Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi
Оценка 4.7

Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Оценка 4.7
Презентации учебные
pptx
преподавание
Взрослым
10.03.2020
Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi
sirtqi ta'lim uchun Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi
мавзу 2 PowerPoint.pptx

KHK LARDA MUAMMOLI TA`LIM.

KHK LARDA MUAMMOLI TA`LIM.

 

KHK LARDA MUAMMOLI TA`LIM.

Маъруза машғулотининг режаси:

Маъруза машғулотининг режаси:

Маъруза машғулотининг режаси:

Muammoli o’qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o’qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o’qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o’qitish texnologiya-si mohiyatini o’qituvchi tomonidan talim oluvchilarni o’quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o’quv vazifalarini, muammolarini va savollarini xal qilish orqali yangi bilimlarni o’zlashtirish bo’yicha ularning bilish faoliyatini boshqarishni tashkil etadi.
 

Maqsadi – nafaqat ilmiy bilishning natijalarini sinchliklab tahlil qilish, o’rganishdan iborat bo’lmay, tinglovchining bu natijalarini olish jarayonini o’rganishdan, bilish faoliyatini va uning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat.

Муаммоли ўқитиш технологияси босқичлари

Муаммоли ўқитиш технологияси босқичлари

Муаммоли ўқитиш технологияси босқичлари

Муаммоли вазият
Ўқув муаммоси
Ўқув муаммосини ечиш учун изланиш
 Муаммонинг ечилиши


Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Talim oluvchiga notanish faktning mavjud bo’lishi 2

Talim oluvchiga notanish faktning mavjud bo’lishi 2

1. Talim oluvchiga notanish faktning mavjud bo’lishi

2. Vazifalarni bajarish uchun talim oluvchiga beriladigan ko’rsatmalar, yuzaga kelgan bilish mashaqqatini xal qilishda ularning shaxsiy manfaatdorligiMuammoli vaziyat belgilari:

Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Muammoli o'qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi

Mustahkamlash uchun savollar: 1

Mustahkamlash uchun savollar: 1

Mustahkamlash uchun savollar:
1. Muammoli o’qitish deganda nimani tushunasiz?
2.Muammoli o’qitishning zarur shartlari nimalardan iborat?
3.Muammoli o’qitishning asosiy belgilari nimalardan iborat?
4. Muammoli o’qitish texnologiyasi darajalari nimalardan iborat?
5. Muammoli o’qitish texnologiyasi bosqichlari nimalardan iborat?

Эътиборингиз учун рахмат !

Эътиборингиз учун рахмат !

Эътиборингиз учун рахмат !

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
10.03.2020