Практична робота 5 Тема. Створення простих запитів.
Оценка 4.7

Практична робота 5 Тема. Створення простих запитів.

Оценка 4.7
docx
25.11.2021
Практична робота 5 Тема. Створення простих запитів.
Л2-002906.docx

Практична робота 5

Тема. Створення простих запитів.

Мета.  Дати поняття про запити, їх класифікацію. Навчити створювати найпростіші запити на вибірку з допомогою майстра. Закріплювати навички роботи на ПК.

Учні повинні знати: призначення запитів, типи запитів, способи створення запитів.

Учні повинні вміти: створювати запити з допомогою майстра простих запитів.

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access.

 

Теоретичні відомості

Найбільш потужний і ефективний спосіб отримання корисної інформації з бази даних – це запити.

Запит — це вираз, який визначає, яку інформацію  потрібно відшукати в одній або кількох таблицях.

Запити, на відміну від фільтрів, можуть не лише знаходити необхідні дані з таблиць, але й проводити деякий аналіз даних. За допомогою запитів можна також об'єднувати інформацію, вміщену в кількох зв'язаних таблицях, а також виконувати обчислення на основі значень з полів таблиці. При розробці запита можна вибрати, які поля вихідних таблиць і в якій послідовності будуть включені до таблиці результатів.

Результат роботи запиту – це група записів, які задовольняють заданому критерію запиту. Це тимчасова таблиця, які не являється об’єктом бази даних і зберігається тільки в пам’яті комп’ютера. Якщо з моменту останнього запуску запиту дані у вихідній таблиці були змінені, то при виконанні запиту результуючий набір даних буде включати вже оновлені дані.

 

Класифікація запитів

-         Запит на вибірку. Тип запиту, прийнятий за замовчуванням. Здійснює вибірку даних, які відповідають вказаним умовам відбору, з одної або декількох таблиць. Результат виконання такого запиту – це набір записів, який відображається в режимі таблиці. Крім цього, застосовуючи при використанні запиту на вибірку групові операції, можна групувати чи дані, наприклад, обчислювати суми, середні значення або кількість записів, що задовольняють критерію відбору.

-         Запит на зміну. Група запитів, об'єднаних однією загальною властивістю: за допомогою таких запитів можна відразу змінити цілий набір записів, наприклад, оновити, додати в таблицю дані або видалити їх, а також створити на основі результуючого набору  нову таблицю.

-         Перехресний запит. Перехресний запит — це таблиця, у якій дані упорядковані по двох категоріях Заголовки як рядків, так і стовпців результуючої таблиці перехресного запиту визначаються на підставі значень полів, а не їхніх назв.

-         Запит з параметром. Спеціальний "інтерактивний" тип запиту: перш, ніж запит буде виконаний, на екран ви водиться діалогове вікно з запрошенням ввести один чи ряд параметрів, наприклад умова відбору записів по визначеному полю. Запит, таким чином, допускає деяку модифікацію при кожному своєму запуску, що дуже зручно, наприклад, при генеруванні місячних чи квартальних звітів про доходи підприємства. Запити з параметрами можуть бути віднесені до окремого типу умовно, тому що введення параметра можна організувати для запитів на вибірку, запитів на зміну і перехресні запити.

-         Запит SQL. При побудові запиту в режимі конструктора програма Access автоматично генерує відповідну запиту інструкцію мовою SQL (Structured Query Language — мова структурованих запитів), що використовується для створення запитів, маніпулювання даними в таблицях, а також керування базами дані Інструкції SQL можна переглядати і редагувати, в режимі SQL вікна запиту.

 

Створення запиту за допомогою майстра простих запитів

Майстер простих запитів Access створює елементарні запити на вибірку. Умови відбору для операцій фільтрації і сортування в цих запитах указати не можна. Однак, на відміну від раніше розглянутих засобів фільтрації, за допомогою цього майстра можна вибрати для відображення в результуючій таблиці тільки ті поля, що необхідні. Крім того, як джерела даних для запиту можна вказати майстру поля однієї чи декількох таблиць або запитів. Якщо в запиті беруть участь числові поля, майстер дозволяє створити так званий підсумковий запит.

 

При створенні простого запиту за допомогою майстра послідовність дій повинна бути наступною.

 

1.   


У вікні відкритої бази даних клацнути на кнопці Запросы, а потім в області об'єктів двічі клацнути на ярлику Создание запроса с помощью мастера (Можна також відкрити вкладку Запросы, клацнути на кнопці Создать, зі списку доступних методів створення нового запиту слід вибрати пункт Простой запрос). На екрані з'явиться перше діалогове вікно майстра.

