Конспект лекції №11 ТЕМА 11. НАДБУДОВИ В EXCEL.
Оценка 4.8

Конспект лекції №11 ТЕМА 11. НАДБУДОВИ В EXCEL.

Оценка 4.8
docx
20.11.2021
Конспект лекції №11 ТЕМА 11. НАДБУДОВИ В EXCEL.
Л2-002820.docx

Конспект лекції №11

ТЕМА 11. НАДБУДОВИ В EXCEL.

 

Міжпредметнізв’язки: Зв’язокізелементамизнань і умінь таких навчальнихдисциплін як «Вступ до фаху».

 

Мета лекціїполягає у формуванні в студентівсистемизнань з формуваннябазиданих в Excel, використаннязапитів для пошукуінформації в базіданих.

 

План лекції

1.  Налаштування функцій надбудов.

2.  Консолідація даних.

3.  Створення таблиці даних.

4.  Підбір параметра.

5.  Диспетчер сценаріїв.

 

Опорніпоняття: базиданих, запити, інформація.

 

Інформаційніджерела:

Основна та допоміжналітература:

1.                   Баженов В.А. та інІнформатика. Комп’ютернатехніка. Комп’ютернітехнології. Підручник. К.: Каравела, 2003.

2.                   Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. СПб.: Питер, 2008. 240 с.

3.                   ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

4.                   ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010. СПб.: Питер, 2010. – 252 с.

5.                   Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с.

6.                   Григорків В.С. та ін. Економічнаінформатика: Навч. Посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.

7.                   Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основиалгоритмізації та програмування: середовищеVBA: Навч. посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.

8.                   ДонцовД.Word 2007. Легкий старт. СПб.: Питер, 2007.

9.                   Караванова Т.П. Методипобудовиалгоритмів та їханаліз. Обчислювальніалгоритми (навчальнийпосібник).

К: Генеза, 2009. 331 с.

10.               Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютернатехніка: Навч.-метод. посібник.

К.:КНЕУ, 2002.

11.               Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. М: Вильямс, 2014. 208 с.

12.               Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 176 с.

13.               Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютернатехніка: активізаціянавчання: Практикум для індивід. Роботи К.: КНЕУ, 2006.

14.               Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютернатехніка. Комп’ютернітехнології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2007. 640 с.

15.               Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. ОсновиІнтернету: Навчальнийпосібник. 2-ге вид. К.: BHV, 2009. – 288 с.

16.               Лук’янова В.В. Комп’ютернийаналізданих Київ, Видавничий центр «Академія», 2003.

17.               Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютернатехніка: Навч.посібник – Суми: Університ. книга, 2003.

18.               МюррейКэтрин.НовыевозможностиOffice 2007. – Эком, 2007.

19.               Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. Львів: ЛДФА, 2004.

20.               Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. М: Эксмо, 2008. – 592 с.

21.               СергеевА. П.MicrosoftOffice 2007. М: Вильямс, 2007.

22.               Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. СПб.: Питер, 2007.

23.               Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель MicrosoftOffice 2007. Все программы пакета. СПб.: Наука и техника, 2008 г. 608 с.

24.               ФизерсМайкл К. Word 2007. СПб.: Питер, 2008.

25.               Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальнийпосібник. К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002.

26.               Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. Харьков, 2000.

27.               Валецька Т. Комп’ютернімережі. Апаратнізасоби: Навч. посібник. К.: Центр навч. літ., 2002.

28.               Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

29.               Коваленко М.М. Комп’ютернівіруси і захистінформації. Навчальнийпосібник. Київ, 1999.

30.               Лозікова Г. Комп’ютернімережі: Навч. метод. посібник. К.: Центр навч. літ.

31.               Малышев С.А. Самоучитель VBA. СПб., 2001.

32.               Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. Киев, 1999.

33.               СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в MicrosoftOffice 2010. Диалектика, Вильямс, 2010.


34.               ХоникаттДжерри. Использование Internet. Киев, 1997.

35.               Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. – Киев, 2001. Інтернетресурси:

-                     Лабораторний практикум Word.

-                     Лабораторний практикум PowerPoint.

-                     Лабораторний практикум Excel.

-                     Лабораторний практикум Access.

-                     Основнітерміни та понятгя http://uk.wikipedia.org.

-                     Типилокальнихкомп’ютерних            мереж,             топологія            мереж,             мережевіпротоколи             http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource.

-                     Принципипобудовилокальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php.

-                     Пошуковий сервер www.google.com.ua.

-                     ВоробйовВ.В. MicrosoftWORD. Посібник для початківця http://www.twirpx.com/file/86994/.

-                     Microsoft                          Office                           Word                           2007                          StepbyStep                          http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html.

-                     А.                 Гладкий,                 А.                 ЧиртикExcel.                 Трюки                 и                 эффекты                  http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm.

-                     http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help.

-                     http://www.iworker.ru/lesson/248882.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

 

Навчальнеобладнання, ТЗН, презентаціятощо: ноутбук, проектор, мультимедійнапрезентація.

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

1. Налаштування функцій надбудов.


Для того щоб завантажити певну функцію надбудови, необхідно встановити відповідну опцію у діалоговому вікні Надстройки. Для цього потрібно клацнути на кнопку Microsoft Office , далі натиснути Параметры Excel. У вікні Параметры Excel у лівій частині вибрати категорію Надстройки (рис. 1). У полі Управление вибрати значення Надстройки Excel та натиснути на кнопкиПерейти, OK.

Рис. 1. Діалогове вікно Параметры Excel

 

У діалоговому вікніНадстройки (рис. 2) в полі Доступные надстройки слід включити потрібну функцію надбудови та натиснути кнопку ОK.


 

Рис. 2. Діалогове вікно Надстройки.

 

У результаті пункти меню доповняться відповідними командами(рис. 3).


Рис. 3. Нові команди у групі Анализ на закладці Данные

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Конспект лекції №11 ТЕМА 11

Конспект лекції №11 ТЕМА 11

ХоникаттДжерри. Использование

ХоникаттДжерри. Использование

Рис. 2. Діалогове вікно

Рис. 2. Діалогове вікно
Скачать файл