ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И РЕЦЕНЗИЯ
бесплатно за 1 минуту
Добавить материал
Количество Ваших материалов: 0.
Авторское свидетельство о публикации в СМИ
нужно еще 1
Свидетельство
о создании эл. портфолио
нужно еще 5
Секретный
подарок
нужно еще 10
Грамота за
информатизацию образования
нужно еще 12
Рецензия
на любой материал бесплатно
нужно еще 15
Светлана Дзятко Свидетельство о публикации Рецензия
Свидетельство Скачивание доступно только автору
Контрольна робота з теми "Прикметник. Тестування" (6 клас)

Контрольна робота з теми "Прикметник. Тестування" (6 клас)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Варіант 1 1. Не з прикметниками пишеться окремо: А) коли без не не вживається; Б) коли можна замінити словом без не; В) коли є протиставлення. 2. Укажіть ряд слів, у яких всі прикметники пишуться з однією н: А) глиня..ий, вечір..ій, со…ий; Б) скля..ий, хліб..ий, качи..ий; В) оста..ій, греча..ий, зеле..ий. 3. Складні прикметники пишуться через дефіс коли: А) утворені від самостійної та службової частини мови; Б) утворені від словосполучення; В) вказують на відтінки кольорів, смаків. 4.Укажіть ряд прикметників, які пишуться разом: А) сільсько/господарський, чорно/бровий, п’яти/поверховий; Б) двох/ярусний, південно/західний, дзвінко/голосий; В) вогоно/ремонтний, все/світній, косло/солодкий.

  • Контроль знаний
  • Украинский язык
  • 6 кл.

Все файлы материала: