  դեպքերի իմաստները:

2.Ամրապնդել  թվաբանական  գործողությունների  տերմինաբանության  վերաբերյալ  աշակերտների  գիտելիքները:

 

Վարժ 495)

 

 

Դաս85

 

1

 

 

0-ի բազմապատկում

Աշակերտների  գիտակցությանը  հասցնել,  որ  զրոն  կարող  է լինել   գործողության  անդամ:

2.Հստակեցնել,  որ  զրոյի վրա  հնարավոր  չէ  բայանել:

Ցանկալի  է  ստեղծել ու  ցուցադրել  պաստառ:             a  . 0=0                   0: a=0     

 

Խնդ. 501բ)

Վարժ 503

 

Դաս86

1

 

Գիտելիքների  ամրա-պնդում:

1.Հիմնավորել      a. 0=0,     0 .a=0,  a . 1= 1.a =a

2.Խնդիրների լուծում

-

 

Դաս87

 

1

 

 

6-ի բազմապատկում:

Բաժանում   6-ի:

 

1.Շարունակել բազմապատկման  աղյուսակ  կազմելու  աշխատանքը.

2.Շարունակել փակագծերով արտահայտու-թյուններում   գործողությունների   կատար-ման   կարգն   ընտրելու   հմտություն   մշակելու    աշխատանքը.

3.Աշակերտներին զինել  կարկին օգտագործելու  հմտությամբ:

 

Վարժ. 507,508բ)

 

 

Դաս88

1

 

6-ի բազմապատկում:

Բաժանում   6-ի: Գիտելիքների  ամրա-պնդում:

1.Աշակերտներին   զինել  գործողության  անհայտ  բաղադրիչը  ճիշտ  գնելու  հմտությամբ.

2.Աշակերտներին   զինել   անհավասարությունների  անհայտ  

 բաղադրիչը  ընտրման  եղանակով  գտնելու հմտությամբ:

3.Շարունակել  աղյուսակների ու չափուների  հետ  կապված  աշխատանքները:

 

 Վարժ. 510,515)

 

 

Դաս89

1

 

Գիտելիքների  ամրա-պնդում. Ինքնուրույն  աշխատանք

1.Անցած թեմաներից աշակերտների գիտելիքների համակարգում:

2Խնդիրների կազմում և լուծում:

 

 

Դաս90

1

 

7-ի բազմապատկում:

Բաժանում   7-ի:

 

Դ.ն- Տե՛ս  նախորդ դասերի վերաբերյալ ցուցումները:

Վարժ. 519գ),դ)ե)

Դաս91

1

 

7-ի բազմապատկում:

Բաժանում   7-ի:

Գիտելիքների  ամրա-պնդում.

1.Գիտելիքների  համակարգում.

2.Ընտրման  եղանակով անհայտ արտադրի-չի   բաժանելիի,   բաժանարարի   գտնելը

 

Վարժ. 523բ)

Վարժ. 528գ)

 

Դաս92

 

1

 

 

8-ի բազմապատկում:

Բաժանում   8-ի:

 

1.Կատարեկ 8-ի  բազմապատկման և համապատասխան  բաժանման դեպքերի  աղյուսակները:

2.համակարգել  աշակերտների գիտելիքները համատեղ գործողություններով արտահայտությունների արժեքներ գտնելու վերաբերյալ

 

 

 

 

Խնդ. 532

գ), դ)

533բ)

 

Դաս93

 

1

 

8-ի բազմապատկում:

Բաժանում   8-ի:

Գիտելիքների  ամրա-պնդում.

1.Գիտելիքների համակարգում.

2.Խնդիրների լուծում:

Վարժ. 538

 

Դաս94

 

1

 

 

9-ի բազմապատկում:

Բաժանում   9-ի:

 

Օգտվելով  գծապատկերից` կազմել համապատասղան աղյուսակներ.

2.Համեմատել թվային արտահայտություններ.

3.Կազմել ճշգրիտ հավասարություններ:

 

Վարժ. 543 դ)ե)

544գ),դ)

 

Դաս95

 

1

 

9-ի բազմապատկում:

Բաժանում   9-ի:

Գիտելիքների  ամրա-պնդում.

1.Բազմապատկման  ուսումնասիրած  դեպքերից  աշակերտների գիտելիքների համակարգում.

2. խնդիրների լուծում:

 

Վարժ. 547

550բ)

 

Դաս96

 

1

 

10-ի բազմապատկում:

Բաժանում   10-ի:

 

1.Մեկնաբանել  աղյուսակների ստացման ընթացքը:

2. Ձևավորել կարկինից  օգտվելու կարողությունները:

 

Վարժ.

557բ),դ)

 

Դաս97

 

1

 

10-ի բազմապատկում:

Բաժանում   10-ի Գիտելիքների  ամրա-պնդում.

