9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы
Оценка 4.7

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

Оценка 4.7
Контроль знаний
docx
математика
9 кл
29.05.2017
9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы
Тақырыбы: Екі айнымалысы бар теңдеулер және теңдеулер жүйесі. Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру  Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен, алмастыру тәсілімен, графиктік тәсілімен шеше білуі.  Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шеше білуі.  Теңдеулер жүйесі арқылы мәтінді есептерді шеше білуі.
9 сынып бж критерии.docx
Бақылау жұмысы №1.  Тақырыбы: Екі айнымалысы бар теңдеулер және теңдеулер жүйесі. Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру  Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен,  алмастыру тәсілімен, графиктік тәсілімен шеше білуі.  Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін  шеше білуі.  Теңдеулер жүйесі арқылы мәтінді есептерді шеше білуі. Бақылау жұмысының мазмұны:  1­ нұсқа 1. Теңдеулер жүйесін шешіңдер: х2−15у=109 { х−у=5 2. Графиктерін салмай    у ¿ 1 2 х2   параболасы мен у ¿3х−4  түзуінің  қиылысу нүктелерінің  координаталарын табыңдар. 3. Теңдеулер   жүйесін   графиктік тәсілмен шешіңдер: {х2+у2=9 х2+у=3 4. Теңдеулер жүйесін шешіңдер: { 2у−х=7 х2−ху−у2=29 5.Тіктөртбұрыштың периметрі 28м, ал  ауданы 40 м2. Тіктөртбұрыштың  қабырғаларын тап. 2­нұсқа 1. Теңдеулер жүйесін шешіңдер: { 2х−у=5 х2+6у+2=0 2. Графиктерін салмай     у ¿3х2−10  және  у ¿2х2+3х параболаларының  қиылысу  нүктелерінің координаталарын  табыңдар. 3. Теңдеулер   жүйесін   графиктік тәсілін қолданып шешіңдер: {х2+у2=16 х2−у=4 4. Теңдеулер жүйесін шешіңдер: { у−3х=1 х2−2ху+у2=9 5. Тіктөртбұрыштың бір қабырғасы  екіншісінен 2 см­ге ұзын. Егер  оның ауданы 120 см2 болса,  тіктөртбұрыштың қабырғаларын  табыңдар. Бағалау критерийлері бойынша бағалау «5» «4» «3» 23­25 ұпай 16­22 ұпай 10­15 ұпай Бақылау жұмысының бағалау критерийлері. . № Тапсырмалар   Тексеру элементтері Қосу  тәсілін қолдану. Квадрат теңдеуді шешу. Жауаптың жазылуы. Алынған квадрат теңдеуді шешу. Қиылысу нүктелерінің  координаталарын табу. Жауапты таңдау. Шеңбер графигін салу. Квадраттық функция графигін  салу Ортақ нүктелерінің  координаталарын табу Жауаптың жазылуы. Бір айнымалыны екінші  айнымалы арқылы өрнектеу. Квадрат теңдеуді шешу Жауаптың жазылуы. 1 2 3 4 5 Теңдеулер  жүйесін қосу  тәсілімен шешу. Графиктерін  салмай, қиылы су нүктелерінің  координатала рын табыңдар  Теңдеулер  жүйесін  графиктік  тәсілмен шеш Екі айнымалы сы бар теңдеу лер жүйесін  алмастыру  тәсілімен шешу. Есепті теңдеу лер жүйесін  құрастыру  арқылы шешу. Тапсырма ны орындаға ны үшін берілетін ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай Тексеру  элемент терін  орында ғаныүшін  берілетін  ұпай 1 ұпай 3 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай Есептің шарты бойынша  теңдеулер жүйесін құру. Теңдеулер жүйесін шешу Жауапты жазу. 2 ұпай 5 ұпай 2 ұпай 1 ұпай Бақылау жұмысы  №2 Тақырыбы:  Теңсіздіктер және теңсіздіктер жүйесі. Мақсаты:  Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру.  Бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктерді шығара білуі;  Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шығара білуі;  Екі   айнымалысы   бар   теңсіздіктер   жүйесін   графиктік   тәсілмен   шығара білуі;  Теңсіздікті дәлелдей білуі. Бақылау жұмысының мазмұны: I нұсқа                                                                    II  нұсқа 1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:                       1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер: {х2−2х−24<0, х2≥9. {х2+2х−15<0, х2≥36. 2. Берілген нүктелердің қайсысы теңсіздіктің жауабы болып табылады: у ≤ ­х2 + 81;                                                                    у ≤ ­х2 + 12;  А (4; ­2);   В (9; 0);                                                             A (­1; 10);  B (3; 7);    С (­10; 1);  D (11; ­11).                                                       C (­5; 0);  D (­3; 4). 3. Координаталық жазықтықта берілген теңсіздіктер жүйесінің нүктелер жиынын     штрихтап көрсетіңдер: {х2+у2≤25, у≥0. {х2+у2≤36, у≤0. 4.Теңсіздіктер жүйесін есептеңдер:                      4. Теңсіздіктер жүйесін есептеңдер: {х2+10х+25>0 −х2+2х+3≤0{х2−2х−15<0 х2−2х−8≤0 5.Теңсіздікті дәлелдеңдер:                                      5. Теңсіздікті дәлелдеңдер:  5a2 ­2а + 1  ¿ 0                                                                      4a  ¿  6 a2 +1 «5» «4» «3» Бағалау критерийлері 23­25 ұпай 16­22 ұпай 10­15 ұпай Бақылау жұмысын бағалау критерийлері. № Тапсырма сипаттамасы Тексеру элементтері Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай Тексеру  элементтерін орындаған  үшін  берілетін  ұпай 1 Теңсіздіктер  жүйесін шешу 3 2 Нүктелердің  теңсіздіктер  жүйесіне  тиістілігін  дәлелдеу Теңсіздіктер  жүйесінің  нүктелер жиынын  координаталық  жазықтықта  штрихтап көрсету Екеуі  де сызықтық емес теңсіздіктер  жүйесін шешу 4 5 Теңсіздіктерді  дәлелдеу Жүйедегі теңсіздіктерді шешу  тәсілдерін тиімді қолдану Сандық сәуледе  теңсіздіктердің шешімдерін  белгілеу Жауапты таңдау Нүктелердің координаталарын  берілген теңсіздікке дұрыс қоя алуы  және салыстыру  Есептеу дағдылары Жауапты таңдау Теңсіздіктердің график  түрінде бейнелеуі Теңсіздіктердің шешімдерінің  қосарлануы Жауапты таңдау  Квадрат теңсіздіктерді шешу  тәсілін таңдау Сандық сәуледе шешімдерін  көрсету Ортақ шешімін таңдау Теңсіздіктерді дәлелдеудің  логикалық түсінушілігі Теңсіздіктерді дәлелдеудің  тәсілдерін қолдана білу Қорытынды 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 3 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай Бақылау жұмысы №3  Тақырыбы: Арифметикалық прогрессия Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру  арифметикалық прогрессияның анықтамасын білу;  арифметикалық прогрессияның n­ші мүшесінің формуласын, айырманы табу, қасиеттерін білу және қолдану;  арифметикалық прогрессияның алғашқы n­ші мүшесінің қосындысының  формуласын қолдана білу. Бақылау жұмысының мазмұны:        1 – нұсқа                                                                        2­нұсқа 1. (аn) арифметикалық  прогрессияның  37­ші мүшесін  табыңдар, егер  а1 = 75,  d= ­2.  (аn) арифметикалық  1. прогрессияның 29­ші мүшесін  табыңдар, егер а1=­ 86 және  d = 3 2. (сn): 7; 11; .... арифметикалық  прогрессияның  алғашқы 26  мүшесінің қосындысын  табыңдар (вn): 9; 7; .... арифметикалық  2. прогрессияның  алғашқы 18  мүшесінің қосындысын  табыңдар      3. (аn) арифметикалық  прогрессияның  алғашқы оң  мүшесін табыңдар:  а4 ¿ ­71, d=  0,5 4. Егер а7 ¿ 57 және а15= 53 болса,  арифметикалық прогрессияның  бірінші мүшесі мен айырмасын  табыңдар. (аn) арифметикалық  3. прогрессияның  алғашқы теріс  мүшесін табыңдар:  а6 ¿ 64, d=  ­0,4  Егер а5 ¿ 86 және а17= 104  4. болса, арифметикалық  прогрессияның бірінші мүшесі мен айырмасын табыңдар. 5. 100­ден аспайтын барлық 3­ке  еселік сандардың  қосындысын  табыңдар. 5. 150­ден аспайтын барлық 7­ ге еселік сандардың  қосындысын  табыңдар. «5» «4» Бағалау критерийлері 23­25 ұпай 16­22 ұпай «3» 10­15 ұпай Бақылау жұмысын бағалау критерийлері. № Тапсырма сипаттамасы Тексеру элементтері 1 Арифметикалық  прогрессияның n­ ші мүшесін  табу 2 Арифметикалық  прогрессияның  алғашқы  n  мүшесінің  қосындысын табу 3 n­ші мүшесінің  формуласын  қолдану 4 Арифметикалық  прогрессияның  қасиетін білу 5 Арифметикалық  прогрессияның  алғашқы n­ мүшесінің  қосындысының  n­ші мүшесінің  формуласын біледі n­ ші мүшесінің формула сын қолдана алады тапсырма толық орында лып, жауабы дұрыс  Ариф. прогрессияның n­ші мүшесінің және алғ. n  мүшесінің қосындысының  формуласын біледі Арифм. прогр­ның n­ші  мүшесінің және алғаш қы n мүшесінің қосынды сының формуласын  қолдана алады Жауабы дұрыс. Арифм. прогр­ның n­ші  мүшесінің формуласын   біледі Ариф. прогр­ның n­ші  мүшесінің формуласын   қолдануы Жауабы дұрыс  Арифметикалық прогрес сияның қасиетін біледі n­ші мүшесінің  формуласын  біледі Тапсырма толық орында лып, жауабы дұрыс  Арифм. прогрессияның  анықтамасын қолдану арифм. прог­ның алғ. n  мүшесінің қосындысының  формуласын қолданады  Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай 5 ұпай Тексеру элем­н орындаған  үшін берілетін  ұпай 2 ұпай        2 ұпай        1 ұпай        1 ұпай        3 ұпай 1 ұпай        2 ұпай        2 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай формуласын  қолдану шешудің тиімді әдістерін  таңдайды және қолданады Тапсырма толық орында лып, жауабы дұрыс  2 ұпай 1ұпай Бақылау жүмысы №4         Тақырыбы: Геометриялық прогрессия Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін   геометриялық прогрессияның анықтамасын білу;  геометриялық прогрессияның n­ші мүшесінің формуласын білу;  геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысының формуласын  қолдана білу  геометриялық прогрессияның қасиеттерін білу және қолдану; Бақылау жұмысының мазмұны: 1­ нұсқа                                                                       2­нұсқа 1. (bn) геометриялық прогрессияның  тоғызыншы мүшесін табыңдар,  егер b1=­24, q=0,5 болса. (bn) геометриялық прогрессияның  1. сегізінші мүшесін табыңдар, егер  b1=­9, q=­2 болса. 2. (хn) геометриялық прогрессияның  алғашқы алты мүшесінің  қосындысын  табыңдар, егер  х1=­9, q=­2 болса. (уn) геометриялық прогрессияның  2. алғашқы бес мүшесінің қосындысын   табыңдар, егер  у1=­2,8, q=2 болса. 3. Периодты   бөлшекті   жай   бөлшек түрінде жаз: а) 1,(24);       ә) 3,2(7) Периодты   бөлшекті   жай   бөлшек 3. түрінде жаз: а) 4,(45);       ә) 2,4(3) 4. 6   және   486   сандарының   арасына берілген бірге геометриялық прогрессия құратын 3 сан орналастырыңдар. сандармен     4. 1,5   және   96   сандарының   арасына берілген сандармен бірге геометриялық прогрессия сан орналастырыңдар. құратын   5     5. (bn)   геометриялық   прогрессияның b2=0,04   және   b4=0,16.   Алғашқы тоғыз   мүшесінің   қосындысын табыңдар.    5.(bn)   геометриялық   прогрессияның b2=1,2   және   b4=4,8.   Алғашқы   сегіз мүшесінің қосындысын табыңдар. «5» «4» «3» Бақылау жұмысын бағалау критерийлері 23­25 ұпай 16­22 ұпай 10­15 ұпай Тапсырма мазмұны және бағалау критерийлері. № Тапсырма сипаттамасы Тексеру элементтері 1 2 3 4 Геометриялық  прогрессияның n­ ші  мүшесінің формуласын табу Геометриялық  прогрессияның алғашқы  n  мүшесінің қосындысын табу Периодты бөлшекті жай  бөлшек түрінде жазу Геометриялық  прогрессияның   n мүшесінің  формуласын қолдану Геометриялық прогрессия ның n­ ші мүшесінің  формуласын біледі Геометриялық прогрессия ның n­ ші мүшесінің  формуласын қолдана алады Жауабын дұрыс табады. Геометриялық прогрессия ның алғашқы n мүшесінің  қосындысының формула сын біледі және қолданады Есептеу дағдысы Жауабын дұрыс жазады  Периодты бөлшекті жай  бөлшекпен жазу алгоритмін біледі Есептеу техникасы Жауапты таңдау Геометриялық прогрессия ның  n мүшесінің формула сын және еселігін табу  формуласын біледі. Геометриялық прогрессия ның  n мүшесінің формула сын қолданады Тізбектің геомет. прогрес сия екендігінің дәлелдемесі  Жауап таба алу Тексеру  элементтерін  орындаған  үшін берілетін ұпай    2 ұпай Тапсырма ны рында ған үшін берілетін ұпай 5 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2ұпай 1ұпай 1 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 1ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 Геометриялық  прогрессияның қасиеттерін  білу Жүйе құра біледі Жүйені шешудің тиімді  әдісін қолдана алады Есептеу дағдысы  Есептің жауабы дұрыс  5 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 1 ұпай Бақылау жұмысы №5  Тақырыбы: Негізгі тригонометриялық тепе­теңдіктер. Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру  Бұрыштың градустық, радиандық өлшеуішін білу;  Тригонометриялық функциялардың қасиеттерін білу;  Негізгі тригонометриялық тепе­теңдіктерді қолдана алу. Бақылау жұмысының мазмұны: 1­нұсқа 1. Есептеңдер:  tg00 + 2 sin450 a) 2 cos600−4 5 2− 2 3            2. Өрнекті ықшамдаңдар:        (1+tg2 α ) ∙co s2 α−si n2 α π 4−6sinπ cos(−π 3 ) ә) 7ctg 3. Табыңдар  sinα  және ctg α ,  егер  cosα=−5 13 жәнеπ 2 <α<π болса. 