Թալեսի թեորեմը
Оценка 4.6

Թալեսի թեորեմը

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
Թալեսի  թեորեմը
Թալեսի թեորեմը.docx

Թալեսի  թեորեմը

    Եթե անկյան կողմերը հատող զուգահեռ ուղիղները անկյան մի կողմի վրա անջատում են հավասար հատվածներ, ապա նրանք անկյան մյուս կողմի վրա ևս անջատում են հավասար հատվածներ:

   Թալեսի թեորեմը օգտագործում են տրված հատվածը մի քանի հավասար մասերի բաժանելու համար:

 

 

    Պետք է AB հատվածը բաժանել 7 հավասար մասերի:  

    Գծենք անկյուն, որի մի կողմի վրա ընկած է AB հատվածըBC կողմը գծենք վանդակների միջոցով՝ հորիզոնական ուղղությամբ: Վանդակները օգտագործում ենք կողմը 7 հավասար մասերի բաժանելու համար՝ BD=DE=EF=FG=GH=HJ=JC:

    Երկու հատվածների ծայրակետերը միացնում ենք և ստանում AC հատվածըJ,H,G,F,E,D կետերից տանենք AC -ին զուգահեռ 7 ուղիղներ (նորից օգտագործում ենք վանդակները):

 

    Եթե BD=DE=EF=FG=GH=HJ=JC և ACJKHLGMFNEPDR, ապա, ըստ Թալեսի թեորեմի՝ BR=RP=PN=NM=ML=LK=KA:

 

   Թեորեմը կոչվում է հին հույն գիտնական Թալես Միլեթացու (մ.թ.ա. մոտ 625-547 թթ.) անունով:


 

AB հատվածը բաժանել 7 հավասար մասերի : Գծենք անկյուն , որի մի կողմի վրա ընկած է

AB հատվածը բաժանել 7 հավասար մասերի : Գծենք անկյուն , որի մի կողմի վրա ընկած է
Скачать файл