Թեստային աշխատանք
Оценка 4.8

Թեստային աշխատանք

Оценка 4.8
docx
20.05.2020
Թեստային աշխատանք
4-րդ դասարան.docx

Դպրոց ____________________________________________________________ դասարան ___________

Անուն ազգանուն ___________________________________________­_____________________________

Տարբերակ 1

Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

1.      Գտի՛ր այն թիվը, որի գրությունը համապատասխանում է յոթ հազար հինգ  հարյուր ութ թվին.

1)                  7058                2)    7805                     3)    7508                     4)   7085

2.      Ընտրի՛ր այն թիվը, որը 360-ից փոքր  է 18-ով:

 

1)      6480                      2) 342                          3) 378                       4) 20

3.      Քանի՞ տասնյակ կա 458 թվի մեջ:

1)      5                           2) 45                            3) 4                             4)58

4.      Ընտրի՛ր այն թվանշանը , որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրման դեպքում ստացված թվերը  դասավորված կլինեն նվազման կարգով  8*5, 865,  *45 :

 

1)  9                              2)  7                             3) 5                              4) 4

5.      Տրված թվանշաններից ընտրել այն թվանշանը, որը տեղադրելով *- ի փոխարեն` կստանանք ճիշտ անհավասարություն.             6կմ 50մ > 6կմ  *3մ

1)      6                            2) 7                              3) 5                              4) 4

6.      Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 24 ր-ն րոպեներով:

1)      524 ր                                               3) 324 ր

2)      274 ր                                               4) 144 ր

7.      Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 50 սմ: Գտի՛ր քառակուսու  պարագիծը :

1)      25սմ                      2) 200 սմ                    3)100   սմ                    4)250 սմ

8.      Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի   մասը  ներկված է:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 3)
4)
1)

 

 

 


9.      Ո՞ր դատողությունն է ճշմարիտ.

1)  Նվազելին մեծացնելիս տարբերությունը փոքրանում է:

 

           2)  Գումարելին փոքրացնելիս գումարը մեծանում է:

 

           3)  0-ով վերջացող թիվը 10-ի բաժանելիս բավական է թվի գրության վերջին 0-ն անտեսել:

 

           4 ) Եթե թվի պատիկ որևէ թվի գումարենք այդ թիվը, կստանանք այդ թվի ոչ պատիկ թիվ:

 

10.  Սոնան գաթայի համար օգտագործեց 300 գ կարագ, որը գնած կարագի  մասն էր: Քանի՞ գրամ կարագ էր նա գնել:

 

1)      100 գ                     2) 300 գ                       3) 600 գ                       4) 900 գ

11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում:

 

11.  Տրամագրի միջոցով տրված է օրվա տարբեր ժամերին օդի ջերմաստիճանը: Օգտվելով տրամագրում բերված տվյալներից՝ հաշվիր, օրվա ընթացքում գրանցված ամենաբարձր և ամենացածր ջերմաստիճանների գումարը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Պատ.` __________________

12.  Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից քանիսով է ավելի:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

13.  Դի՛ր  թվաբանական  գործողության  նշանները  (+, -, ∙ , ։ )  այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը:

77 56 8 = 70

Պատ.` __________________

 

 

 

14.  Հաշվիր 5263 + 54 · (28350 : 70 –305) արտահայտության   արժեքը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

15.  Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

1, 5, 10, 16, …..

Պատ.` __________________

16-17-րդ առաջադրանքների  լուծման  ամբողջ  ընթացքը  մանրամասն  ու հիմնավորված ներկայացրու  առաջադրանքներից  հետո  նշված  տեղում:

 

16.  Ուղղանկյունաձև հողամասի լայնությունը 37 մ է, որը 15 մ-ով փոքր է երկարությունից: Հաշվի՛ր այդ հողամասի մակերեսը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

 

 

 

17.  A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Քանի ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը կլինի 700 կմ, եթե առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր          80 կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը  20 կմ/ժ-ով պակաս արագությամբ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Դպրոց ______________________________________ ___________ _______ ___ _ դասարան ___ ___ _____ Անուն ազգանուն ____________________________________ _______­_ ______________ _____ _________ Տարբերակ 1 Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ…

Դպրոց ______________________________________ ___________ _______ ___ _ դասարան ___ ___ _____ Անուն ազգանուն ____________________________________ _______­_ ______________ _____ _________ Տարբերակ 1 Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ…

1. Ո՞ր դատողությունն է ճշմարիտ . 1) Նվազելին մեծացնելիս տարբերությունը փոքրանում է: 2) Գումարելին փոքրացնելիս գումարը մեծանում է: 3) 0-ով վերջացող թիվը 10-ի բաժանելիս բավական…

1. Ո՞ր դատողությունն է ճշմարիտ . 1) Նվազելին մեծացնելիս տարբերությունը փոքրանում է: 2) Գումարելին փոքրացնելիս գումարը մեծանում է: 3) 0-ով վերջացող թիվը 10-ի բաժանելիս բավական…

Պատ.` __________________ 1. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից քանիսով է ավելի: Պատ.` __________________ 2. Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։ )…

Պատ.` __________________ 1. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից քանիսով է ավելի: Պատ.` __________________ 2. Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։ )…

Պատ.` __________________ 1. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ: 1, 5, 10, 16, ….. Պատ.` __________________ 16-17- րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ…

Պատ.` __________________ 1. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ: 1, 5, 10, 16, ….. Պատ.` __________________ 16-17- րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ…

A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Քանի ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը կլինի 700 կմ, եթե առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 80 կմ/ժ արագությամբ, իսկ…

A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Քանի ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը կլինի 700 կմ, եթե առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 80 կմ/ժ արագությամբ, իսկ…

Պատ.` __________________

Պատ.` __________________

Թեստային աշխատանք

Թեստային աշխատանք
Скачать файл