Келтіру формулалары
Оценка 5

Келтіру формулалары

Оценка 5
docx
14.05.2020
Келтіру формулалары
Келтіру формулалары.docx

Сабақ жоспары

 

9.2АТригонометриялықфункциялар

Күні:.

Сынып: 9

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтақырыбы:

Келтіру формулалары

 

Оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)

9.2.4.4 келтіру формулаларын біледі және қолданады;

Сабақ мақсаттары

Оқушыларды келтіру формулаларын тригонометриялық  өрнектерді түрлендіруде және есептерді шығару кезінде қолдануды үйрету

Бағалау

критерийлері

Келтіру формулаларын біледі

Келтіру формулаларын қолданады

Тілдік мақсат

Оқушылар:

­   тригонометриялықфункциялардыңграфиктерін салу алгоритмінжазады;

­   графикалықкескіндеуарқылытригонометриялықфункциялардыңқасиетінсипаттайды;

тригонометриялықфункциялардыңграфиктерініңтүрленуін түсіндіреді.

Пәндік лексика мен терминология

­   радиан;

­   бірлік шеңбер, тригонометриялықдөңгелек;

­   бұрубұрышы;

­   тригонометриялықфункция;

­   кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, секансі, косекансі, котангенсі;

­   асимптоталар;

­   функцияныңтақтығы/жұптығы;

­   максимумжәнеминимумнүктелері;

­   период;

­   амплитуда;

тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру:  созу, сығу, координата осі бойымен параллель көшіру, симметриялы кескіндеу.

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер

­   Радианды градусқа айналдыру үшін….

­   Градусты радианға айналдыру үшін

­   Бұру бағыты …… оңболады.

­   y = а sinx графигі ордината осіменсығылады, егер

­   y = acosxграфигінің ординатаосімен созылуы

­   көбейткіш a<0болғандаy = asinx графигі …..симметриялы бейнеленеді;

 

Құндылықтарды

дарыту

 

 

Ынтымақтастық: жақсықарым-қатынасорнату, ынтымақтастықдағдысынқалыптастыру, сындарлытіл табу, қарым-қатынасорнатудасынитұрғыданойланусындықасиеттердіқамтиды.

Пәнаралық

байланыстар

Математика

Оң және теріс сандар. Декарттық координаталар жүйесі.

Геометрия

Синус, косинус, тангенс және котангенс анықтамалары

АКТ қолдану

дағдылары

Презентация

Бастапқы білім

 

Келтіруформулаларын

Сабақбарысы

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

 

Ресурстар

Сабақтың басы

2 минут

 

 

 

 

 

 

3 минут

 

І. Ұйымдастыру.

Амандасу

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру

Сынып зейіндерін сабаққа аудару

Қайталау:

Оқушыларға тек бірінші бағанды үлестіреміз. Жауабы sinα, cosαшыққан оқушылар бір топқа, ал tgα, ctgα шыққан оқушылар екінші топқа бөлінеді.

 

 

tg(π-α)

-tgα

cos(2700 -α)

-sinα

ctg(π+α)

ctgα

sin(π-α)

sinα

sin(900+α)

cosα

cos(3600-α)

cosα

ctg(2π-α)

-ctgα

tg(2π/3 +α)

-ctgα

tg(3600+α)

tgα

sin(2π +α)

sinα

 

 

 

 

 

 

 

Колмогоров

10-11 сынып

 

 

 

 

 

 

 

        Ортасы

 

 

12 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 минут

 

 

 

 

3 минут

 

 

 

 

10 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 минут

 

 

 

 

 

 

 

12 минут

 

І. Сыныппен жұмыс: (Окушылар топқа бөлініп болғаннан кейін, әрбір оқушыға 1-ден 3-ке дейінгі цифрлар жазылған карточкалар таратылады. Содан кейін мұғалім қай оқушыға(таратылған карточкадағы цифрлар бойынша) нешінші есепті беретінін өзі шешеді. Мысалы, карточкада 1-ші цифр жазылған оқушылар 2-ші есепті шешеді және т.с.с)

Есепті бірінші шығарып болған оқушы тақтада көрсетеді. Төмендегі дескриптор бойынша сынып бағалайды.Бірінші және дұрыс шығарған оқушы смайликпен бағаланады.