1.Գիտելիքների համակարգում.

2.Խնդիրների լուծում:

Խնդ. 563

 

Դաս98

 

1

 

<<Թեմատիկ գրավոր աշխատանք>>

1.Մեկնաբանել աղյուսակից օգտեվելու ձևը.

2.Ինքնուրույն  աշխատանքի կատարում:

Վարժ.

567,568,569

Ստուգողական աշխատանք

 

Դաս99

 

1

 

 

Եռանիշ թվեր

1.Աշակերտներին գաղափար տալ նոր միավորի, եռանիշ թվերի, հարյուրյակների հաշվելու մասին.

2. Ամրապնդել աշակերտների գիտելիքները:

 

Խնդ. 576

578գ)

Դաս100

1

Հարյուրյակներ, տասնյակներ, միավորներ

1.Զննականության  միջոցով  մեկնաբանել եռանիշ թվերի կազմությունը:

2.Գործողություններ կլոր հարյուրյակների հետ:

 

Վարժ. 584

 

 

Դաս101

1

Հարյուրավոր

Տասնավոր

միավոր

1.Բացահայտել, թե  ինչ է ցույց տալիս հարյուրավորների   թվանշանը, և որտեղ է նրա տեղը թվի գրության մեջ.

2.Մեկնաբանել երկարության միավորների միջև առնչություններ:

 

 

Վարժ. 590բ)

592գ)

 

Դաս102

1

Նախորդ,հաջորդ թվեր: Նախորդ, հաջորդ կլոր թվեր

 

Գիտելիքների համակարգում

 

 

Դաս103

 

1

 

Եռանիշ թվերի համեմատումը

1.Աշակերտներին զինել  եռանիշ թվերը գործնականորեն համեմատելու հմտությամբ և նախապատրաստել հիմնավոր ընդհանրացում կատարելուն:

2.Ամրապնդել  աշակերտների ձեռք բերած գիտելիքները:

 

 

Վարժ. 597բ)

595գ), դ)

Դաս104

1

Եռանիշ թվերի համեմատման ակնառուացում

1.Եռանիշ   թվերի համեմատման օրինակների քննարկում.

2. . Ամրապնդել աշակերտների   գիտելիք-ները:

 

Վարժ. 598բ),դ)

Դաս105

1

Եռանիշ թվերի համեմատման  քայլաշարը

1.Աշակերտներին  գաղափար տալ  եռանիշ թվեր  համեմատելու ալգորիթմի մասին.

2. Աշակերտներին   զինել   արտահայտու-թյուններ  կազմելու և դրանց թվային արժեքը հաշվելու   հմտությամբ.

3. Աշակերտներին   զինել   դրամների  հետ աշխատելու   հմտությամբ.

 

 

604գ),դ)

607գ),դ)

 

Դաս106

1

Գիտելիքների  ամրա-պնդում

1.Օգտվելով թվային ուղիղից` համեմատել եռանիշ թվերը.

2.  Խնդիրների լուծում:

 

Վարժ. 611բ), 613գ),դ)

612դ)

Դաս107

1

Եռանիշ թվին կլոր հարյուրյակի գումարումը  և հանումը

1.Աշակերտների  գիտակցությանը հասցնել հարյուրյակներին  հարյուրյակ  գումարելու հնարի էությունը.

2 Աշակերտներին   զինել   խնդիր վերլուցելու    հմտությամբ.

3.Ամրապնդել  և ընդլայնել թվերը կարգային գումարելիների    գումարի    տեսքով ներկայացնելու    շրջանակները:

 

 

 

Վարժ. 616,617

Դաս108

1

Եռանիշ թվին կլորացում

Գիտելիքների    համակարգում.

2.Պալետից   օգտվելու   համար նախապատրաստական  աշխատանք:

 

Վարժ. 619բ) 620բ) 621դ),գ)

Դաս109

1

Եռանիշ թվերի գումարում առանց կարգային անցման

1.Բացահայտել   եռանիշ   թվերն   ըստ կարգային   գումարելիների    գումարելու հնարի էությունը.

2.Նպաստել   աշակերտների  տրամաբա-նական   մտածողության զարգացմանը:

3.Խնդիրների կազմում և լուծում:

 

 

Վարժ. 625բ),626գ)

Դաս110

1

Եռանիշ թվերի հանում առանց կարգային անցման

1.Աշակերտներին  գործնականորեն ծանոթացնել  եռանիշ թվերը  բանավոր հանելու հնարին.

2. Աշակերտներին  հաղորդել  եռանիշ  թվերն  ըստ  կարգային  գումարելիների  գումարելու  և հանելու  հնարներին.

3. Գիտելիքների համակարգում:

 

 

Վարժ. 632բ),631

Դաս111

1

Եռանիշ   թվերի գումարում   և   հանում  սյունակներով

1. Աշակերտների գիտակցությանը հասցնել  եռանիշ թվերը գրավոր  գումարելու հնարի էությունը.

