ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И РЕЦЕНЗИЯ
бесплатно за 1 минуту
Добавить материал
Количество Ваших материалов: 0.
Авторское свидетельство о публикации в СМИ
нужно еще 1
Свидетельство
о создании эл. портфолио
нужно еще 5
Секретный
подарок
нужно еще 10
Грамота за
информатизацию образования
нужно еще 12
Рецензия
на любой материал бесплатно
нужно еще 15
Ирина Стародубцева Свидетельство о публикации Рецензия
Свидетельство Скачивание доступно только автору
ФОРМУВАННЯ  САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Завдання сучасної школи - виховання особистості, яка володіє не лише знаннями, професіоналізмом, високими моральними якостями, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях спілкування, використовуючи свої знання, досвід і беручи на себе відповідальність за дану діяльність .Я, як учитель історії та правознавства, в своїй методичній роботі багато уваги приділяю пошуку нових форм і методів освітньої діяльності. Прагну до створення сприятливого психологічного клімату в навчальному процесі, застосовуючи особистісно-значущі способи навчальної роботи, індивідуальні завдання різних типів і рівнів, індивідуальні темпи роботи і вибір видів навчальної діяльності. Це дозволяє досягти розкутості дитини, зняти тривожність і психічне напруження учнів. У процесі роботи над представленої темою належну увагу приділяла вдосконаленням форм і методів організації уроків, спрямованих на реалізацію саморозвитку учнів.

  • Повышение квалификации
  • История
  • Профессиональная подготовка

Все файлы материала: