Авторская музыка. Менуэт
Оценка 5 (более 1000 оценок)

Авторская музыка. Менуэт

Оценка 5 (более 1000 оценок)
Презентации учебные
ppt
музыка
1 кл—3 кл
08.08.2018
Авторская музыка. Менуэт
На этом уроке студенты будут отвечать на многие музыкальные вопросы. Кто создает музыку? Какая музыка является авторской? Каково имя человека, являющегося связующим звеном между композитором и слушателем? Прослушивание «Менюет» Луиджи Бочерини. Что такое танец менуэт? Сколько он подсчитан? Как танцует?Авторская музыка. Менуэт
Размер2-4. На цирк. Метует.ppt

Авторская музыка. Менуэт

Авторская музыка. Менуэт

Във всекидневието си човек е заобиколен от много различни шумове и звуци

Във всекидневието си човек е заобиколен от много различни шумове и звуци

Във всекидневието си човек е
заобиколен от много различни
шумове и звуци.Някои от тях го
дразнят, а към други той е
привикнал толкова много, че не
им обръща никакво внимание.

Какво чуваме?

Да затворим очи и да послушаме!
Какво чуваме?...
Има хора, които могат да чуват
звуците, да ги записват и да ги
подреждат в ред, за да се получи
музика, която може да вълнува,
да радва, да доставя удоволствие.

Кой създава музиката? Композиторът е човек, който има дарбата да превръща най-обикновените звуци в музика

Кой създава музиката? Композиторът е човек, който има дарбата да превръща най-обикновените звуци в музика

Кой създава музиката?

Композиторът е човек, който има дарбата да превръща най-обикновените звуци в музика. Разбира се, за да съчини мелодия той предварително обмисля множество звукови съчетания, свири ги на инструмент и ги записва с ноти. Композиторът създава авторска музика.

Композитор

Как музиката достига до нас? Музикант

Как музиката достига до нас? Музикант

Как музиката достига до нас?

Музикант

Музиката е създадена и записана от композитора, но как ние слушателите я чуваме?...
В това ни помага човекът, който прекрасно владее музикален инструмент. Как се нарича той?

Музикантът се явява посредник между композитора и слушателя.

Лесно ли се става композитор и музикант?

Лесно ли се става композитор и музикант?

Лесно ли се става композитор и музикант?


Музикантът, както и композиторът трябва да знаят и могат много.
Те дълго учат, за да развият своето майсторство. Някои музиканти могат
да бъдат едновременно и композитори.

Най-важното е да имаш талант!

Музикална загадка Какви инструменти изпълняват произведението? а) духови б) ударни 2

Музикална загадка Какви инструменти изпълняват произведението? а) духови б) ударни 2

Музикална загадка

Какви инструменти изпълняват произведението?
а) духови
б) ударни

2. Кое произведение слушате?
а) “Спомен от цирк”Ренц” Гюнтер Петер
б) “Вариации върху френска песен” В.А. Моцарт

3. Какво е музикалното произведение?
а) авторска музика
б) народна музика

Парашкев Хаджиев текст: Иван Генов

Парашкев Хаджиев текст: Иван Генов

музика: Парашкев Хаджиев
текст: Иван Генов

На цирк

Менуетът, който танцуват мишлетата
от песента е старинен френски танц.

Менует” Луиджи Бокерини На колко се брои този танц?

Менует” Луиджи Бокерини На колко се брои този танц?

“Менует”
Луиджи Бокерини

На колко се брои този танц?

Импровизирайте движения под
звуците на музиката.

Съчинете съпровод към откъса
и го изпълнете с подходящи музикални инструменти.

На цирк 1.Лисана Петльо вози в количка за деца и в свойте лапи носи кутийка със зрънца

На цирк 1.Лисана Петльо вози в количка за деца и в свойте лапи носи кутийка със зрънца

На цирк

1.Лисана Петльо вози
в количка за деца
и в свойте лапи носи
кутийка със зрънца.

Котана в куп дантели,
със шапка и жакет,
с три мишки снежнобели
танцува менует.

2.Три мечки танц играят
и кон писмо чете,
а вълк в прегръдка заек
е взел като дете!

И няма тук измама -
това видях и аз:
чух кучето как “мама”
изрече с гърлен глас!

3.Това е тъй прекрасно! -
нададох силен вик.
Огледах се захласнат –
видях, че бях на цирк.

Дъжд 2.Само Петльо вън стои той от дъжд не се бои- сгушил човка под крилата, таз беда му е позната зън, зън, зън (2) 1

Дъжд 2.Само Петльо вън стои той от дъжд не се бои- сгушил човка под крилата, таз беда му е позната зън, зън, зън (2) 1

Дъжд

2.Само Петльо вън стои
той от дъжд не се бои-
сгушил човка под крилата,
таз беда му е позната
зън, зън, зън (2)

1.Капят, капят капчици навън,
зън, зън, зън! (2)
по стъклата, по вратите
и се леят по стените
зън, зън,зън! (2)

3.Капят, капят капчици навън,
зън, зън, зън! (2)
по стъклата, по вратите
и се леят по стените
зън, зън,зън! (2)

Парашкев Хаджиев

текст: Дора Габе

Пролет Парашкев Хаджиев текст:

Пролет Парашкев Хаджиев текст:

Пролет

Парашкев Хаджиев

текст: Димитър Гундов

1.Капчуците вече запяха,
пристигна у нас пролетта.
Под дългата весела стряха
се втурнаха птичи ята.

2. От бялата цъфнала трънка,
обади се черния кос.
Децата излязоха вънка,
посрещнаха скъпия гост.

3.Далече се ширна полето,
гористият хълм зашумя.
Със песен е пълно небето
и цялата родна земя.

Лятото вече измина. Жерави тръгват на юг

Лятото вече измина. Жерави тръгват на юг

1.Лятото вече измина.
Жерави тръгват на юг.
Среща ни пак по двамина
сградата слънчева пак.(2)

2.В светлата стая позната
сбрахме се целия клас.
И песента от полята
ето завърна се с нас.(2)

3.Грей подранилата есен.
Свири в тревите щурче.
Сладка е твоята песен,
весело наше звънче.(2)

текст: Николай Зидаров

Използвани материали: Интернет изображения

Използвани материали: Интернет изображения

Използвани материали:

Интернет изображения

Музика 1 - 3 клас
изд. Просвета
Г. Калоферова, В.Сотирова, Р. Драганова

Изготвил:
Евдокия Богданова
старши начален учител
НУ” Тодор Г. Влайков” град Пирдоп

скачать по прямой ссылке
сегодня при записи на курсы переподготовки
для учителей