Informatika
Оценка 4.7 (более 1000 оценок)

Informatika

Оценка 4.7 (более 1000 оценок)
docx
21.02.2020
Informatika
8-sinf Informatika test1-2 var.docx

 

Informatika test 8-sinf    1-yarim yillik

 

1)Hisoblash texnikasining  oxirgi davri qanday nomlanadi?

a) Mexanik mashinalar davri

b) Elektron hisoblash mashinalari davri

c) Mexanik mashinalargacha bo`lgan davr

d) Elektromexanik mashinalar davri

 

2. Birinchi tabiiy hisoblash  vositasiga misollar keltiring.

A) Barmoqlar, toshlar    b) Shikkard mashinasi  , Paskal  mashinasi.   c) Abak, birka, Neper tayoqchalari, cho`t    d)Eniak,    Mark-1      

 

3.Birinchi mexanik hisoblash mashinasini kim loyihalashtirgan?

a) Ada Avgusta lavles  b) Leonardo Do Vinchi    c) Vilgelm  Shikard    d) Paskal    

 

4. Tezkor xotira qurilmasi nimalardan tashkil topgan?

a) Tovush platasidan     b) Razryadlardan   c) Registerlardan     d) a  va  b javoblar

e) Adreslardan 

5. Printerning vazifasi nima?

a) axborotlarni  chop etish   b) Axborotlar saqlash   c) Axborotni kompyuter xotirasiga kiritish        d) a va c javoblar  to`g`ri

6) Qattiq disk(HDD, venchester) ning vazifasi  nima?

a) axborotlarni  chop etish   b) Axborotlar saqlash   c) Axborotni kompyuter xotirasiga kiritish  d) matematik hisoblash ishlarini bajarish      

7. A=rost, B= rost,  D=rost  qo`yidagi mantiqiy qiymat natijasini aniqlang.

   A^B^D=?

a) Rost   b) Yolg`on  c)to’gri D) noto’gri

   8. Shaxsiy kompyuterlar uchun yaratilgan birinchi operatsion sistemalar qaysi

A) Windows     b) Unix     c) SP/M     d) MS.DOS      

  9. Fayl nima ?

     a)Tezkor xotirada umumiy nom ostida joylashgan ma'lumotlar majmui

     b)Doimiy xotirada umumiy nom ostida joylashgan ma'lumotlar majmui

     c)Ma'lumotlar saqlagichida umumiy nom ostida joylashgan ma'lumotlar majmui

     d)Magnit disklarda biror nom bilan joylashgan axborotlar ketma-ketligi

     e) Kompyuterda fayl iborasi ishlatilmaydi

  10. Fayl nomi necha qismdan iborat bo'lishi mumkin

       a)5 qismdan    b.3 qismdan   c)4 qismdan    d)2 qismdan

     

   11. CD, DVD, flesh xotira,magnit disklar, disketlar qanday xotira turiga 

      kiradi?

      a) Tashqi xotira    b) Tezkor xotira     c) tashqi va  ichki xotira 

      d) Bular xotira qurilmalari emas.    

 

 

 

     12. Fayllarni nomlangan guruhi …………………………………deb ataladi

      a) Bosh katalog     b)Joriy katalog    c) katalog   d)To`plam    

 

     

13. Matnli fayl kengaytmalari keltirilgan qatorni aniqlang.

a) exe, bat,com    b) txt. Doc, c) avi. Mp3, wav   d) bmp,jpg   e) xls. Sys

14. Windowsning ishchi oynasida qanday dastyrlar bo`ladi?

a) Mening kompyuterim, b)Mening hujjatlarim,   c)Internet exploler,     

d) Barcha javoblar to`g`ri

16. 2011-10-22_232636  Yorlig`  nima uchun xizmat qiladi?

a)  Joriy katalogdan faylni izlash   b) Bir pog`ona yugori katalogga o`tish   c) Bir pog`ona pastki  katalogga o`tish  d) Joriy katalogdagi elementlarning tasvirlanish ko`rinishini tanlash

 

17. 2011-10-22_233352 Yorliq nima uchun xizmat qiladi?

 a)  Joriy katalogdan faylni izlash    b) Bir pog`ona yugori katalogga o`tish    c) Bir pog`ona pastki  katalogga o`tish    d) Joriy katalogdagi elementlarning tasvirlanish ko`rinishini tanlash

18.Internet bilan ishlash uchun qaysi dastur javob beradi?

a) Word .exe    b)  Paint.exe    c) Excel.exe  d) MSDOS   

19.Windows yo`lboshlovchisida obektan olingan nusxa qaysi klavishlar yordamida kerakli  joyga qo`yiladi ?

a) CTRL+A      b) CTRL+V     c)CTRL+C     d) ALT+E     e) ALT+X

20. Hozirgi kunda qaysi elektron jadvaldan ko`proq foydalaniladi?

a) Master    b) Works  c)  1C –bugalteria        d) Excel

 

21.Elektron jadvallarning asosiy vazifasi nimadan iborat?

 

22. Excel elektron jadvalida ustunlar va satrlar qanday nomlanadi?

 

23. Elektron jadvalda bir katakdan boshqa joyga murojat qilish usullari nechta va qaysilar.

 

24.=СУММ(M10;M18)  usbu formula ma`nosini bayon  eting?

 

25. =СТЕПЕНЬ(64)  ushbu funksiya nimani hisoblaydi ?

 

 

 

 

 

 

 

 

       8sinf Informatika  1-yarim yillik javoblari      

 

 

1.B.

 2.A.

 3.C.

4.D

5.A.

6.B.

7.A.

 8.C.

9.A.

10.D.

 11.A.

 12.C.

13.B.

14.D

15.B.

 16.B.

17.D.

 18.D.

 19.B.

20.D.

21.”Hisob kitob ishlarini bajarish”

22”Ustunlar  ”A,B,C,D,E…”  Satrlar” 1,2,3,4…”

23.Sichqoncha va Enter klavishi orqali.

24.  M10 va M18 katakchadagi sonlar yigindisi

25.   64 sonining kvadrat ildizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Informatika test 8-sinf  2-yarim yillik

 

1.Hisoblash texnikasining  3- davri qanday nomlanadi?

a) Mexanik mashinalar davri

b) Elektron hisoblash mashinalari davri

c) Mexanik mashinalargacha bo`lgan davr

d) Elektromexanik mashinalar davri

2. Suniy  hisoblash  vositasiga misollar keltiring.

A) Barmoqlar, toshlar    b) Shikkard mashinasi ,  Paskal  mashinasi.   c) Abak, birka, Neper tayoqchalari, cho`t   d)Eniak,  Mark-1        

3.Birinchi mexanik hisoblash mashinasini kim loyihalashtirgan?

a) Ada Avgusta lavles  b) Leonardo Do Vinchi    c) Vilgelm  Shikard    d) Paskal    

4. Registerlar nimalardan  tashkil topgan?

a) Tovush platasidan     b) Razryadlardan   c) Registerlardan     d) Trigerlardan

5. Printerning vazifasi nima?

a) axborotlarni  chop etish   b) Axborotlar saqlash   c) Axborotni kompyuter xotirasiga kiritish  d) matematik hisoblash ishlarini bajarish    

6) Qattiq disk(HDD, venchester) ning vazifasi  nima?

a) axborotlarni  chop etish   b) Axborotlar saqlash   c) Axborotni kompyuter xotirasiga kiritish  c) matematik hisoblash ishlarini bajarish    

7. A=yolg`on,  B= rost,  D=rost  qo`yidagi mantiqiy qiymat natijasini aniqlang.

   A^B^D=?

a) Rost   b) Yolg`on 

8. Shaxsiy kompyuterlar uchun yaratilgan birinchi operatsion sistemalar qaysi

A) Windows     b) Unix     c) SP/M     d) MS.DOS    

9. Katalog  nima ?

a)Tezkor xotirada umumiy nom ostida joylashgan ma'lumotlar majmui

b)Doimiy xotirada umumiy nom ostida joylashgan ma'lumotlar majmui

c)Tezkor xotirada umumiy nom ostida joylashgan ma'lumotlar majmui

d)Magnit disklarda biror nom bilan joylashgan axborotlar ketma-ketligi

10. Fayl nomi necha qismdan iborat bo'lishi mumkin

a)5 qismdan    b.3 qismdan   c)4 qismdan    d)2 qismdan

11. RAM qanday xotira turiga    kiradi?

a) Tashqi xotira    b) Tezkor xotira   c) tashqi va  ichki xotira  d) Bular xotira qurilmalari emas.  

