Проект « Моє здоров’я »
Оценка 4.9

Проект « Моє здоров’я »

Оценка 4.9
Мероприятия
doc
воспитательная работа +1
5 кл—11 кл
21.04.2017
Проект « Моє здоров’я »
Публикация является частью публикации:
ОПИС ПРОЕКТУ.doc
Костянтинівська загальноосвітня школа І­ІІІ ступенів № 16 Костянтинівської міської ради Донецької області Проект « Моє здоров’я » Автори проекту: учениці 10­а класу Анікеєва Анастасія, Сергієнко Катерина  Координатор: вчитель предмету « Основи здоров’я » Тесленок І.В. ВСТУП м. Костянтинівка, 2016 Проблема формування, збереження, зміцнення та відтворення здоров’я людини належить до споконвічних і глобальних. У   контексті   соціально­економічних   змін,   які   відбуваються   в   сучасному українському   суспільстві,   проблема   формування   здорового   способу   життя особистості займає  особливо важливе  місце. Учнівське самоврядування   не може стояти осторонь від розв’язання таких нагальних завдань як збереження здоров’я молоді.   Нині   предметом   обговорення   лідерів   школи   учнівського   самоврядування стало  об’єднання спільних зусиль учнів, учителів, батьків і громадськості на шляху оздоровлення дітей. Здоров’я   –   поняття   багатопланове.   Це   не   лише   відсутність   хвороб,   а   й рівень комфортне  пристосування, благополуччя. Тобто, здоров’я – це гармонійне поєднання фізичного, психологічне   самопочуття,   гарний  настрій,   високий  психічного,   духовного   і   соціального   здоров’я,   як   результат   самодисципліни, самопізнання,   самореалізації,   на   основі   стійкої   потреби   бути   здоровим.   Більшу частину робочого часу доби ми, діти,  проводимо у школі. Тому нам потрібно знати, як  максимально  можливо   зберегти   здоров’я   учнів,   але   зробити   це   цікаво,   із задоволенням.   В   цьому   нам   допоможуть     здоров’язберігаючі     технології.     Вони створюють   безпечні   умови   для   перебування,   навчання   та   праці   в   школі,   дають можливість   набути необхідних знань, вмінь та навичок здорового способу життя, навчитися використовувати отримані знання в повсякденному житті.  Звичайно,   на   сучасному   етапі   основною   формою   організації   навчальної діяльності учнів залишається урок. Наш проект направлений об’єднати знання учнів, придбані  на уроках основ здоров’я  та під час позакласної  роботи,  для забезпечення збереження   та   збільшення     життєвих   сил   і   здоров’я   всіх   учасників   навчально­ виховного процесу. Проект « Моє здоров’я » направлений виховувати, стимулювати у дітей бажання жити,   бути   здоровими,   вчить   їх   відчувати   радість   від   кожного   прожитого   дня, показувати їм, що життя  чудове, викликати у них позитивну самооцінку.  АКУТАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ У системі людських цінностей і пріоритетів одне з найважливіших місць займає здоров’я   людини,   як   процес   збереження   і   розвитку   її   психічних   і   фізіологічних функцій, оптимальної працездатності життя. Рівень здоров’я населення визначається умовами праці та побуту, добробутом, загальною та гігієнічною культурою, тобто способом життя людини. Нині в Україні склалася складна ситуація у галузі охорони здоров’я,   спричинена   як   соціально­економічними,   санітарними,   гігієнічними, екологічними факторами, так і недосконалою структурою системи охорони здоров’я. Вражає   відсутність   у   багатьох   людей   пріоритету   здоров’я,   можливості   вести здоровий спосіб життя як провідного чинника збереження здоров’я.  