Հնագույն պետությունները առաջավոր ասիայում
Оценка 4.7

Հնագույն պետությունները առաջավոր ասիայում

Оценка 4.7
docx
13.05.2020
Հնագույն պետությունները առաջավոր ասիայում
10 համաշխարհային.docx

Круглая лента лицом вниз:       Գլուխ Ա
      Դաս 5

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի   անվան   6-րդ    դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

 

 

 

 

                                   Համաշխարհային պատմություն

         

             Ðܲ¶àôÚÜ äºîàôÂÚàôÜܺðÜ ²è²æ²ìàð ²êƲÚàôØ ºì

               غðÒ²ìàð ²ðºìºÈøàôØ (ø.². III–II в¼²ð²ØÚ²Îܺð

          

          http://images-thumbs.thefullwiki.org/A/s/s/Assyria.png    http://images-thumbs.thefullwiki.org/S/u/m/Sumer.png

                                                                           im314-535px-Stele_of_Vultures_detail_01-transparent.png             

 

 Դասարան-  10-րդ

Առարկա-     Հայոց  պատմություն

Թենա  -      Üàð ²êàðºêî²ÜÚ²Ü ºì Üàð ´²´ºÈàÜÚ²Ü îºðàôÂÚàôÜܺðÀ 

Կահավորումը-գիրք, տետր, քարտեզ

Մեթոդ-    դասախոսություն, քննարկում, հարցազրույց, գծակարգ

Տևողությունը-45ր.

Դասի ընթացք-    .նախորդ դասի  քննարկում  և հարցում

                                 .Գծակարգի կազմում երեխաների օգնութБлок-схема: альтернативный процесс: Üàð ²êàðºêî²ÜÚ²Ü ºì Üàð ´²´ºÈàÜÚ²Ü îºðàôÂÚàôÜܺðÀ                                           յամբ

 

Скругленный прямоугольник: ´³µ»ÉáÝÇ³Ý í»ñ³Íí»ó ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ï»ñáõÃÛ³Ý ë³ïñ³åáõÃÛ³Ý
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.Երեխաները գծակարգի օգնությամբ փորձում են ներկայացնել նյութը:

.Աշխատանք քարտեզի հետ

Կարճ  դասախոսոթյուն

                                    Շինարարական աշխատանքեր

                

                                                  Նաբուգոդոնոսոր

http://www.yerkir.am/resources/yerkir/img/news/origin/24211290781101.jpg                                                                               http://1.bp.blogspot.com/-aFkV1wPVloY/VUYleq9cr5I/AAAAAAAAAtc/eX5-LLJc-YI/s1600/babilon-gardens-reconstruction.jpg

 

 

 

.Տնային հանձնարարություն-  Լիացնել աղյուսակը

 

թիվ

իրադարձություն

Նշանավոր  մարդիկ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

III–II в¼²ð²ØÚ²Îܺð

III–II в¼²ð²ØÚ²Îܺð

Դասարան - 10- րդ Առարկա - Հայոց պատմություն Թենա - Üàð ²êàðºêî²ÜÚ²Ü ºì Üàð ´²´ºÈàÜÚ²Ü îºðàôÂÚàôÜܺðÀ Կահավորումը - գիրք , տետր , քարտեզ

Դասարան - 10- րդ Առարկա - Հայոց պատմություն Թենա - Üàð ²êàðºêî²ÜÚ²Ü ºì Üàð ´²´ºÈàÜÚ²Ü îºðàôÂÚàôÜܺðÀ Կահավորումը - գիրք , տետր , քարտեզ

Մեթոդ - դասախոսություն , քննարկում , հարցազրույց , գծակարգ Տևողությունը-45ր. Դասի ընթացք- .նախորդ դասի քննարկում և հարցում .Գծակարգի կազմում երեխաների օգնութ յամբ . Երեխաները գծակարգի…

Մեթոդ - դասախոսություն , քննարկում , հարցազրույց , գծակարգ Տևողությունը-45ր. Դասի ընթացք- .նախորդ դասի քննարկում և հարցում .Գծակարգի կազմում երեխաների օգնութ յամբ . Երեխաները գծակարգի…

Շինարարական աշխատանքեր Նաբուգոդոնոսոր .Տնային հանձնարարություն- Լիացնել աղյուսակը թիվ իրադարձություն Նշանավոր մարդիկ

Շինարարական աշխատանքեր Նաբուգոդոնոսոր .Տնային հանձնարարություն- Լիացնել աղյուսակը թիվ իրադարձություն Նշանավոր մարդիկ
Скачать файл