1. Есептеңдер:  a)  ә) 2sin π 4−3 4 2­нұсқа 6sin 300−2 ctg450 – cos00 tgπ−2cos(−π 6 ) 2. Өрнекті ықшамдаңдар: (1+ctg2 α ) ∙si n2 α−co s2 α Табыңдар  cosα  және tg α ,   3. егер  sinα¿−0,6жәнеπ<α< 3π 2 болса. 4. Өрнекті ықшамдаңдар: cosα sinα+1 + cosα 1−sinα 5. Теңбе­теңдікті дәлелдеңдер:  (1+tg2α+ 1 sin2α)∙sin2αco s2 α=1 4. Өрнекті ықшамдаңдар: sinα 1−cosα− sinα 1+cosα 5.Теңбе­теңдікті дәлелдеңдер:  (1−cos2α)∙(1+ctg2α)=1 «5» «4» «3» Бағалау критерийлері 23­25 ұпай 16­22 ұпай 10­15 ұпай Бақылау жұмысын бағалау критерийлері. № Тапсырма сипаттамасы Тексеру элементтері 1 Тригонометриялық  өрнектің мәнін табу 2 Негізгі  тригонометриялық  теңбе­теңдікті  қолдану 3 Негізгі  тригонометриялық  теңбе­теңдікті  қолданып өрнекті  ықшамдау Тригонометриялық  функциялардың   мәндерін білу Функциялардың  жұптылығы,  тақтылығын қолдану Есептеу дағдысы Дұрыс жауабын жазу Формуланың  қолданылуы Тригонометриялық  функциялардың коор динатты ширекке бай ланысты таңбасын білу Негізгі  тригонометриялық  теңбе­теңдікті біледі Алгебралық өрнектер дің теңбе­тең түрленді рулерін орындай білу Тексеру  элементтерін  орындаған үшін  берілетін ұпай 2 ұпай Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай 5 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 1 ұпай 3 ұпай 2 ұпай 5 ұпай 1 ұпай 5 ұпай 2 ұпай 4. Өрнекті ықшамда 5. Теңбе­теңдіктерді  дәлелдеу Функцияның ширекте гі таңбасын біледі Жауабын дұрыс жазу Тригонометриялық  теңбе­теңдіктерді білу Алгебралық өрнектер дің теңбе­тең түрленді рулерін орындай білу Жауабын дұрыс табу Негізгі тригон­лық  формулаларды біледі Негізгі тригон­лық  формулаларды қолдана  алады. 1 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай Жауабын дұрыс табады 1 ұпай 5 ұпай 5 ұпай Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру Бақылау жұмысы №6      Келтіру формулаларын қолдану  Қосу формулаларын қолдану  Тригонометриялық функциялардың қос бұрышының формулаларын қолдану 1­нұсқа 2­нұсқа 1. Өрнектің мәнін табыңдар:  а) sin3000   2π 3 ) ә) tg (­   2. Өрнекті ықшамдаңдар:          а) sin(π+α)+cos( 3 2 π−α)   π 2 +α ) ­ ctg(2 π−α )          ә) tg (          б) сos2 α+2sin2(π−α) 3. Теңбе­теңдікті дәлелдеңдер:  1. Өрнектің мәнін табыңдар:    4π 3 ) а) 2100 −¿ cos¿ ә) tg( 2 2. Өрнекті ықшамдаңдар: π−α)−cos (π+α)   π 2−α ) а) sin( 3 ә) tg ( π+α )+ctg( б) sin2 sinα−cosα¿2 α+¿ 3. Теңбе­теңдікті дәлелдеңдер: sin 2α+cos(π−α)sinα =sinα sin(π 2−α) α=0,6жәнеα−¿ sin ¿ 4. екендігі sin2α,cos2α,tg2α−нытабыңдар.   II   ширектің   бұрышы белгілі,   sin (π−2α) 1+cos2α=tgα α=0,8жәнеα−¿   4.   бұрышы sin2α,cos2α,tg2α−нытабыңдар. III   ширектің белгілі, екендігі cos¿     5.Өрнекті ықшамдаңдар: а)   sin5∝−sin 3∝ cos3∝+cos5∝ 5.