4.Informatika fani uchun Boshlang'ich test savollari
Оценка 4.8

4.Informatika fani uchun Boshlang'ich test savollari

Оценка 4.8
doc
18.02.2020
4.Informatika fani uchun Boshlang'ich test savollari
4.Informatika fani uchun Boshlang'ich test savollari.doc

Informatika-5. 17-dars

Mavzu: Nazorat ishi.

Maqsad: O`quvchilarning bilim, ko`nikma va malakalarini aniqlash.

I. Tashkiliy davr

II. Nazorat ishi topshiriqlarini bajarish.

 


1. Kompyuterning asosiy qurilmalari.

A) modem, printer, monitor, klaviatura

B) sistemali blok, monitor, klaviatura

C) sistemali blok, printer, klaviatura

D) sistemali blok, monitor, modem

2. O’quvchi kompyuterda uzluksiz necha minut ishlashi mumkin?

A) 20-25 minut             B) 30-35 minut   

C) 55-60 minut. D) 25-30-minut

3. O’quvchilar bir kun davomida ko’pi bilan qancha vaqt kompyuterda ishlashlari mumkin?

A) 120 minut    B) 150 minut

C) 180 minut               D) 200 minut

4. [Delete] klavishasining vazifasi.

A) kursor (yurgich) dan o’ngdagin belgini o’chirish

B) kursor (yurgich) dan chapdagin belgini o’chirish

C) matn yoki berilganlarni kiritish       

D) matn yoki berilganlarni xotiradan o’chirish

5. Sichqoncha nima uchun kerak?

A) matn yozish uchun                         

B) ma’lumotlarni chop etish uchun

C) ma’lumotlarni aks ettirish uchun     

D) turli obyektlarni boshqarish uchun

6. Windows oynalaridagi   piktogram-malar nima uchun xizmat qiladi?

A) oynani yopish, oynani vaqtinchalik ish stolidan masalalar paneliga olib qo’yish, oynani ekran bo’ylab kattalashtirish uchun xizma qiladi

B) oynani vaqtinchalik ish stolidan masalalar paneliga olib qo’yish ,oynani ekran bo’ylab kattalashtirish, oynani yopish uchun xizma qiladi

C) oynani ekran bo’ylab kattalashtirish, oynani yopish uchun, oynani vaqtinchalik ish stolidan masalalar paneliga olib qo’yish xizma qiladi

D) to’g’ri javob berilmagan

7. Backspace  [¬ ]  klavishining vazifasi.

A) Kursordan o’ngdagi belgini o’chiradi

B) Kursordan chapgdagi belgini o’chiradi

C) matn yoki berilganlarni kiritadi       

D) matn yoki berilganlarni xotiradan o’chiradi

8. Disket nima uchun kerak?

A) ma’lumotlarni tashish uchun           

B) ma’lumotlarni qog`ozga yozish uchun

C) ma’lumotlarni ko`rsatish uchun                  

D) kompyuterni boshqarish uchun.

9. Egiluvchan magnit disk (disket) larga axborot qaysi qurilma yordamida yoziladi?

A) Printer                     B) Klaviatura              

C) Diskyurituvchi        D) Modem

10. Paint  uskunalar panelidagi   uskunasi nima vazifai bajaradi?

A) ko’burchak chizadi  B) chiziq chizadi   

C) egri chiziq chizadi  

D) matn yozish uchun xizmat qiladi

11. Paint dasturining asosiy vazifasi nima?

A) matnlar bilan ishlash                       

B) rasm chizish, uni saqlash, qayta ishlash

C) faqat aylana va to’rtburchak chizish

D) hisob-kitob ishlarini olib boorish

12.  Paint uskunalar panelidagi  uskuna nima vazifa bajaradi?

A) to’rtburchak chizadi                       

B) to’rtburchak shaklida belgilaydi

C) erkin tarzda belgilaydi                                

D) ko’pburchak chizadi

13. Paint da chegaralangan sohani bo’yash uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?

A)       B)          C)               D)

14.  Paint uskunalar panelidagi  uskuna nima vazifa bajaradi?

A) to’rtburchak chizish

B) to’rtburchak sohani belgilash          

C) ixtiyoriy sohani belgilash

D) ko’pburchak chizish

15.  Paintdagi  uskunasining vazivasi nima?

A) bo’yash                  B) rang purkash                      

C) rang tanlash D) to’g’ri chiziq chizish.

16. Matnni yo’zayotganda keyingi satrga o’tish uchun qaysi tugmachadan foydalaniladi?

A) Tab           B) Enter         C) Alt      D) CapsLock

17. Ms Paint dasturini ishga tushirish ketma-ketligi qaysi javobda t`og`ri berilgan?

A) [Программы]Þ[Стандартные]Þ[Пуск]Þ [Paint]

B) [Пуск]Þ[Программы]Þ[Стандартные]Þ [Paint]

C) [Пуск]Þ[Стандартные]Þ[Программы]Þ [Paint]

D) [Программы]Þ[Стандартные]Þ[Paint]Þ [Пуск]

18. Paint dasturining muloqot oynasi qanday qismlardan tashkil topgan?

1. Sarlavha satri             2. Ishchi maydoni    

3. Ranglar majmui (palitra)   

4. Menyular satri            5. Uskunalar paneli  

6. Holat satri

A)1,2,3,4,5,6   B) 1,3,4,6  C) 3,4,5,6  D) 1,2,3,4,5

19. Paintda hosil qilingan rasmni diskka saqlab qo`yish uchun qaysi menyu amallaridan foydala-niladi?

A) Tahrir (Правка)  B) Fayl (Файл

C) Rasm (Рисуник) D) Palitra (Палитра)

20. Qaysi turdagi o'yinlarda har xil boshqotir-malarni hal qilish kerak bo'ladi?

A) Strategy B) Arcade C) Puzzle D) Scrollers


 

III. Uyga vazifa

5-sinfda o`tilganlarni takrorlash.


Informatika-5. 17-dars Mavzu:

Informatika-5. 17-dars Mavzu:
Скачать файл
Бесплатно учителям.
Свидетельство СМИ.
Приз 150 000 руб. ежемесячно.
10 документов.