 

2.    З розкривного списка Таблицы и запросы вибрати таблиці (або запити), поля яких повинні бути включені в новий запит.

3.    Включити в запит поля, що підходять, зі списку Доступные поля. Вибрати поля можна з допомогою кнопок вибору полів. Виділені поля перемістяться в список Выбранные поля. Можна включити в запит поля і з інших таблиць, однак між ними обов’язково потрібні бути встановлені зв’язки. Після сформування списку вибраних полів треба клацнути на кнопці Далее, щоб перейти до наступного етапу.

4.    В наступному вікні майстер пропонує вибрати тип запиту, що створюється: подробный (відображаються всі записи) та итоговый  (з виконанням арифметичних операцій над числовими полями таблиці). Після вибору потрібної опції натиснути кнопку Далее.

5.    Заключне вікно майстра пропонує вказати ім’я запиту. Якщо в цьому вікні вибрати опцію Открыть запрос для просмотра данных і клацнути на кнопку Готово, майстер створить запит, збереже його і відобразить на екрані результати виконання нового запиту.

Прості запити, створені майстром, потребують подальшої доробки в режимі конструктора запитів. Однак з запитами в режимі таблиці можна працювати так само, як і з таблицями, застосовуючи при потребі функції сортування і фільтрації.

Збережений запит можна знову виконати, відкривши вкладку Запросы вікна бази даних і двічі клацнути на імені потрібного запиту (або виділити його і натиснути кнопку Открыть панелі інструментів вікна бази даних).

Перед тим як створити запит слід продумати відповіді на такі запитання:

-         Яка таблиця (чи таблиці) містить потрібну інформацію?

-         Чи мають таблиці відповідні ключі.

-         Тип  запиту, який вам потрібно використати.

-         Умови і критерії полів, які мають задовольняти записи.

-         Необхідні обчислення.

-         Порядок сортування.

-         Ім'я, під яким потрібно зберегти запит.

 

Хід роботи

 

1.    Створити простий запит “Покупки запрос” з допомогою майстра на основі таблиці “Покупки”, вибравши доступними всі поля таблиці та вказавши опцію Подробный.

2.    Відкрити запит для перегляду та додати записи:

                                                           

Колерія

12.02.06

Нефролепіс високий

13.02.06

Бегонія плямиста

14.04.06

Колерія

15.06.06

Абутилон гібридний

18.09.06

Абутилон гібридний

21.09.06

 

3.    Зберегти та закрити запит. Відкрити таблицю “Покупки”, перевірити, чи з’явились нові записи. Закрити таблицю.

4.    З допомогою майстра створити запит “Покупки запрос2”, використавши вказані таблиці, запити і поля:

 

Таблиця або запит

Поля

Запит Покупки

Код растения, Дата покупки

Таблиця Растения

Цветение, Частота полива, Изображение

Таблиця Типы

Название типа

 

5.    Додати в запит 10 записів.

(Якщо правильно задані зв’язки між таблицями, решта комірок заповнюються автоматично. Також автоматично будуть додаватися записи в зв’язані таблиці та запити).

Зберегти та закрити запит. Відкрити таблицю “Покупки”, перевірити, чи з’явились нові записи. Закрити таблицю.

 

Контрольні запитання

1.    Що таке запит? Чим  запит відрізняється від фільтрування та сортування?

2.    Що є результатом роботи запиту?

3.    Які вам відомі типи запитів? Який тип запиту створює майстер запиту?


 

Скачано с www.znanio.ru

Практична робота 5 Тема . Створення простих запитів

Практична робота 5 Тема . Створення простих запитів

Результат роботи запиту – це група записів, які задовольняють заданому критерію запиту

Результат роботи запиту – це група записів, які задовольняють заданому критерію запиту

Заголовки як рядків, так і стовпців результуючої таблиці перехресного запиту визначаються на підставі значень полів , а не їхніх назв

Заголовки як рядків, так і стовпців результуючої таблиці перехресного запиту визначаються на підставі значень полів , а не їхніх назв

Створення запиту за допомогою майстра простих запитів

Створення запиту за допомогою майстра простих запитів

У вікні відкритої бази даних клацнути на кнопці

У вікні відкритої бази даних клацнути на кнопці

Включити в запит поля, що підходять, зі списку

Включити в запит поля, що підходять, зі списку

Заключне вікно майстра пропонує вказати ім’я запиту

Заключне вікно майстра пропонує вказати ім’я запиту

Збережений запит можна знову виконати, відкривши вкладку

Збережений запит можна знову виконати, відкривши вкладку

Нефролепіс високий 13.02

Нефролепіс високий 13.02

Зберегти та закрити запит. Відкрити таблицю “

Зберегти та закрити запит. Відкрити таблицю “
Скачать файл