Економика
Оценка 5

Економика

Оценка 5
doc
13.05.2020
Економика
Դսարան 10.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձեռնարկատիրակա կրթություն

 
 

 

 


      ՎԱՐԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 

 


           

Դսարան-10-րդ                                                                           

Առարկա-Ձեռնարկատիրական կրթություն

Թեմա-Վարկերը և դրանց տեսակները

Նպատակը-.Իմանա-Ինչ է վարկը 

                                      .Որոնք են վարկավորման պայմանները, վարկի տեսակները և ձևերը

                                         .Ինչ է տոկոսադրույքըտոկոսադրույքները,

                                     .ինչպես նաև հարկադրանքի ձևեր, որոնք նպատակ ունեն

                                    բարձրացնելու վարկային գումարների օտաործման արդյունավետությունը

Մեթոդները- դասախոսություն, քննարկում, հարցազրույց, բանավեճ

Տևողությունը-45 ր.

Դասի ընթացք-Հարցազրույցի միջոցով պարզել երեխաների իմացությունը վարկերի,

                           դրանց տրամադրման կարգի, մատչելիության հետ կապված:

                           Այնուհետև կարճ դասխոսությամբ ներկայացնել դասնյությութը, որիից հետո

                            դասարանը բաժանել խմբերի

1-ին խումբ-Վարկերի նշանակությունը

Կրեդիտ-վարկը (լատ.՝ creditum կամ լատ.՝ credere), ֆինանսական գործիք է, որը քաղաքացուն կամ ձեռնարկությանը հնարավորություն է ընձեռնում դրամ փոխառել՝ ապրանքներ, հումք և նմանատիպ ապրանքներ գնելու համար, վճարումը կատարելով որոշ ժամանակահատվածի ընթացքում, սովորոբար՝ տոկոսով։

  • Վարկը ապահովում է դրամական կապիտալի փոխարկումը փոխառուական կապիտալի և ներկայացնում է փոխատուի և փոխառուի միջև ձևավորող հարաբերությունները։ Վարկի օգնությամբ ձեռնարկությունների, անհատների և պետության ազատ դրամական միջոցները և եկամուտները կուտակվում են, փոխարկվում փոխառուական կապիտալի, որն էլ իր հերթին վճարի դիմաց տրամադրվում է ժամանակավոր օգտագործման։
  • Վարկերը հիմնականում անհրաժեշտ են այն պատճառով, որ այն ճկուն մեխանիզմ է հանդիսանում տնտեսության մի ճյուղից մյուսին կապիտալի հոսքի ապահովմամբ և շահույթի նորմաների կարգավորման համար։
  • Վարկը անհրաժեշտ է նաև գործող կազմակերպությունների միջոցների անընդհատ շրջանառության ապահավման, ինչպես նաև ապրանքների սպառման գործընթացի սպասարկման համար։
  • Վարկի շնորհիվ շահույթի կապիտալիզացիայի էլ ավելի արագ է ընթանում։
  • Վարկը կարող է նաև օգտագործվել պետության կողմից որպես գործիք կապիտալ ներդրումների, բնակարաների վերանորոգման, ապրանքների ներմուծման խթանման, ինչպես նաև տնտեսության շահութաբեր ճյուղերի զարգացման համար

                                                                           Վարկերը և դրանց տեսակները Похожее изображение-         2րդ խումբ

Վարկ (լատ.՝ creditum պարտքլատ.՝ credere վստահել բառերից) կամ վարկային հարաբերություններ, տնտեսական կատեգորիա, փողի կամ ապրանքների ձևով պարտքի տրամադրում՝ տոկոսի վճարման պայմանով։ Հասարակական հարաբերություն, որն առաջանում է տնտեսության սուբյեկտների միջև արժեքի շարժի հետևանքով։ Վարկային հարաբերությունները կարող է արտահայտվել տարբեր վարկային ձևերով՝ առևտրային վարկ, բանկային վարկ, լիզինգ, ֆակտորինգ և այլն։ Ըստ վարկավորման ժամկետի՝ վարկերը լինում են.