Досить вагомою складовою виходу з вкрай несприятливої ситуації , є створення силами   учнівського   самоврядування   проектів   спрямованих   на   зміцнення  здоров’я школярів, шляхом проведення різноманітних заходів   « учнями для учнів». Це дає можливість   популяризації   здорового   способу   життя   за   напрямками:   духовне, фізичне, емоційне, соціальне та інтелектуальне здоров’я. Назва проекту:«Моє здоров'я» Автори проекту:  Анікеєва Анастасія  ( 10­а кл ), Сергієнко Катерина ( 10­а кл) Час на який розрахований проект: 4 тижні Вікова аудиторія: учні 5­9 класів Ключове питання проекту: Що означає бути здоровою людиною? Тематичні питання: 1. Як зберегти і примножити своє здоров'я? 2. Бути здоровим: модно? стильно? життєво необхідно? 3. Успішна людина ­ яка вона? Питання за змістом проекту: 1. Що означає поняття "здоровий спосіб життя"? 2. Як формуються життєво необхідні звички?  3. Як життєві навички впливають на здоров'я людини? 4. Де застосувати набуті знання? 5. Як скласти індивідуальний план здорового способу життя? Матеріальне забезпечення проекту: Обладнання: ноутбуки ( з виходом до мережі  Internet), проектор, відеокамера, цифровий фотоапарат, принтер, сканер. Програмне забезпечення:  Програми   опрацювання   зображень   (  http://fotoshop­online.in.ua/,  Adobe Photoshop),   програми   опрацювання   відео   (Pinnacle  Studio  ),   програми   для створювання мультимедійних презентацій та публікацій (Microsoft Office PowerPoint   платформи   для   створення   блогу 2007,   Microsoft   Office   Publisher   2007),   ( https://www.blogger.com/  )  Короткий опис : Проект   впроваджується     Учнівським   самоврядуванням   «   Спілка   шкільних друзів»   Костянтинівської   загальноосвітньої   школи   І­ІІІ   ступенів   №   16   в   рамках проекту « Кращий клас року». В результаті роботи над даним проектом учні 5­ 9 класів   визначають   значення   звичок   і   навичок   для   здоров'я   людини,   аналізують правильність вибору життєвих принципів для подальшої життєдіяльності. Вчаться працювати   в   творчих   групах,   обробляти   інформацію,   аналізувати   та     робити аналітичні висновки. Підсумком роботи стануть творчі доробки за напрямками:  5­ті класи – виступи агітбригад «Молоді. Здорові. Талановиті» 6­ті класи – випуск брошур 7­мі класи – створення презентацій 8­мі класи – створення відеороликів 9­ті класи – створення блогу Цілі, завдання  та очікувані результати проекту: У процесі роботи над проектом учні:  ­ Розвивають навички формування здорового способу життя;  ­ Формують чітку життєву позицію і вміння аналізувати ситуацію з точки зору ООЖН (освіти на основі життєвих навичок);  ­ Вивчають принципи безпечної життєдіяльності. Після завершення роботи над даним проектом учні повинні:  ­ Вміти аналізувати, систематизувати та презентувати підсумкові матеріали;  ­ Працювати продуктивно в творчих групах;  ­ Покращити навички роботи в пакеті програм Microsoft Office, цифровими, мультимедійними та Web 2.0 технологіями. Діяльність учнів: 1 тиждень Ознайомлення учнів з назвою проекту, цілями і завданнями. Розподіл класних колективі на  творчі групи:  5 клас ­  "Молоді. Здорові. Творчі» ­ створення  агітбригад передбачає: 1. Визначити  учасників творчої групи: ­   інформаційно­пошукова,  що   збирає   необхідні   матеріали,   які   цікавлять агітбригаду; ­ сценарної, що розробляє програми виступів агітбригади; ­ музичної, яка підбирає музичний супровід виступів агітбригади; ­ вокальної, яка забезпечує виконання пісенних номерів; ­   танцювальної,  що   здійснює   пошук   пластичних   форм   постановки  сценічних елементів; ­ технічної, що забезпечує фотографування, роботу електрообладнання; ­ художньо­оформлювальної, яка готує плакати, декорації, костюми, реквізит; ­   режисерської,  яка   здійснює   практичне   керівництво   постановки   виступів агітбригади. 2. Творча група складає штаб агітбригади. 3.   Скласти   план   роботи   агітбригади,   на   яких   будуть   розглядатися  проекти сценаріїв виступів (простежити роботу над емблемою, девізом, формою одягу, піснею, якою розпочинатимуться виступи, також скласти правила агітбригади.). 