№1.  Өрнекті ықшамдаңыз

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

1

Келтіру формуласын қолданады

2

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдікті қолданады

3

Ортақ бөлімге келтіреді

4

Өрнекті ықшамдап мәнін табады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2.  Есептеңіз:

 

 

 

 

 

Дескриптор

1

Функцияның жұп-тақталығын анықтайды

2

Келтіру формуласын қолданады

3

Тригонометриялық функциялардың кестелік мәндерін біледі

4

Өрнектің мәнін табады

 

 

 

 

 

 

 

№3.

 

 

 

 

 

Дескриптор

1

Келтіру формуласын қолданады

2

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдікті қолданады

3

Таңбаны анықтайды

4

-ның мәнін тауып есептің жауабын жазады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ Тарсия(17 мин) – 3 минут бірін-бірі бағалайды

 

Бағалау:

Қорытындылау:

 

 

Мұғалім: Оқушыларға тек кестелік мәндерді емес сонымен қатар келтіру формуласын басқа бұрыштық шамаларға да қолдануға болатындығын мысалдар арқылы түсіндіреді:

Мысал:

1.  

Кестенің бірінші градустық бағанының жлдарынан тангенс 35 градустың мәнін табамыз, келесі минуттар жолынан 6 минутты табамыз, сонда

 

2. 0,5736

 

 

3.

 

4.   

5.

Оқушыларда сын тұрғысынан ойлауды қалыптастыру мақсатында жұппен жұмыс жасау:

Тапсырмалар:

№1  Бұрыштық шамаларды табаңыздар:

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 

 

Жеке тапсырма:

№1 Есептеңдер :

№2 Есептеңдер::

a) , егерctga=5;

b) , егерctga=4

 

Ә.Н.Шыныбеков

Алгебра – 9 сынып

 

Сабақтың соңы

3 - мин

Үйге тапсырма:

 

IX.Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:

- нені білдім, нені үйрендім

- нені толық түсінбедім

- немен жұмысты жалғастыру қажет

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады

 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалауоқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы


Саралауіріктелгентапсырмалар, нақтыбіроқушыданкүтілетіннәтижелер, оқушығадербесқолдаукөрсету, оқуматериалдарыменресурстарыноқушылардыңжекеқабілеттерінесепкеалаотырыпіріктеу (Гарднердіңжиындықзияттеориясы) түріндеболуымүмкін.

Саралаууақыттыұтымдыпайдаланудыесепкеалаотырып, сабақтыңкез-келгенкезеңіндеқолданылаалады

Бұлбөлімдеоқушылардыңсабақбарысындаүйренгенінбағалауүшінқолданатынәдіс-тәсілдеріңіздіжазасыз

Денсаулықсақтаутехнологиялары.

Сергітусәттеріменбелсендііс-әрекеттүрлері.

ОсысабақтақолданылатынҚауіпсіздіктехникасыережелерініңтармақтары

 

Сабақбойыншарефлексия

Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? ОқушылардыңбарлығыОМқолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?

Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз

 

Жалпыбаға

 

 

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Сабақ жоспары 9.2 А Тригонометриялықфункциялар

Сабақ жоспары 9.2 А Тригонометриялықфункциялар

Бастапқы білім Келтіруформулаларын

Бастапқы білім Келтіруформулаларын

Сыныппен жұмыс: (Окушылар топқа бөлініп болғаннан кейін, әрбір оқушыға 1-ден 3-ке дейінгі цифрлар жазылған карточкалар таратылады

Сыныппен жұмыс: (Окушылар топқа бөлініп болғаннан кейін, әрбір оқушыға 1-ден 3-ке дейінгі цифрлар жазылған карточкалар таратылады

Сыныппен жұмыс: (Окушылар топқа бөлініп болғаннан кейін, әрбір оқушыға 1-ден 3-ке дейінгі цифрлар жазылған карточкалар таратылады

Сыныппен жұмыс: (Окушылар топқа бөлініп болғаннан кейін, әрбір оқушыға 1-ден 3-ке дейінгі цифрлар жазылған карточкалар таратылады

Жеке тапсырма: №1 Есептеңдер : №2

Жеке тапсырма: №1 Есептеңдер : №2

Жалпыбаға Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі ( оқытутуралыда , оқутуралыдаойланыңыз )? 1: 2:

Жалпыбаға Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі ( оқытутуралыда , оқутуралыдаойланыңыз )? 1: 2:
Скачать файл