12. Ayni paytda ish olib borilayotgan katalog …………………deb ataladi?

a) Bosh katalog     b)Joriy katalog    c) katalog   d)To`plam  

13. Bajarilishga tayyor fayl  kengaytmalari keltirilgan qatorni aniqlang.

a) exe, bat,com    b) txt. Doc, c) avi. Mp3, wav   d) bmp,jpg  

 

 

 

 

14. Windowsning ishchi oynasida qanday dastyrlar bo`ladi?

a) Mening kompyuterim, b)Mening hujjatlarim,   c)Internet exploler d) Barcha javoblar to`g`ri

 

16. 2011-10-22_233406Yorlig`  nima uchun xizmat qiladi?

a)  Joriy katalogdan faylni izlash   b) Bir pog`ona yugori katalogga o`tish   c) Bir pog`ona pastki  katalogga o`tish  d) Joriy katalogdagi elementlarning tasvirlanish ko`rinishini tanlash

 

17. 2011-10-22_233325 Yorliq nima uchun xizmat qiladi?

 a)  Joriy katalogdan faylni izlash    b) Bir pog`ona yugori katalogga o`tish    c) Bir pog`ona pastki  katalogga o`tish    d) Joriy katalogdagi elementlarning tasvirlanish ko`rinishini tanlash

18.Windows yo`lboshlovchi ishiga qaysi dastur javob beradi?

a) Word .exe    b)  Paint.exe    c) Excel.exe  d) MSDOS 

19.Windows yo`lboshlovchisida obektdan klavishlar yordamida nusxa olish  qaysi klavishlar yordamida bajariladi ?

a) CTRL+A      b) CTRL+V     c)CTRL+C     d) ALT+E    

20. Birinchi elektron  jadval  qanday nom bilan atalgan?

a) Master    b) Works  c)  1C –bugalteria  d) VisiCalc    

 

21.Elektron jadvallarning asosiy vazifasi nimadan iborat?

 

22. Excel elektron jadvalida necta ustun va nechta satr mavjud?

 

23. Elektron jadvalda bir katakdan boshqa boshqa joyga murojat qilish

      usullari nechta va qaysilar.

24.=СУММ(M3:M8)  usbu formula ma`nosini bayon  eting?

25. =КОРЕНЬ(4)  ushbu funksiya nimani hisoblaydi ?

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8sinf Informatika  2-yarim yillik javoblari      

 

 

1.C.

 2.D.

 3.C.

4.D

5.A.

6.B.

7.A.

 8.C.

9.D.

10.D.

 11.A.

 12.C.

13.B.

14.D

15.B.

 16.B.

17.D.

 18.D.

 19.B.

20.D.

21.”Hisob kitob ishlarini bajarish”

22.  ustunlar 256, satlar 65536

23.Sichqoncha va Enter klavishi orqali.

24.  M3 va M8 katakchadagi sonlar yigindisi

25.   4 sonining kvadrat ildizi


 

Informatika test 8-sinf 1-yarim yillik 1)Hisoblash texnikasining oxirgi davri qanday nomlanadi? a)

Informatika test 8-sinf 1-yarim yillik 1)Hisoblash texnikasining oxirgi davri qanday nomlanadi? a)

Fayllarni nomlangan guruhi …………………………………deb ataladi a)

Fayllarni nomlangan guruhi …………………………………deb ataladi a)

Informatika 1-yarim yillik javoblari 1

Informatika 1-yarim yillik javoblari 1

Informatika

Informatika

Informatika test 8-sinf 2-yarim yillik 1

Informatika test 8-sinf 2-yarim yillik 1

Windowsning ishchi oynasida qanday dastyrlar bo`ladi? a)

Windowsning ishchi oynasida qanday dastyrlar bo`ladi? a)

Informatika 2-yarim yillik javoblari 1

Informatika 2-yarim yillik javoblari 1
скачать по прямой ссылке
сегодня на курсы переподготовки
для учителей