ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И РЕЦЕНЗИЯ
бесплатно за 1 минуту
Добавить материал
Количество Ваших материалов: 0.
Авторское
свидетельство о публикации в СМИ
добавьте 1 материал
Свидетельство
о создании электронного портфолио
добавьте 5 материала
Секретный
подарок
добавьте 10 материалов
Грамота за
информатизацию образования
добавьте 12 материалов
Рецензия
на любой материал бесплатно
добавьте 15 материалов
Благодарность образовательного СМИ
за внедрение творческих и прогрессивных педаг. идей
добавьте 20 материалов
Сертификат
почетного автора образовательных и методических публикаций
добавьте 30 материалов
Почётная грамота
педагог. мастерства
за вклад в развитие образов. интернет-пространства
добавьте 40 материалов
Золотая карта
1000 руб. в год
в качестве скидки до 50% на все услуги
добавьте 50 материалов
Большой набор
для быстрого создания презентаций
добавьте 75 материалов
Ирина Стародубцева Свидетельство о публикации Рецензия
Свидетельство Скачивание доступно только автору
ФОРМУВАННЯ  САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Завдання сучасної школи - виховання особистості, яка володіє не лише знаннями, професіоналізмом, високими моральними якостями, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях спілкування, використовуючи свої знання, досвід і беручи на себе відповідальність за дану діяльність .Я, як учитель історії та правознавства, в своїй методичній роботі багато уваги приділяю пошуку нових форм і методів освітньої діяльності. Прагну до створення сприятливого психологічного клімату в навчальному процесі, застосовуючи особистісно-значущі способи навчальної роботи, індивідуальні завдання різних типів і рівнів, індивідуальні темпи роботи і вибір видів навчальної діяльності. Це дозволяє досягти розкутості дитини, зняти тривожність і психічне напруження учнів. У процесі роботи над представленої темою належну увагу приділяла вдосконаленням форм і методів організації уроків, спрямованих на реалізацію саморозвитку учнів.

  • Повышение квалификации
  • История
  • Профессиональная подготовка

Все файлы материала: