Տասնորդական կոտորակներ
Оценка 4.8

Տասնորդական կոտորակներ

Оценка 4.8
Презентации учебные
pptx
математика
6 кл
12.05.2020
Տասնորդական կոտորակներ
Tasnordakan kotorak-6-nor (1).pptx

VI Առանց մաթեմատիկայի իմացության հնարավոր չէ հասկանալ աշխարհը: Ռոջեր Բեկոն, անգլիացի գիտնական, 13-րդ դար

VI Առանց մաթեմատիկայի իմացության հնարավոր չէ հասկանալ աշխարհը: Ռոջեր Բեկոն, անգլիացի գիտնական, 13-րդ դար

ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐ

Ուսուցիչ՝ Ս. Ղևոնդյան
Դասարանը՝ VI

Առանց մաթեմատիկայի իմացության հնարավոր չէ հասկանալ աշխարհը:

Ռոջեր Բեկոն,
անգլիացի գիտնական, 13-րդ դար

II դար Ուզբեկստան, XV դար Եվրոպա,

II դար Ուզբեկստան, XV դար Եվրոպա,

Պատմական ակնարկ

Հին Չինաստան, Ք.ծ.ա.II դար

Ուզբեկստան, XV դար

Եվրոպա, XVI դար

II դար Չինաստանում տասնորդական կոտորակների ծագումն ու զարգացումը սերտորեն կապված էր չափագիտության հետ: Արդեն Ք

II դար Չինաստանում տասնորդական կոտորակների ծագումն ու զարգացումը սերտորեն կապված էր չափագիտության հետ: Արդեն Ք

Հին Չինաստան, Ք.ծ.ա.II դար

Չինաստանում տասնորդական կոտորակների ծագումն ու զարգացումը սերտորեն կապված էր չափագիտության հետ: Արդեն Ք.ծ.ա. II դարում Չինաստանում գոյություն ուներ երկարության չափման
տասնորդական համակարգ:

XV դար 1427 թվականին ուզբեկստանցի գիտնական ալ Կաշին գրել է «Թվաբանության բանալին» գիրքը, որում ձևակերպել է տասնորդական կոտորակների հետ գործողությունների հիմնական կանոնները: Նա տասնորդական թվերի…

XV դար 1427 թվականին ուզբեկստանցի գիտնական ալ Կաշին գրել է «Թվաբանության բանալին» գիրքը, որում ձևակերպել է տասնորդական կոտորակների հետ գործողությունների հիմնական կանոնները: Նա տասնորդական թվերի…

Ուզբեկստան, XV դար

1427 թվականին ուզբեկստանցի գիտնական
ալ Կաշին գրել է «Թվաբանության բանալին» գիրքը, որում ձևակերպել է տասնորդական կոտորակների հետ գործողությունների հիմնական կանոնները: Նա տասնորդական թվերի գրառման մի քանի եղանակ է կիրառել. մե՛կ օգտագործում էր ուղղահայաց գիծը,
մե՛կ ամբողջ և կոտորակային մասն առանձնացնում էր սև և կարմիր
թանաքով:

XVI Դար Ֆրանսուա Վիետ (1540-1603թթ

XVI Դար Ֆրանսուա Վիետ (1540-1603թթ

1579 թվականին տասնորդական կոտորակները օգտագործվում են ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Ֆրանսուա Վիետի «Մաթեմա-տիկական կանոն» գրքում, որը տպագրվել է Փարիզում: Տասնորդական կոտորակների գրառման մեջ Վիետը չէր պնդում ինչ-որ հատուկ սկզբունք: Հաճախ նա համարիչն ու հայտարարը գրում էր՝ ամբողջ և կոտորակային մասերն առանձնացնելով ուղղահայաց գծով, կամ էլ ամբողջ մասն էր հոծ գրում, կամ էլ տասնորդական մասը ամբողջ մասից վերև էր գրում,ավելի փոքր տառատեսակով և ընդգծում՝ 2 135436:

Եվրոպա,
XVI Դար

Ֆրանսուա Վիետ (1540-1603թթ.)