2. Գիտելիքների  համակարգում:

 

 

Վարժ. 638բ),640գ)

Դաս112

1

Եռանիշ   թվերի գումարում   և   հանում  սյունակով

1.Մեկնաբանել եռանիշ թվից  եռանիշ թվի հանման հնարը,  երբ կարգային  միավորների  փոխանցում  չի կատարվում.

2. Խնդիրների լուծում:

 

Վարժ. 643

Խնդ. 647գ),դ)

 

Դաս113

1

Եռանիշ    թվերի գումարում  կարգային անցումով

1.Քննարկել  գումարման  այն  դեպքերը,  երբ  միավորների գումարը գերազանցում  կամ հավասարվում  է 10-ի

2. Գիտելիքների համակարգում:

 

 

Վարժ. 649,654

 

Դաս114

1

Եռանիշ    թվերի գումարում  կարգային անցումով:

Գիտելիքների   ամրա-պնդում

1.Մեկնաբանել գումարման  այնպիսի  դեպքեր,  երբ  տասնյակների  գումարումից  ստացվում է 100 կամ  100-ից  ավելի

2. Գիտելիքների համակարգում:

 

Վարժ. 656գ),657դ)

Դաս115

1

Եռանիշ   թվերի  հանում  կարգային անցումով:

1.Մեկնաբանել  գրավոր  հանման  այնպիսի դեպքեր, երբ նվազելիի առաջին  կարգի միավորը  փոքր  է հանելիի  առաջին  կարգի  միավորից.

2.Խնդիրների լուծում:

 

 

Վարժ. 667

Դաս

116

1

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Ածանցի ամփոփում, ամրապնդում:

 

Վարժ. 675

Խնդ. 677բ)

 

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

2-րդ կիսամյակ Դաս 60 1 Գումարի ներկայացումը արտադրյալի տեսքով1.Աշակերտների գիտակցությանը հասցնել <<բազմապատկում>> գործողության կոնկրետ իմաստը. 2.Ամրապնդել գործողության անհայտ բաղադրիչը գտնելու վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները. 3.Աշակերտներին զինել…

2-րդ կիսամյակ Դաս 60 1 Գումարի ներկայացումը արտադրյալի տեսքով1.Աշակերտների գիտակցությանը հասցնել <<բազմապատկում>> գործողության կոնկրետ իմաստը. 2.Ամրապնդել գործողության անհայտ բաղադրիչը գտնելու վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները. 3.Աշակերտներին զինել…

N 2 1.Մեկնաբանել, որ նախ կատարվում են բարձր կարգի գործողություններ

N 2 1.Մեկնաբանել, որ նախ կատարվում են բարձր կարգի գործողություններ

1.Աշակերտներին պարզաբանել թիվը 1-ով բազմապատկելու, թիվը 1-ի վրա բաժանելու դեպքերի իմաստները: 2.Ամրապնդել թվաբանական գործողությունների տերմինաբանության վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները: Վարժ 495) Դաս 85 1 0-ի բազմապատկում…

1.Աշակերտներին պարզաբանել թիվը 1-ով բազմապատկելու, թիվը 1-ի վրա բաժանելու դեպքերի իմաստները: 2.Ամրապնդել թվաբանական գործողությունների տերմինաբանության վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները: Վարժ 495) Դաս 85 1 0-ի բազմապատկում…

Դաս 1001 Հարյուրյակներ, տասնյակներ, միավորներ1.Զննականության միջոցով մեկնաբանել եռանիշ թվերի կազմությունը: 2.Գործողություններ կլոր հարյուրյակների հետ: Վարժ. 584 Դաս 1011 Հարյուրավոր Տասնավոր միավոր1.Բացահայտել, թե ինչ է ցույց…

Դաս 1001 Հարյուրյակներ, տասնյակներ, միավորներ1.Զննականության միջոցով մեկնաբանել եռանիշ թվերի կազմությունը: 2.Գործողություններ կլոր հարյուրյակների հետ: Վարժ. 584 Դաս 1011 Հարյուրավոր Տասնավոր միավոր1.Բացահայտել, թե ինչ է ցույց…

Դաս 113 1 Եռանիշ թվերի գումարում կարգային անցումով 1.Քննարկել գումարման այն դեպքերը, երբ միավորների գումարը գերազանցում կամ հավասարվում է 10-ի 2. Գիտելիքների համակարգում: Վարժ. 649,654…

Դաս 113 1 Եռանիշ թվերի գումարում կարգային անցումով 1.Քննարկել գումարման այն դեպքերը, երբ միավորների գումարը գերազանցում կամ հավասարվում է 10-ի 2. Գիտելիքների համակարգում: Վարժ. 649,654…
Скачать файл