4. Виступ підготувати в кілька етапів: ­  визначення теми виступу, головної ідеї; ­ збір матеріалу для майбутньої програми; ­  складання програми (сценарію);  ­ підготовка програми.  6 клас ­ "Здоров'я ­ мудрих гонорар" ­ робота  з інформаційним   матеріалом, розробка буклету передбачає: 1. Визначити  учасників. 2. Скласти план роботи. 3. Розподілити завдання між учасниками: ­ робота з матеріалами за обраною темою (самостійний пошук нової інформації з різних джерел (інтернет, журнали, книжки,   добирання сайтів за тематикою роботи тощо); виділення головної інформації; розподіл інформації між учасникам групи); ­ розробка буклету (перший крок— «Про що?», «Для чого?», «Для кого?»; другий крок— спосіб друку; третій крок  — дизайн; четвертий крок  — текст; п'ятий крок ­ перевірка).  7 клас  ­  "Моє здоров'я в моїх руках" ­ робота над портфоліо здорової людини, розробка презентацій передбачає: 1. Визначення  учасників. 2. Робота з інформаційним  матеріалом (поняття «портфоліо», види портфоліо тощо) 3. Складання режиму дня за складовими здоров’я  (індивідуальне для кожного учня). 4. Робота з презентацією (перший крок­ сформулювати тему презентації; другий крок­ пошук матеріалів з вибраної теми (текст, малюнки, анімація, відео, звук; третій крок­  вибрати оформлення слайдів; четвертий крок­ розмістити на слайдах фото, відео (своє); п'ятий крок ­ презентувати). 8   клас   ­   «На   шляху   до   здорового   образу   життя»   ­   робота   з   молодшими школярами – створення відеороликів передбачає:  1. Визначити  учасників. 2. Скласти план та поширити теоретичні знання серед учасників. 3.   Виконання   практичної   частини   (проведення   акцій   про   здоров’я, фізкультхвилинок, ранньої гімнастики,  вікторин, рухливих ігор, конкурсів). 4. Створення відеоролика. 9   клас ­   "Health   ­   we"   ­   аналітична   робота   з   інформаційним     матеріалом, розробка блогу передбачає: 1. Визначити відповідального за роботу з блогом. 2. Визначити день проведення засідань. 3. Аналізувати роботу, надану групами. 4. Викладання матеріалу на блог. Визначення критеріїв оцінювання творчих робіт, можливих джерел інформації в мережі Інтернет, шкільній бібліотеці, методичної бази кабінету основ здоров'я. 2 тиждень Робота з базовими компонентами Microsoft Office,технологіями  web  2.0, відео редактором   PinnacleStudio,   обговорення   плану   роботи   з   творчими   групами ( класами), розподіл проміжних обов'язків між учасниками груп. 3 тиждень. Робота в групах. Виконання творчих завдань: якісний аналіз зібраних матеріалів, оформлення робіт, проведення   заходів, висвітлення роботи творчих груп на сайті школи http://school16konst.ucoz.ru/  4 тиждень. Захист робіт. Аналіз виконаної роботи творчими групами. Оформлення листків самооцінки. Вхідні знання та навички: Для роботи над цим проектом учні повинні знати поняття «здоров'я», «складові здоров'я» (фізичне, соціальне, емоційне, інтелектуальне, духовне), основи роботи в групі, вміння працювати з листком «самооцінки», творчо підходити до вирішення поставлених завдань. Навички роботи з пакетом програм Microsoft Office (Microsoft Word; Microsoft Publisher;   Microsoft   PowerPoint),   технологіями   web   2.0,   відео   редактором PinnacleStudio Оцінювання знань і умінь учнів: Оцінювання   буде   проходити   по   раніше   обговореним   і   представленим «Критеріям оцінювання» в залежності від напрямку груп і їх кінцевого продукту: агітбригади,   презентацій,   буклету,   відеоролику,   блогу.   Кожен   учень   заповнює «Листок   самооцінки»,  для   визначення  «глядацької   симпатії»,   проводиться   таємне голосування за бюлетенями.

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »

Проект « Моє здоров’я »
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
21.04.2017