9_2_Презентация
Оценка 4.6

9_2_Презентация

Оценка 4.6
ppt
13.05.2020
9_2_Презентация
9_2_Презентация.ppt

1. Есептеңіз: cos750

1. Есептеңіз: cos750

1. Есептеңіз: cos750

9.2.4.8 аргументтердің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функцияларының формулаларын қорытып шығарады және қолданады; Қосу формулалары

9.2.4.8 аргументтердің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функцияларының формулаларын қорытып шығарады және қолданады; Қосу формулалары

9.2.4.8 аргументтердің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функцияларының формулаларын қорытып шығарады және қолданады;

Қосу формулалары 

9_2_Презентация

9_2_Презентация

9_2_Презентация

9_2_Презентация

9_2_Презентация

9_2_Презентация

Екі аргументтің айырмасының косинусын аламыз:

Екі аргументтің айырмасының косинусын аламыз:

Екі аргументтің айырмасының косинусын аламыз:


Аргументтер қосындысы косинусының формуласы:

9_2_Презентация

9_2_Презентация

9_2_Презентация

9_2_Презентация

9_2_Презентация

9_2_Презентация

Екі бұрыштың қосындысының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісі мен синустарының көбейтіндісінің айырымына тең

Екі бұрыштың қосындысының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісі мен синустарының көбейтіндісінің айырымына тең

Екі бұрыштың қосындысының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісі мен синустарының көбейтіндісінің айырымына тең.

Екі бұрыштың айырымының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісі мен синустарының көбейтіндісінің қосындысына тең.

Екі бұрыштың қосындысының синусы бірінші бұрыштың синусы мен екінші бұрыштың косинусының көбейтіндісіне бірінші бұрыштың косинусы мен екінші бұрыштың синусы көбейтіндісін қосқанға тең екі бұрыштың айырымының…

Екі бұрыштың қосындысының синусы бірінші бұрыштың синусы мен екінші бұрыштың косинусының көбейтіндісіне бірінші бұрыштың косинусы мен екінші бұрыштың синусы көбейтіндісін қосқанға тең екі бұрыштың айырымының…

Екі бұрыштың қосындысының синусы бірінші бұрыштың синусы мен екінші бұрыштың косинусының көбейтіндісіне бірінші бұрыштың косинусы мен екінші бұрыштың синусы көбейтіндісін қосқанға тең

екі бұрыштың айырымының синусы бірінші бұрыштың синусының екінші бұрыштың косинусына көбейтіндісі мен бірінші бұрыштың косинусының екінші бұрыштың синусына көбейтіндісінің айырымына тең

9_2_Презентация

9_2_Презентация

Есептеңіз: cos750 750 = 450 + 300 ; cos750 = cos( 450 + 300) = cos450·cos300 – sin450·sin300=

Есептеңіз: cos750 750 = 450 + 300 ; cos750 = cos( 450 + 300) = cos450·cos300 – sin450·sin300=

1. Есептеңіз: cos750

750 = 450 + 300;

cos750 = cos( 450 + 300) =
cos450·cos300 – sin450·sin300=

Есептеңіз: 2) cos150. 150 = 450 - 300 ; cos150 = cos( 450 - 300) = cos450·cos300 + sin450·sin300=

Есептеңіз: 2) cos150. 150 = 450 - 300 ; cos150 = cos( 450 - 300) = cos450·cos300 + sin450·sin300=

1. Есептеңіз: 2) cos150.

150 = 450 - 300;

cos150 = cos( 450 - 300) =
cos450·cos300 + sin450·sin300=

2. Есептеңіз , егер

2. Есептеңіз , егер

2. Есептеңіз

, егер

Скачать файл