XVI Դար Սիմոն Ստևին (1548-1620)

XVI Դար Սիմոն Ստևին (1548-1620)

Տասնորդական կոտորակները Եվրոպայում լայնորեն տարածվեցին ֆլամանդացի մաթեմատիկոս Սիմոն Ստևինի «Տասանորդ» գրքի լույս ընծայումից հետո: Սիմոն Ստևինը տասնորդական կոտորակների հայտնագործողն է: Մեծ գիտնականն առաջարկում էր օգտվել տասնոր-
դական կոտորակներից, որպեսզի հաշվարկները լինեն ավելի ճշգրիտ և խուսափեն կորուստներից: Նա առաջարկում էր թվի կոտորակային և ամբողջ մասերը գրել մի տողում, բայց համարակալել դրանք այս կերպ.
0,3759 = 3 7 5 9 :

Եվրոպա,
XVI Դար

Սիմոն Ստևին
(1548-1620)

2,135436 Երկարության չափման միավորներ, որոնք 10-ական անգամ փոքր են մեկը մյուսից: 2 0 1 1 3 2 5 3 4 4 3 5 6 6…

2,135436 Երկարության չափման միավորներ, որոնք 10-ական անգամ փոքր են մեկը մյուսից: 2 0 1 1 3 2 5 3 4 4 3 5 6 6…

2,135436

Երկարության չափման միավորներ, որոնք 10-ական անգամ փոքր են մեկը մյուսից:

2 0 1 1 3 2 5 3 4 4 3 5 6 6

2135436

2,135436

Չինաստան

Ուզբեկստան

Ֆրանսիա

Այժմ

Եվրոպա

2 | 135436
կամ
2 135436

Ո±ր Ïáïáñ³ÏÝ ¿ ÏáãíáõÙ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï: Պատասխան. ²ÛÝ Ïáïáñ³ÏÁ, áñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÁ Ù»ÏÇó ï³ñµ»ñ ϳñ·³ÛÇÝ Ùdzíáñ ¿, ÏáãíáõÙ ¿ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï:

Ո±ր Ïáïáñ³ÏÝ ¿ ÏáãíáõÙ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï: Պատասխան. ²ÛÝ Ïáïáñ³ÏÁ, áñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÁ Ù»ÏÇó ï³ñµ»ñ ϳñ·³ÛÇÝ Ùdzíáñ ¿, ÏáãíáõÙ ¿ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï:

Ո±ր Ïáïáñ³ÏÝ ¿ ÏáãíáõÙ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï:

Պատասխան.

²ÛÝ Ïáïáñ³ÏÁ, áñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÁ Ù»ÏÇó ï³ñµ»ñ ϳñ·³ÛÇÝ Ùdzíáñ ¿, ÏáãíáõÙ ¿ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³Ï:

Տրված թվերից գտի՛ր տասնորդական կոտորակները և մկնիկով նշի՛ր դրանք: 32 –– 165 23 –– 10 5 –– 246 35 –– 120 1 –– 100 5…

Տրված թվերից գտի՛ր տասնորդական կոտորակները և մկնիկով նշի՛ր դրանք: 32 –– 165 23 –– 10 5 –– 246 35 –– 120 1 –– 100 5…

Տրված թվերից գտի՛ր տասնորդական
կոտորակները և մկնիկով նշի՛ր դրանք:

32
––
165

23
––
10

5
––
246

35
––
120

1
––
100

5
––
100

56
- ––
10

565
––
1020

59
––
30

65
––
10

5
- ––
10

5
––
1

16345

5
––
105

1
––
10000

Պատասխան. Ո՞ր կոտորակն է կոչվում համակարգային տասնորդական կոտորակ: Այն դրական տասնորդական կոտորակը, որի համարիչը 1 է, կոչվում է համակարգային տասնորդական կոտորակ: 1 –– 10 1…

Պատասխան. Ո՞ր կոտորակն է կոչվում համակարգային տասնորդական կոտորակ: Այն դրական տասնորդական կոտորակը, որի համարիչը 1 է, կոչվում է համակարգային տասնորդական կոտորակ: 1 –– 10 1…

Պատասխան.

