Қосымша 3 (1)
Оценка 4.9

Қосымша 3 (1)

Оценка 4.9
docx
13.05.2020
Қосымша 3 (1)
қосымша 3 (1).docx

1.      Геометриялық  прогрессияда: b1=0,4  және  b2=1,2  болса, осы прогрессияның  алғашқы  бес  мүшесінің  қосындысын  табыңыз:

Жауабы: 48,4

2.      Геометриялық  прогрессияда:    b1= –0,3;  b2= –0,6    болса, оның алғашқы  алты мүшесінің  қосындысын  табыңыз:

Жауабы: –18,9

3.      Геометриялық  прогрессияда:    в5 = -6,     в7 = -54 болса, оның алғашқы  алты мүшесінің  қосындысын  табыңыз:

Жауабы: -;

4.      Егер в1 = -2,   в6 = - 486 тең болса, геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:

Жауабы: -728

5.      Геометриялық  прогрессияда:    3; -6; …   болса, оның алғашқы  алты мүшесінің  қосындысын  табыңыз:

Жауабы: -63

6.      Геометриялық  прогрессияда:    в1 = -4,  q = 3 болса, оның алғашқы  жеті мүшесінің  қосындысын табыңыз:

Жауабы: - 4372

7.      Геометриялық  прогрессияда: в3 = 4,  в4 = 8   болса, осы прогрессияның  алғашқы бес мүшесі

Жауабы: 1; 2; 4; 8; 16

8.      Геометриялық  прогрессияда: 10, 20, 40…   болса, осы прогрессияның  алғашқы он мүшесінің қосындысы

Жауабы: 10230

9.      Егер S8 = ;    q =  2 тең болса, геометриялық прогрессиясының бірінші мүшесін табыңыз:

Жауабы:

10.  Геометриялық  прогрессияда: q = 2,   S7 = 635   болса, осы прогрессияның  алтыншы мүшесін  табыңыз:

Жауабы: 160

11.  в1 = 2,  S3 = 26 өспелі геометриялық прогрессиясының төртінші мүшесін табыңыз:

Жауабы: 54

12.  Геометриялық  прогрессияда: S2 =  4 и S3 = 13   болса, S5,мәні

Жауабы: 121 немесе

13.  Геометриялық  прогрессияда: в1 = 12,   S3 = 372  болса, в3 және q мәндері

Жауабы: q = 5,    в3 = 300; немесе   q = -6,    в3 = 432

 

14.  Геометриялық  прогрессияда: в2в1 = -4,   в3в1 = 8   болса, осы прогрессияның  алғашқы бес мүшесінің қосындысы

Жауабы: 61


 

Геометриялық прогрессияда: b 1 =0,4 және b 2 =1,2 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз:

Геометриялық прогрессияда: b 1 =0,4 және b 2 =1,2 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз:
Скачать файл