Қосымша 3_үй жұмысы
Оценка 5

Қосымша 3_үй жұмысы

Оценка 5
docx
13.05.2020
Қосымша 3_үй жұмысы
Қосымша 3_үй жұмысы.docx

Үй жұмысы

 

№1.    өспелі геометриялық прогрессиясының екінші мен алтыншы мүшелерінің  қосындысы 34-ке тең, ал үшінші мен бесінші мүшелерінің көбейтіндісі 64-ке тең. Осы прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз.

 

№2.

 геометриялық прогрессиясының екінші, үшінші және төртінші мүшелерінің қосындысы 7-ге, ал төртінші, бесінші және алтыншы мүшелерінің қосындысы 28-ге тең. Табыңыз: .

 

 

 

Үй жұмысының шешімдері мен дескрипторлары

 

№1.    өспелі геометриялық прогрессиясының екінші мен алтыншы мүшелерінің  қосындысы 34-ке тең, ал үшінші мен бесінші мүшелерінің көбейтіндісі 64-ке тең. Осы прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз.

Шешуі:  

q > 1 екенін ескере отырып,  қасиетін қолдану арқылы, мұндағы  , теңдеулер жүйесін құрамыз:

Жауабы:   1

 

Бағалау критерийі

Дескрипторлар

Балл саны

Геометриялық прогрессияның формулаларын қолданып есептер шығарады

Оқушы:

-        есептің  математикалық моделін, яғни   теңдеулер жүйесін құрады және  геометриялық прогрессияның қасиетін қолданып, айнымалылар санын 4-тен 2-ге дейін қысқартады;

1

-        құрылған модельді шешеді;

1

-        q < 1 екенін ескере отырып, есептің сұрағына жауап береді

1

 

№2.

 геометриялық прогрессиясының екінші, үшінші және төртінші мүшелерінің қосындысы 7-ге, ал төртінші, бесінші және алтыншы мүшелерінің қосындысы 28-ге тең. Табыңыз: .

Шешуі:  

  

Жауабы:  

 

Бағалау критерийі

Дескрипторлар

Балл саны

Геометриялық прогрессияның формулаларын қолданып есептер шығарады

Оқушы:

-        геометриялық прогрессияның  n-ші мүшесінің формуласын қолданады;

1

-        ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып, еселіктің мәнін табады;

1

-        есептің сұрағына толық жауап береді

1

 


 

Осы прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз

Осы прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз

Жауабы: Бағалау критерийі

Жауабы: Бағалау критерийі
Скачать файл