Ո՞ր կոտորակն է կոչվում համակարգային տասնորդական կոտորակ:

Այն դրական տասնորդական կոտորակը, որի համարիչը 1 է, կոչվում է համակարգային տասնորդական կոտորակ:

1
––
10

1
––
100

1
–––
1000

Պատասխան. Ո՞րն է ամենամեծ համակարգային տասնորդական կոտորակը: Ամենամեծ համակարգային տասնորդական կոտորակը է: 1 –– 10

Պատասխան. Ո՞րն է ամենամեծ համակարգային տասնորդական կոտորակը: Ամենամեծ համակարգային տասնորդական կոտորակը է: 1 –– 10

Պատասխան.

Ո՞րն է ամենամեծ համակարգային տասնորդական կոտորակը:

Ամենամեծ համակարգային տասնորդական կոտորակը
է:

1
––
10

Պատասխան. Քանի՞ անգամ է յուրաքանչյուր նախորդ համակարգային տասնորդական կոտորակը մեծ հաջորդից: Յուրաքանչյուր համակարգային տասնորդական կոտորակը 10 անգամ մեծ է հաջորդից: 10 · = 1 ––…

Պատասխան. Քանի՞ անգամ է յուրաքանչյուր նախորդ համակարգային տասնորդական կոտորակը մեծ հաջորդից: Յուրաքանչյուր համակարգային տասնորդական կոտորակը 10 անգամ մեծ է հաջորդից: 10 · = 1 ––…

Պատասխան.

Քանի՞ անգամ է յուրաքանչյուր նախորդ համակարգային տասնորդական կոտորակը մեծ հաջորդից:

Յուրաքանչյուր համակարգային տասնորդական կոտորակը 10 անգամ մեծ է հաջորդից:

10 · =

1
––
100

1
––
10

Հավաքի՛ր այն խնձորները, որոնց վրա գրված են համակարգային տասնորդական կոտորակներ: Խաղ «ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔ» 1 ––––– 100000 7 ––– 100 9 ––– 1000

Հավաքի՛ր այն խնձորները, որոնց վրա գրված են համակարգային տասնորդական կոտորակներ: Խաղ «ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔ» 1 ––––– 100000 7 ––– 100 9 ––– 1000

Հավաքի՛ր այն խնձորները, որոնց վրա գրված են համակարգային տասնորդական կոտորակներ:

Խաղ «ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔ»

1
–––––
100000

7
–––
100

9
–––
1000

Տրված թվերից ընտրի՛ր. 4; ; 6400; ; 32; 110 6 23,15; ; 3 2 10 2,7; ; 23 120 5 7 10 ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԸ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ…

Տրված թվերից ընտրի՛ր. 4; ; 6400; ; 32; 110 6 23,15; ; 3 2 10 2,7; ; 23 120 5 7 10 ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԸ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ…

Տրված թվերից ընտրի՛ր.

4;

;

6400;

;

32;

110

6

23,15;

;

3

2

10

2,7;

;

23

120

5

7

10

ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԸ

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԸ

ԽԱՌԸ ԹՎԵՐԸ

Եթե թվի գրության մեջ օգտագործված է ստորակետ, ապա ասում են, որ թիվը գրված է տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐ Սովորական կոտորակներ Տասնորդական , կոտորակներ ,

ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐ Սովորական կոտորակներ Տասնորդական , կոտորակներ ,

ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐ

Սովորական

կոտորակներ

Տասնորդական , կոտորակներ

,

Տասնորդական կոտորակները բաղկացած են ամբողջ մասից և կոտորակային մասից: Ամբողջ մաս Կոտորակային մաս հարյուրյակներ տասնյակներ միավորներ տասնորդական հարյուրերորդական հազարերորդական տասհազարերորդական հարյուրհազարերորդական ‚ 3 4 5…

Տասնորդական կոտորակները բաղկացած են ամբողջ մասից և կոտորակային մասից: Ամբողջ մաս Կոտորակային մաս հարյուրյակներ տասնյակներ միավորներ տասնորդական հարյուրերորդական հազարերորդական տասհազարերորդական հարյուրհազարերորդական ‚ 3 4 5…

Տասնորդական կոտորակները բաղկացած են ամբողջ մասից և կոտորակային մասից:

Ամբողջ մաս

Կոտորակային մաս

հարյուրյակներ

տասնյակներ

միավորներ

տասնորդական

հարյուրերորդական

հազարերորդական

տասհազարերորդական

հարյուրհազարերորդական


3

4

5

2

3

4

5

2

4

5

0

2

2,07 401,1 0,01101 326,703 11,632 0,0236 Կարդա՛ տասնորդական կոտորակները:

2,07 401,1 0,01101 326,703 11,632 0,0236 Կարդա՛ տասնորդական կոտորակները:

2,07

401,1

0,01101

326,703

11,632

0,0236

Կարդա՛ տասնորդական կոտորակները:

հազարերորդական Ա Բ Գ Ա 7 Թվանշանը 1,56739 թվի ո՞ր կարգում է գտնվում: հարյուրերորդական տասը հազարերորդական

հազարերորդական Ա Բ Գ Ա 7 Թվանշանը 1,56739 թվի ո՞ր կարգում է գտնվում: հարյուրերորդական տասը հազարերորդական

հազարերորդական

Ա

Բ

Գ

Ա

7 Թվանշանը 1,56739 թվի ո՞ր կարգում է գտնվում:

հարյուրերորդական

տասը հազարերորդական

Վեց ամբողջ տասնհինգ հազարերորդական Ա Բ Գ Վեց ամբողջ տասնհինգ հարյուրերորդական Վեց ամբողջ տասնհինգ Գ Ինչպե՞ս կարդալ 6,015 թիվը:

Վեց ամբողջ տասնհինգ հազարերորդական Ա Բ Գ Վեց ամբողջ տասնհինգ հարյուրերորդական Վեց ամբողջ տասնհինգ Գ Ինչպե՞ս կարդալ 6,015 թիվը:

Վեց ամբողջ տասնհինգ հազարերորդական

Ա

Բ

Գ

Վեց ամբողջ տասնհինգ հարյուրերորդական

Վեց ամբողջ տասնհինգ

Գ

Ինչպե՞ս կարդալ 6,015 թիվը:

Ա Բ Գ 3,0007 3,007 3,07 Բ Ինչպե՞ս է գրվում երեք ամբողջ յոթ հազարերորդական թիվը:

Ա Բ Գ 3,0007 3,007 3,07 Բ Ինչպե՞ս է գրվում երեք ամբողջ յոթ հազարերորդական թիվը:

Ա

Բ

Գ

3,0007

3,007

3,07

Բ

Ինչպե՞ս է գրվում երեք ամբողջ յոթ հազարերորդական թիվը:

Տրված թվերից գտի՛ր տասնորդական կոտորակները և մկնիկով նշիր դրանք: 42 –– 165 43 –– 10 45 –– 246 15 –– 120 631 –– 100 45…

Տրված թվերից գտի՛ր տասնորդական կոտորակները և մկնիկով նշիր դրանք: 42 –– 165 43 –– 10 45 –– 246 15 –– 120 631 –– 100 45…

Տրված թվերից գտի՛ր տասնորդական
կոտորակները և մկնիկով նշիր դրանք:

42
––
165

43
––
10

45
––
246

15
––
120

631
––
100

45
––
100

4,12

65
––
1020

8
––
30

11,59

9
––
10

14
––
19

645

45
––
105

5,9

1. Եթե տասնորդական կոտորակի համարիչի թվանշանների քանակը հայտարարի թվանշանների քանակից ավելին է կամ հավասար, ապա համարիչում ստորակետով աջից անջատում ենք այնքան թվանշան, որքան զրո կա…

1. Եթե տասնորդական կոտորակի համարիչի թվանշանների քանակը հայտարարի թվանշանների քանակից ավելին է կամ հավասար, ապա համարիչում ստորակետով աջից անջատում ենք այնքան թվանշան, որքան զրո կա…

1. Եթե տասնորդական կոտորակի համարիչի թվանշանների քանակը հայտարարի թվանշանների քանակից ավելին է կամ հավասար, ապա
համարիչում ստորակետով աջից անջատում ենք այնքան թվանշան, որքան զրո կա հայտարարում:

Տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառումը

25
––
10

=

2

,

5

=

12

,

34

1234
–––
100

86 –– 100 = 0 , 86 086 –––– 100 = 2. Եթե տասնորդական կոտորակի համարիչի թվանշանների քանակը փոքր է հայտարարի թվանշանների քանակից, ապա համարիչին…

86 –– 100 = 0 , 86 086 –––– 100 = 2. Եթե տասնորդական կոտորակի համարիչի թվանշանների քանակը փոքր է հայտարարի թվանշանների քանակից, ապա համարիչին…

86
––
100

=

0

,

86

086
––––
100

=

2. Եթե տասնորդական կոտորակի համարիչի թվանշանների քանակը փոքր է հայտարարի թվանշանների քանակից, ապա համարիչին ձախից զրոներ կցագրելով, հավասարեցնում ենք համարիչի և հայտարարի թվանշանների քանակները, ապա համարիչում ստորակետով աջից անջատում ենք այնքան թվանշան, որքան զրո կա հայտարարում:

5
––
1000

=

0

,

005

0005
––––
1000

=

Տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառումը

= 0 , 5 0 , 23 Սովորական կոտորակների ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով. 1 –– 5 0,2 2 –– 10 1 –– 20 0,05 5…

= 0 , 5 0 , 23 Սովորական կոտորակների ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով. 1 –– 5 0,2 2 –– 10 1 –– 20 0,05 5…

=

0

,

5

0

,

23

Սովորական կոտորակների ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով.

1
––
5

0,2

2
––
10

1
––
20

0,05

5
––
100

2 1 = = 2 , 5 1 , 23 042 ‚ 5 = 5 . . . Խառը թվերի ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով.

2 1 = = 2 , 5 1 , 23 042 ‚ 5 = 5 . . . Խառը թվերի ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով.

2

1

=

=

2

,

5

1

,

23

042


5

=

5

. . .

Խառը թվերի ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով.

Ա Բ Գ Ա 1 –– 2 0,5 Ո՞ր կոտորակն է հավասար 0,5-ի: 1 –– 2 1 –– 20 1 ––– 200

Ա Բ Գ Ա 1 –– 2 0,5 Ո՞ր կոտորակն է հավասար 0,5-ի: 1 –– 2 1 –– 20 1 ––– 200

Ա

Բ

Գ

Ա

1
––
2

0,5

Ո՞ր կոտորակն է հավասար 0,5-ի:

1
––
2

1
––
20

1
–––
200

0,8 4,5 0,45 Ա Բ Գ Գ 4 –– 5 0,8 8 –– 10 կոտորակը ներկայացրո՛ւ տասնորդական կոտորակի տեսքով: 4 – 5

0,8 4,5 0,45 Ա Բ Գ Գ 4 –– 5 0,8 8 –– 10 կոտորակը ներկայացրո՛ւ տասնորդական կոտորակի տեսքով: 4 – 5

0,8

4,5

0,45

Ա

Բ

Գ

Գ

4
––
5

0,8

8
––
10

կոտորակը ներկայացրո՛ւ տասնորդական
կոտորակի տեսքով:

4

5

Եթե տասներորդական կոտորակի վերջում գրենք 0, ապա այն համարժեք կլինի հետևյալին. Օրինակ՝ 0,87=0,870=0,8700 141=141,0=141,00=141,000 29,000=29,00=29,0=29 60,00=60,0=60 0,900=0,90=0,9

Եթե տասներորդական կոտորակի վերջում գրենք 0, ապա այն համարժեք կլինի հետևյալին. Օրինակ՝ 0,87=0,870=0,8700 141=141,0=141,00=141,000 29,000=29,00=29,0=29 60,00=60,0=60 0,900=0,90=0,9

Եթե տասներորդական կոտորակի վերջում գրենք 0, ապա այն համարժեք կլինի հետևյալին.

