ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"
Оценка 4.6

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

Оценка 4.6
Презентации учебные
docx
химия
9 кл
19.04.2019
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"
Topshiriq. Nima uchun konsentrlangan nitrat va sulfat kislotalar temir idishlarda saqlanadi? A.Odatdagi haroratda konsentrlangan nitrat va sulfat kislotalar temirni passivlashtiradi. B. Odatdagi haroratda konsentrlangan nitrat va sulfat kislotalar temirni faollashtiradi. C. Odatdagi haroratda konsentrlangan nitrat va sulfat kislotalar temirni yuzasida birikma hosil qilmaydi. D. Yuqori haroratda konsentrlangan nitrat va sulfat kislotalar temirni passivlashtiradi. Kimyoviy element (DOK -2) Meni yomon ko’rishar, Lek baribir xush ko’rar Sarg’aysamda tez ora, Meni har kun qo’llashar. Topshiriq.She'riy topishmoqni javobini toping! Javob: (Temir) Temir va uning birikmalari
Bir atomli.docx
Zarafshon shahar 10 - umumiy o`rta ta`lim maktab kimyo fani o`qituvchisi Xamrayeva Muqaddas Murodovnaning 10-“B”, 10-“D” sinflarda “Spirtlar” mavzusida tayyorlagan bir soatlik ochiq dars ishlanmasi Sana : 7.12.18 Sinf:10”B”   10 “D” sinflar Fanning nomi  Organik  kimyo .  O`qituvchi : Xamrayeva  Muqaddas  Murodovna Ma`lumoti: oliy Mutaxasisligi: “Kimyo va ekologiya” fani o`qituvchisi Mehnat faoliyati :15 yil Malaka toifasi: 2 10”B” sifda O`quvchi soni :25 nafar qatnashdi 25 nafar 10 “D” sinfda O`quvchi soni :22 nafar qatnashdi 22 nafar Mavzu. :To`yingan bir atomli spirtlarning nomenklaturasi , izomeriyasi olinishi. Dars maqsadi: 1)Ta’limiy: Bir atomlai spirtlarning  tuzilishi ,izomeriya  va  nomenklaturasi, tabiatda   tarqalishi,fizik – kimyoviy  xossalar, olinishi  va  ishlatilishi  to`g`risida  ilmiy ma`lumot    berish.                                                                                                                                         Fanga oid kompitensiya: Organik birikmalar haqida umumiy  tushunchalarga  ega  bo`lib,  ularning  ahamiyati , ishlatilish  sohalari  to`g`risida  biladi  va  tushuntira  oladi . 2)Tarbiyaviy:  O’quvchilar  ongiga milliy istiqlol  g’oyalarini singdirish , ekologik  tarbiya   berish.  A.Navoiy, Z.M. Bobur , D.I.Mendeleyevlarning hayoti va ijodlari , ixtirolari  to`g`risida qisqacha  ma`lumot  berib o`tish.                                                                                Tayanch kompitensiya: Ijtimoiy faol fuqorolik kompitensiyasi  3)Rivojlantiruvchi: O’quvchilar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish  , mustaqil fikrlash  qobiliyati shakllantirish .                                                                                                            Tayanch kompitensiya:  Matematik savodxonlik , fan va texnika yangiliklaridan xabardor  bo`lish  hamda  foydalanish  kompitensiyasi    Darsdan kutilayotgan natijalar –mavzuni o’zlashtirgandan so’ng o’quvchilar quyidagi  bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladilar: 1.Mavzu  yuzasidan  ma’lumot  oladilar                                                                                      2.Olgan  bilimlar  yuzasidan  xulosa  chiqaradi 3.Mustaqil  ishlar  bajaradilar                                                                                                       Ta’lim metodlari: “Sherigini top”, “Kimyoviy soat” , “Bu qaysi spirt” o`yinlari Baholash  metodlari:  Suhbat, muammoli  vaziyatlar  bo’yicha  baholash, og’zaki so’rov. Axborot   manbalari  va  texnik  vositalar:  Kompyuter    slaydlar , modeli ,  rangli  plakat Dars turi: Nazariy. Darsga ajratilgan vaqt miqdori: 45 daqiqa  Uyga vazifa: 81­bet 7,9 masalalarni yechish. Mavzuni  o`rganib qo`shimcha ma`lumotlar   to`plab kelish.                             Darsning  texnologik  xaritasi. №Mashg’ulot bosqichlari Ajratilgan vaqt 5 daqiqa Tashkiliy  qism Ta’lim metodlari Ta’lim vositalari Tinglaydilar Sinf   jurnali  Mashg’ulot mazmuni Navbatch  axborotini  tinglash. O’quvchilarni darsga tayyorgarligini   va sinf xonasini   tozaligini nazorat  qilish,  guruhlarga   ajratish ,nom berish  10 daqiqa O`tilgan mavzuni  so`rash. Savol­javob,  kimyoviy shashka Og’zaki  15 daqiqa Dars maqsadini  rejalashtirilgan  natijalarni ma’lum  qilish,reja bilan  tanishtirish Yangi mavzu  bayoni ,  kerakli o’rinlarni yozib olish Test  topshiriqlarni    bajarish  va tayanch  atamalar izohi  bo’yicha   Modulli dars  Darslik   rangli plakat   Modeli Video rolik Savol javob, Kimyoviy soat Slaydlar,  ko`rgazmalar. 1 2 3 Kirish (Motivatsi ya) Yangi  mavzuning bayoni 10 daqiqa 4 Mustahka mlash Yakuniy  qism 5 daqiqa Darsda faol ishtirok  etgan o’quvchilarni   baholash ,uyga vazifa   berish  Baho  kartochkalari Sinf  jurnali  Kundalik  daftarlar O`tilgan mavzuni mustahkamlash: “Sherigini top” o`yini yordamida. Yangi mavzuning bayoni Reja: 1. Spirtlarning tuzilishi 2. Izomeriya nomenklaturasi 3. Olinishi Mavzuni o`qib , o`rganib yangi ma`lumotlar to`plab kelish. 80- bet 6-masala

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "БИР АТОМЛИ СПИРТЛАР"