Установка властивостей таблиці
Оценка 4.6

Установка властивостей таблиці

Оценка 4.6
docx
24.11.2021
Установка властивостей таблиці
Л2-002959.docx

Установка властивостей таблиці

Таблиці, як і поля, мають свої властивості. Властивості таблиць стосуються всієї таблиці та всіх и записів. Можна встановити для таблиць такі властивості:

-    Описание. Ввести опис таблиці та її призначення (для збільшення області введення, використовується діалогове вікно введення, натисканням комбінації клавіш Shift+F2).

-    Условие   на   значение. Перевіряє відповідність даних деякій єдиній для всієї таблиці умові. Наприклад, перевіряє, чи введені значення процентних ставок в усі нові записи, наявність яких обов'язкова.

-    Сообщение об ошибке (текст, який виводяться на екран у разі, якщо значення, яке виводиться, не задовольняє умову перевірки). Відображає повідомлення, якщо порушено умови перевірки для запису, наприклад, пояснюючи, чому необхідне введення категорії та процентних ставок.

-    Фильтр. Визначає, які дані виводяться на екран після застосування фільтра до таблиці, запиту або форми.

-    Порядок сортировки. Визначає порядок сортування записів у таблиці, запиті, формі або звіті.

 

Щоб встановити властивості таблиці, необхідно виконати такі дії:

1.    Вибрати команду Вид/Свойства. На екрані з'явиться діалогове вікно Свойства таблицы.

2.    Встановити необхідні властивості таблиці.

3.    Закрити діалогове вікно Свойства таблицы.


 

Установка властивостей таблиці

Установка властивостей таблиці

Щоб встановити властивості таблиці , необхідно виконати такі дії: 1

Щоб встановити властивості таблиці , необхідно виконати такі дії: 1
Скачать файл