Спосіб створення таблиць за допомогою конструктора
Оценка 4.6

Спосіб створення таблиць за допомогою конструктора

Оценка 4.6
docx
24.11.2021
Спосіб створення таблиць за допомогою конструктора
Л2-002954.docx

Спосіб створення таблиць за допомогою конструктора

Щоб створити таблицю без використання майстра, клацнути на кнопці Создать, щоб відобразилося діалогове вікно Новая таблица. В цьому діалоговому вікні вибрати кнопку  Конструктор. Access відобразить структуру таблиці в режимі конструктора.

1.    В першому рядку стовпця Имя поля ввести ім’я поля для першого поля таблиці.  В імені поля або таблиці може бути до 64 символів, воно може включати будь-яку комбінацію букв, цифр, пробілів і спеціальних знаків крім !, ’, ., [], не можна починати ім’я з пробілу. Щоб перейти в стовпець Тип даних, натиснути Enter або Tab.

2.    Вибрати тип даних за допомогою списку.

3.    Щоб перейти в стовпець Описание, натиснути Enter або Tab.

4.    Ввести короткий і зрозумілий опис для цього поля.

5.    Визначити первинний ключ.

Первинний ключ— це унікальна характеристика для кожного запису в межах таблиці. Програма Access підтримує два типи первинних ключів: простий і складений.

У ролі простого ключа може виступати одне з вже існуючих полів таблиці, якщо в даному полі немає порожніх  і повторюваних значень. Прикладами таких полів можуть бути номера машин, інвентарні номери, ідентифікаційні коди. Складений ключ будується як комбінація двох і більш елементів даних. Для таблиці Співробітники, наприклад, теоретично можна використовувати як первинний ключ комбінацію двох полів, Прізвище й Ім'я.


 

Спосіб створення таблиць за допомогою конструктора

Спосіб створення таблиць за допомогою конструктора

У ролі простого ключа може виступати одне з вже існуючих полів таблиці, якщо в даному полі немає порожніх і повторюваних значень

У ролі простого ключа може виступати одне з вже існуючих полів таблиці, якщо в даному полі немає порожніх і повторюваних значень
Скачать файл