Өрнекті ықшамдаңдар: а)   sin 7∝+sin 5∝ cos 5∝−cos7∝ ә)  sin150+cos1650 ә)   cos750 ­ sin1050 «5» «4» «3» Бақылау жұмысын бағалау критерийлері 23­25 ұпай 16­22 ұпай 10­15 ұпай № 1 2 Тапсырма сипаттамасы Тексеру элементтері Тапсырма мазмұны  және бағалау критерийлері. Тексеру  элементтерін  орындаған үшін берілетін ұпай Тригонометриялық өрнектің мәнін  табу Негізгі  тригонометриялық  теңбе­теңңдіктерді  Келтіру формулалары Функцияның тақ­жұптығын  қолданады Жауабы дұрыс Келтіру, қосу, қос бұрыштың формулаларын қолдана  алады 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 3 ұпай Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай 5 ұпай 5 ұпай 3 4. қолданып  өрнектерді  ықшамдау Теңбе­теңдікті  дәлелдеу Тригонометриялық функциялардың  арасындағы  қатынастарды  көрсететін  формуланы  қолдану Алгебралық өрнектердің  теңбе­тең түрлендірулерін  орындай білу Дәлелдеудің тәсілін дұрыс   таңдау Келтіру, қосу формулаларын қолдану Теңбе­теңдіктердің  түрлендіруін орындау Бір аргументті  тригонометриялық  функциялардың арасындағы  қатынастарды көрсететін  формуланы қолдану Тригонометриялық  функциялардың координатты ширекке байланысты  таңбасын білу Тригонометриялық  функцияның қос бұрышының  формуласын білу 5. Өрнекті ықшамдау Келтіру формулаларын  біледі Қосу формулаларын біледі Жауабын дұрыс табу Қорытынды бақылау жұмысы. 2 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 2 ұпай 1 ұпай 5 ұпай 5 ұпай 5 ұпай Тақырыбы: Қорытынды. Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру  Арифметикалық прогрессияның n­ші мүшесін табу мен қосындысын табуға  арналған формулаларды білу.  Негізгі тригонометриялық теңбе­теңдіктің, тригонометриялық өрнектердің  мәнінің, келтіру формулаларын білу.  Теңдеулер жүйесін және теңсіздікті шығара білу.  Теңдеулер құрып мәтін есептерді шығара білу. Жұмыстың мазмұны:  1 нұсқа              1. 80 санынан аспайтын барлық 9­ға  еселік натурал сандардың қосындысын  табыңдар. 2.  α=0,8жәнеα−¿ sin ¿ бұрышы екендігі белгілі,  табыңдар. II ширектің  2α−¿ sin ¿ ны  3. Теңдеулер жүйесін шеш: {2х+у=7 х2−у=1 4.Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер: {х2−5х+7<0 х>−2 5.Тіктөртбұрыштың диагоналі 10см, ал  периметрі 28см. Тіктөртбұрыштың  ауданын табыңдар. 6.Геометриялық прогрессияда q=2,  S8=765.   b1  мен b8­ні табыңдар. 2­нұсқа 1. 150 санынан аспайтын барлық 6­ға  еселік натурал сандардың қосындысын  табыңдар. ¿− 5 13 II ширектің бұрышы 2.  жәнеα−¿ cosα¿ екендігі белгілі,  2α−¿ sin ¿ ны табыңдар. 3. Теңдеулер жүйесін шеш: {х−5у=2 х2−у=10 4.Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер: {х2−6х+8<0 х>0 5.Тіктөртбұрыштың периметрі 20см, ал  ауданы 24см2. Тіктөртбұрыштың  қабырғаларын табыңдар. 6. Геометриялық прогрессияда q=2,  S7=635.   b1  мен b7­ні табыңдар. Бақылау жұмысын бағалау критерийлері «5» «4» «3» 23­25 балл 16­22 балл 10­15 балл Тапсырма мазмұны және бағалау критерийлері. № Тапсырма сипаттамасы Тексеру элементтері 1 Арифмети калық  прогрессия. Арифметикалық прогрессияның n­ші  мүшесінің формуласы. Арифметикалық прогрессияның алғашқы мүшелерінің қосындысының  Тексеру эле менттерін  орындаған  үшін беріле тін ұпай 1 балл Тапсырма ны орында ған үшін берілетін ұпай 5 балл 1 балл 2 Тригономет риялық  функциялар. 3 Теңдеулер  жүйесін шешу 4 Теңсіздіктер  жүйесін шешу. 5 Теңдеулер жүйе сін құрып мәтін  есептерді  шығару. 