Հայոց պատմություն
Оценка 4.8

Հայոց պատմություն

Оценка 4.8
docx
13.05.2020
Հայոց պատմություն
Ստեփանավանի Վ.docx

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի   անվան   6-րդ    դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

Круглая лента лицом вверх:            Բաժին 1
    Թեմա 3
 

 

 

 


      

 

 

 

                                              Վաղ պետական կազմավորումները

                               Հայաստանի տարածքում

                         

                       hayk.jpg

 

 

Դասարան-  6-րդ

Առարկա-     Հայոց պատմություն

Թենա  - Վաղ պետական կազմավորումների առաջացումը

Նպատակը-           Իմանա`

                                    Հակական լեռնաշխարհի պետական կազմավորումները

                                     Կարողանա`

                                    պարզաբանել նախնադարյան հասարակության անկ ման և պետական

                                     կազմավորումների առաջացման    պատճառները

Կահավորումը-գիրք, տետր, քարտեզ

Մեթոդ-    դասախոսություն, քննարկում, հարցազրույց, գծակարգ

Տևողությունը-45ր.

Դասի ընթացքը-Նախորդ  դասի  քաննարկում և հարցում:

                               .Կարճ դասախոսություն

                              .Աշխատանք քարտեզի հետ

                              .Դասարանը բաժանել խմբերի

1-ին խումբ-Արատտա

2-րդ խումբ – Հայասա

3-րդ խումբ-Թեգարամա

4-րդ խումբ-Հայկյաններ

Երեխաները ստանում են իրենց նյութերը ,քարտեզները և պատրաստվում են  ներկայանալ  դասարանին:Նրանք պետք է կարողանան նաև քարտեզի վրա ցուց տալ  այն պետական կազմավորումը, որը ներկայացնում են:

                http://akunq.net/am/wp-content/uploads/2012/05/3-%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A9%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%94.%D4%B1-9-7-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4.jpg

Այնուհետև միացյալ ուժերով կազմել գծակարգ

Блок-схема: альтернативный процесс: Վաղ պետական կազմավորումների առաջացումը 


              

 

 

 


 

 

 

 

 

Блок-схема: данные: Վաղ պետական կազմավորումների մասին արձանագրություններ
 

 


Блок-схема: решение: խեթականБлок-схема: решение: շումերական

 

 

 

 

.Քննարկում- Որն է պետական  կազմավորումների առաջացման պատճառը և ինչ նշանակություն այն ունեցավ:


 

Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան Վաղ պետական կազմավորումները Հայաստանի տարածքում

Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան Վաղ պետական կազմավորումները Հայաստանի տարածքում

Դասարան- 6-րդ Առարկա- Հայոց պատմություն Թենա - Վաղ պետական կազմավորումների առաջացումը Նպատակը- Իմանա` Հակական լեռնաշխարհի պետական կազմավորումները Կարողանա` պարզաբանել նախնադարյան հասարակության անկ ման և պետական…

Դասարան- 6-րդ Առարկա- Հայոց պատմություն Թենա - Վաղ պետական կազմավորումների առաջացումը Նպատակը- Իմանա` Հակական լեռնաշխարհի պետական կազմավորումները Կարողանա` պարզաբանել նախնադարյան հասարակության անկ ման և պետական…

Այնուհետև միացյալ ուժերով կազմել գծակարգ . Քննարկում- Որն է պետական կազմավորումների առաջացման պատճառը և ինչ նշանակություն այն ունեցավ:

Այնուհետև միացյալ ուժերով կազմել գծակարգ . Քննարկում- Որն է պետական կազմավորումների առաջացման պատճառը և ինչ նշանակություն այն ունեցավ:
Скачать файл