Питання до заліку
Оценка 4.8

Питання до заліку

Оценка 4.8
docx
22.11.2021
Питання до заліку
Л2-002950.docx

Питання до заліку

1.     Державний захист прав споживачів в Україні.

2.     Метод Кайзен – «безупинне поліпшення».

3.     Сім японських інструментів якості.

4.     Управління по методу Канбан «Точно в термін».

5.     Управління якістю в системі японського менеджменту.

6.     Круги якості на японських підприємствах.

7.      Значення сертифікації систем якості в моделях сертифікації продукції.

8.      Порядок проведення сертифікації систем якості в системі УкрСЕПРО.

9.      Порядок проведення сертифікації систем якості відповідно до вимог міжнародних стандартів.

10.  Забезпечення якості при наданні послуг.

11.  Забезпечення якості програмного забезпечення.

12.  Управління програмами якості.

13.  Управління проектами. Аспекти управління якістю.

14.  Економічні аспекти якості.

15.  Якість у рамках маркетингу.

16.  Витрати на якість.

17.  Управління вартістю низької якості.

18.  Інформаційні канали системи якості.

19.  Статистичні методи обробки інформації.

20.  Характеристика методів «заощадливого виробництва».

21.    Характеристика бізнес-процесів організації, їх роль у забезпеченні якості.

22.    Порядок проведення сертифікації згідно стандарту ДСТУ ISO 9000. 

 

 

23.  Застосування принципів Демінга при управління проектами.

24.  Характеристика методу «шість сігма» та приклади його застосування.

25.  Процесний підхід до менеджменту.

26.  Основні принципи інтерім-менеджменту.

27.  Інтегровані системи управління.

28.  Підходи до автоматизації бізнес-процесів.

29. Характеристика системи управління на основі міжнародних стандартів якості.

30. Управління персоналом під час впровадження системи управління якістю на основі міжнародних стандартів якості.

31. Модель ділової досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM).

32. Управління з використанням процесного підходу.

33. Безперервне навчання, впровадження інновацій і удосконалень.

34.  Соціальна відповідальність корпорацій.

35.  Система 5П. Розвиваюче управління.

36.  Інновації у сфері послуг: Шість сигма для сервісної організації.

37.  TQM як система управління Тейлора.

38.  Постійне поліпшення і його місце в СМК організації.

39. Подолання опору змінам з боку персоналу при створенні СМК в організації.


 

Питання до заліку 1.

Питання до заліку 1.

Застосування принципів Демінга при управління проектами

Застосування принципів Демінга при управління проектами
Скачать файл