6 Геометриялық  прогрессия формуласы. Теңдеулер жүйесін шешу. Бір аргументті тригонометриялық  функциялардың арасындағы  қатынастарды көрсететін формуланы  қолдану Тригонометриялық функциялардың  координатты ширекке байланысты  таңбасын білу Тригонометриялық функцияның қос  бұрышының формуласын білу Жауапты таңдау Жүйе шешудің тиімді тәсілін таңдау Қосу тәсілін қолдана алады. Есептеу дағдысы. Квадрат теңсіздікті шешу. Сызықтық теңсіздікті шешу. Шешімдерін сан сәулеге кескіндеу Жауапты таңдау. Есептің шарты бойынша теңдеулер  жүйесін құру. Теңдеулер жүйесін шешу. Жауапты таңдау. Геометриялық прогрессияның  n­ші  мүшесінің формуласын біледі Геомет. прогрессияның  алғашқы n­  мүшесінің формуласын қолданады  Есептеу дағдысы 3 балл 1 балл 1 балл 2 балл 1 ұпай 2 балл 2 балл 1 балл 2 балл 1 балл 1 балл 1 ұпай 2 балл 2 балл 1 балл 2 ұпай 2ұпай 1 ұпай 5 балл 5 балл 5 балл 5 балл 5 ұпай Бақылау жұмысына талдау №1 Арифметикалық прогрессия. №2 Тригонометриялық функциялар. №3 Теңдеулер жүйесін шешу №4 Теңсіздіктер жүйесін шешу №5 Теңдеулер жүйесін құрып мәтін есептерді шығару. №6 Геометриялық прогрессия ы н а с   й а п ұ   ы п л а ж ы с а ғ а б   ң ы д р а л я и ц к н у ф қ ­ м о н о г и р Т ы т с ы н а л й а б 1ұ     е к к е р и ш ы т т а н и д р о о к у а д ң а т   н і л і с ә т   і д м і и т   ң і д у ш е ш   е й ү Ж 2ұ у а д ң а т   ы т п а у а Ж 1ұ . ы д а л а   а н а д л о қ   н і л і с ә т   у с о Қ ы с ы д ғ а д   у е т п е с Е . у ш е ш   і т к і д з і с ң е т   т а р д а в К . у ш е ш   і т к і д з і с ң е т   қ ы т қ ы з ы С у е д н і к с е к   е г е л у ә с   н а с   н і р е д м ш е Ш і . у а д ң а т   ы т п а у а Ж 2ұ 1ұ 2ұ 1ұ 1ұ 1ұ с о қ     ң ы н я и ц к н у ф қ ы л я и р т е м о н о г и р Т у л 2ұ і б   н ы с а л у м р о ф ң ы н ы ш ы р ұ б     р е л у е д ң е т   а ш н ы й о б ы т р а ш ң і т п е с Е у р ұ қ   .   н і с е й ү ж 2ұ у ш е ш   н і с е й ү ж р е л у е д ң е Т   . у а д ң а т   ы т п а у а Ж 2ұ 1ұ і ш ­ n       ң ы н я и с с е р г о р п қ ы л я и р т е м о е Г і д е л і б 2ұ   н ы с а л у м р о ф ң і н і с е ш ү м   ы с ы д ғ а д у е т п е с Е   1ұ   ­ n ы қ ш а ғ л а     ң ы н я и с с е р г о р п   . т е м о е Г ы д 2ұ а н а д л о қ   н ы с а л у м р о ф ң і н і с е ш ү м   қ ы л я и р т е м о н о г и р т   і т т н е м у г р а   ы ғ а д н ы с а р а   ң ы д р а л я и ц к н у ф р і Б ы н а 1ұ л у м р о ф   н і т е т е с р ө к ы д р а т с а н ы т а қ   у н а д л о қ . у ш е ш   н і с е й ү ж р е л у е д ң е Т   3ұ   ң ы н я и с с е р г о р п қ ы л а к и т е м ф и р А ң ы н ы с 1ұ ы д н ы с о қ   ң і н і р е л е ш ү м ы қ ш а ғ л а   . ы с а л у м р о ф і ш ­ n     ң ы н я и с с е р г о р п қ ы л а к и т е м ф и р А ы 1ұ с а л у м р о ф ң і н і с е ш ү м   . № Оқушының  аты­жөні 1 Аманжанов Д. Амангелдиева Ә. 2 3 Айтмұратова С. Досмағанбетов Ә. 4 5 Жалмухамедов М. 6 Жаманғараев Т. 7 Ермекова Ж. Ермек Д. 8 9 Ильянқызы М. 10 Кенжебеков Н. 11 Қонақбай Қ. 12 Қияшева Әдемі 13 Нұрметова С. 14 Нұрланқызы Айда  15 Сейтқасым Н. 16 Усубалиев И. 17

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы

9 сынып алгебра пәніне арналған бақылау жұмысы
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
29.05.2017