Ta`lim usullari haqida tushuncha
Оценка 4.8

Ta`lim usullari haqida tushuncha

Оценка 4.8
Презентации учебные
pptx
преподавание
Взрослым
04.03.2022
Ta`lim usullari haqida tushuncha
Taqdimotda ta`lim usullari va o`qitish metodlari haqida tushuncha beriladi
7.pptx

Fan nomi:UMUMIY PEDAGOGIKA Mavzu:

Fan nomi:UMUMIY PEDAGOGIKA Mavzu:
Fan nomi:UMUMIY PEDAGOGIKA


Mavzu: Ta’lim usullari haqida tushuncha, ta’lim turlarining o‘ziga xos xususiyatlari

O`QITUVCHI: N. SULTONOVA

MAVZU: Ta’lim usullari haqida tushuncha, ta’lim turlarining o‘ziga xos xususiyatlari

MAVZU: Ta’lim usullari haqida tushuncha, ta’lim turlarining o‘ziga xos xususiyatlari

MAVZU: Ta’lim usullari haqida tushuncha, ta’lim turlarining o‘ziga xos xususiyatlari
REJA:
Ta’lim usullari mohiyati va mazmuni
Ta’lim usullarining klassifikatsiyasi
Ta`lim turlari va ta`limni tashkil etish shakllari
Kreativ va muammoli ta’limning mohiyati
O‘quvchilar ta’limiga muammoli yondoshishning xususiyatlari

Ta`lim usullari haqida tushuncha

Ta`lim usullari haqida tushuncha

o`ylab ko`ring: TA`LIM USULLARI NIMA?

o`ylab ko`ring: TA`LIM USULLARI NIMA?

o`ylab ko`ring:
TA`LIM USULLARI NIMA?

Metod Ta`lim usuli Ta`lim metodi

Metod Ta`lim usuli Ta`lim metodi

Metod

Ta`lim usuli

Ta`lim metodi

Metod so‘zi yunoncha tadqiqot, maqsadga erishish yo‘li, usuli deganidir. Metod - eng umumiy ma’noda - maqsadga erishish usuli, ma’lum tarzda tartibga solingan faoliyat

O‘rganilayotgan materialni egallashga qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal etish bo‘yicha o'qituvchining o'rgatuvchi ishi va o'quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari yig’inaisi

O‘qitish metodining tarkibiy qismi yoki alohida tomoni. Usul va metod butun va qism sifatida bir-biriga bog‘lanadi. Usullar yordamida faqat o‘quv vazifasining bir qismi hal qilinadi

TELEFONINGIZNI O`CHIRIB QO`YDINGIZMI?

TELEFONINGIZNI O`CHIRIB QO`YDINGIZMI?

TELEFONINGIZNI O`CHIRIB QO`YDINGIZMI?

Uslub Pedagogik texnologiya «Uslub» tushunchasi «metod» atamasining mohiyatini o‘zida to‘liq aks ettira olmaydi

Uslub Pedagogik texnologiya «Uslub» tushunchasi «metod» atamasining mohiyatini o‘zida to‘liq aks ettira olmaydi

Uslub

Pedagogik texnologiya

«Uslub» tushunchasi «metod» atamasining mohiyatini o‘zida to‘liq aks ettira olmaydi. Chunki uslub ko‘proq xususiy (so‘z borayotgan holatda aynan o‘qituvchiga xoslikni ifoda etadi) tavsifga ega bo'lib, aniq maqsadga erishish yo‘li sifatida xizmat qila olmaydi.

Bu muayyan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqsadga yo'naltirilgan hamda ushbu maqsadning natijalanishini kafolatlovchi pedagogik faoliyat jarayoni mazmunidir

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
04.03.2022