  • Կարճաժամկետ (1 տարի).
  • Միջին ժամկետային(1-5 տարի).
  • Երկարաժամկետ(6-10 տարի).
  • Հատուկ երկարաժամկետ(20-40 տարի).
  • Հատուկ ժամկետայնության տեսակ, որը տրվում է բանկերին, բրոքերներին, դիլերներին շտապ կարիքների համար։

 

 

Վարկերի տեսակները

 

Հատկանիշը

Վարկի տեսակը

1.

ըստ վարկառուների խմբերի

v   վարկեր այլ բանկերին

v   վարկեր ֆինանսավարկային այլ կազմակերպություններին

v   վարկեր կառավարությանը

v   վարկեր առևտրային կազմակերպություններին

v   վարկեր ոչ առևտրային կազմակերպություններին

v   վարկեր անհատ ձեռնարկատերերին

v   վարկեր ֆիզիկական անձանց

ըստ օգտագործման

նպատակի

           նպատակային վարկեր

        սպառողական վարկեր

        արտադրական վարկեր

        սեզոնային վարկեր

        ներմուծման վարկեր

        արտահանման վարկեր

        այլ նպատակային վարկեր

v                         ոչ նպատակային վարկեր

 

.Դասի հիմնական մասում երեխաները իրենց հետաքրքրող հարցերը ուղղում են դասին հրավիրված Картинки по запросу վարկի ձևերը

Սեֆ ինտերնեշնլ Ստեփանավան մասնաճյուղի վարկային մասնագետներին:

.Վերջում բանավեճ քննարկում

 Ներկայացնել  վարկերի թույլ և ուժեղ կողմերը

         Թույլ կողմեր                                          Ուժեղ կողմեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                               Картинки по запросу վարկեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Скачано с www.znanio.ru

Економика

Економика

Ձեռնարկատիրակա կրթություն

Ձեռնարկատիրակա կրթություն

Դսարան-10-րդ Առարկա-Ձեռնարկատիրական կրթություն Թեմա-Վարկերը և դրանց տեսակները Նպատակը-.Իմանա-Ինչ է վարկը .Որոնք են վարկավորման պայմանները , վարկի տեսակները և ձևերը .Ինչ է տոկոսադրույքըտոկոսադրույքները , . ինչպես…

Դսարան-10-րդ Առարկա-Ձեռնարկատիրական կրթություն Թեմա-Վարկերը և դրանց տեսակները Նպատակը-.Իմանա-Ինչ է վարկը .Որոնք են վարկավորման պայմանները , վարկի տեսակները և ձևերը .Ինչ է տոկոսադրույքըտոկոսադրույքները , . ինչպես…

Վարկերը հիմնականում անհրաժեշտ են այն պատճառով, որ այն ճկուն մեխանիզմ է հանդիսանում տնտեսության մի ճյուղից մյուսին կապիտալի հոսքի ապահովմամբ և շահույթի նորմաների կարգավորման համար։ Վարկը…

Վարկերը հիմնականում անհրաժեշտ են այն պատճառով, որ այն ճկուն մեխանիզմ է հանդիսանում տնտեսության մի ճյուղից մյուսին կապիտալի հոսքի ապահովմամբ և շահույթի նորմաների կարգավորման համար։ Վարկը…

Վարկերի տեսակները Հատկանիշը Վարկի տեսակը 1 . ըստ վարկառուների խմբերի v վարկեր այլ բանկերին v վարկեր ֆինանսավարկային այլ կազմակերպություններին v վարկեր կառավարությանը v վարկեր առևտրային…

Վարկերի տեսակները Հատկանիշը Վարկի տեսակը 1 . ըստ վարկառուների խմբերի v վարկեր այլ բանկերին v վարկեր ֆինանսավարկային այլ կազմակերպություններին v վարկեր կառավարությանը v վարկեր առևտրային…

Економика

Економика

Економика

Економика
Скачать файл