Օրինակ՝
0,87=0,870=0,8700
141=141,0=141,00=141,000
29,000=29,00=29,0=29
60,00=60,0=60
0,900=0,90=0,9

55,700=55,7 0,5=0,500 17=170 11,09=11,090 0,908=0,9080 Արդյո՞ք ճիշտ է հավասարությունը. 10,08=10,8 7,000=7 48,0=480

55,700=55,7 0,5=0,500 17=170 11,09=11,090 0,908=0,9080 Արդյո՞ք ճիշտ է հավասարությունը. 10,08=10,8 7,000=7 48,0=480


55,700=55,7


0,5=0,500


17=170


11,09=11,090


0,908=0,9080

Արդյո՞ք ճիշտ է հավասարությունը.


10,08=10,8


7,000=7


48,0=480

1 – 2 Ի՞նչ թիվ պետք է գրել ծաղկի կենտրոնում. 0,500 50:100 0,005 · 100 Իսկ ի՞նչ կարելի է գրել դատարկ ծաղկաթերթերում. 5:10 = =…

1 – 2 Ի՞նչ թիվ պետք է գրել ծաղկի կենտրոնում. 0,500 50:100 0,005 · 100 Իսկ ի՞նչ կարելի է գրել դատարկ ծաղկաթերթերում. 5:10 = =…

1

2

Ի՞նչ թիվ
պետք է գրել
ծաղկի
կենտրոնում.

0,500

50:100

0,005 · 100

Իսկ ի՞նչ
կարելի է գրել դատարկ
ծաղկաթերթերում.

5:10

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3 Հետևյալ կոտորակները գրի՛ր տասնորդական կոտորակների տեսքով. Ստուգի՛ր 5 2 100 6 10000 41 100 14 1000 2 10 2 3,2 0,002 2,14 0,06 5,0041

3 Հետևյալ կոտորակները գրի՛ր տասնորդական կոտորակների տեսքով. Ստուգի՛ր 5 2 100 6 10000 41 100 14 1000 2 10 2 3,2 0,002 2,14 0,06 5,0041

3

Հետևյալ կոտորակները գրի՛ր տասնորդական կոտորակների տեսքով.    
       

Ստուգի՛ր

5

2

100

6

10000

41

100

14

1000

2

10

2

3,2

0,002

2,14

0,06

5,0041

1 8 4 100 63 10000 54 100 4 1000 32 10 5 2 9 7 100 36 10000 45 100 1 1000 23 10…

1 8 4 100 63 10000 54 100 4 1000 32 10 5 2 9 7 100 36 10000 45 100 1 1000 23 10…

1

8

4

100

63

10000

54

100

4

1000

32

10

5

2

9

7

100

36

10000

45

100

1

1000

23

10

7

Հետևյալ կոտորակները գրի՛ր տասնորդական կոտորակների տեսքով.     
       

2,7

0,023

7,01

0,36

9,0045

1,4

0,032

5,04

0,63

8,0054

1տ

2տ

Հետևյալ տասնորդական կոտորակները գրի՛ր սովորական կոտորակների կամ խառը թվերի տեսքով. 2 8 5 100 63 1000 54 100 5 1000 32 10 4 3 4…

Հետևյալ տասնորդական կոտորակները գրի՛ր սովորական կոտորակների կամ խառը թվերի տեսքով. 2 8 5 100 63 1000 54 100 5 1000 32 10 4 3 4…

Հետևյալ տասնորդական կոտորակները գրի՛ր սովորական կոտորակների կամ խառը թվերի տեսքով.    
       

2

8

5

100

63

1000

54

100

5

1000

32

10

4

3

4

7

100

36

1000

45

10

4

1000

23

100

9

3,07

0,023

9,4

0,36

4,045

2,5

0,032

4,05

7,63

8,054

1տ

2տ

7

Ա Բ Գ 2,37; 5,21; 6,18 2,37; 6,18; 5,21 5,21; 2,37; 6,18 Գ Նշված թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով՝ 5,21; 2,37; 6,18

Ա Բ Գ 2,37; 5,21; 6,18 2,37; 6,18; 5,21 5,21; 2,37; 6,18 Գ Նշված թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով՝ 5,21; 2,37; 6,18

Ա

Բ

Գ

2,37; 5,21; 6,18

2,37; 6,18; 5,21

5,21; 2,37; 6,18

Գ

Նշված թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով՝
5,21; 2,37; 6,18

Կատարի՛ր ինքնուրույն 6,42 ∙ 10 0,006 ∙1000 0,17 ∙ 10 20,35 ∙ 100 0,75 ∙ 100 0,0081 ∙ 10 3,8 ∙ 10 1,35 ∙ 10000…

Կատարի՛ր ինքնուրույն 6,42 ∙ 10 0,006 ∙1000 0,17 ∙ 10 20,35 ∙ 100 0,75 ∙ 100 0,0081 ∙ 10 3,8 ∙ 10 1,35 ∙ 10000…

Կատարի՛ր ինքնուրույն

6,42 ∙ 10 0,006 ∙1000
0,17 ∙ 10 20,35 ∙ 100
0,75 ∙ 100 0,0081 ∙ 10
3,8 ∙ 10 1,35 ∙ 10000
0,1 ∙ 1000 67,3 ∙ 100

64,2

1,7

75

38

100

6

2035

0,081

13500

6730

Կատարի՛ր 960,7 : 10 14,45 : 1000 1,4 : 100 75,4 : 10000 345 : 100 96,07 0,01445 0,014 0,00754 3,45

Կատարի՛ր 960,7 : 10 14,45 : 1000 1,4 : 100 75,4 : 10000 345 : 100 96,07 0,01445 0,014 0,00754 3,45

Կատարի՛ր

960,7 : 10
14,45 : 1000
1,4 : 100
75,4 : 10000
345 : 100

96,07

0,01445

0,014

0,00754

3,45

Արտահայտի՛ր 3,73 դմ = ……… սմ 27,318 մ = ………….. սմ 197633,4 սմ = ……… կմ 1,4283 տ = …………. կգ 4556,7 կգ = …………

Արտահայտի՛ր 3,73 դմ = ……… սմ 27,318 մ = ………….. սմ 197633,4 սմ = ……… կմ 1,4283 տ = …………. կգ 4556,7 կգ = …………

Արտահայտի՛ր

3,73 դմ = ……… սմ
27,318 մ = ………….. սմ
197633,4 սմ = ……… կմ
1,4283 տ = …………. կգ
4556,7 կգ = ………… ց

37,3

2731,8

1,976334

1428,3

45,567

Ամրապնդում. Ի՞նչ կոտորակով կարելի է փոխարինել սովորական կոտորակը, որի հայտարարը մեկից տարբեր կարգային միավոր է: Եթե կոտորակը կանոնավոր է, ապա ի՞նչ է գրվում ստորակետից առաջ:…

Ամրապնդում. Ի՞նչ կոտորակով կարելի է փոխարինել սովորական կոտորակը, որի հայտարարը մեկից տարբեր կարգային միավոր է: Եթե կոտորակը կանոնավոր է, ապա ի՞նչ է գրվում ստորակետից առաջ:…

Ամրապնդում.    
       

Ի՞նչ կոտորակով կարելի է փոխարինել սովորական կոտորակը, որի հայտարարը մեկից տարբեր կարգային միավոր է:

Եթե կոտորակը կանոնավոր է, ապա ի՞նչ է գրվում ստորակետից առաջ:

Քանի՞ թվանշան պետք է գրվի տասնորդական կոտորակում ստորակետից հետո:

Տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասը կոտորակային մասից ինչո՞վ է անջատվում:

Վարժություն 1056 ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Վարժություն 1056 ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Վարժություն 1056

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Շնորհակալություն

Շնորհակալություն

Շնորհակալություն

Скачать файл