ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Тема: Програма Провідник
Оценка 4.7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Тема: Програма Провідник

Оценка 4.7
docx
16.11.2021
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Тема: Програма Провідник
Л2-001675.docx

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Тема: Програма Провідник

Мета роботи: формування у курсантів (студентів) вміння працювати в середовищі ОС Windows за допомогою програми Провідник

Зміст: робота з об’єктами ОС Windows за допомогою програми Провідник.

Обладнання для виконання роботи:

1.     Методичні вказівки що до виконання лабораторної роботи;

2.     Персональний комп’ютер;

3.     Відповідне програмне забезпечення (Windows 98, Microsoft Office 2000, XP, 2003, MS Excel, MS Access).

Теоретичні основи:

З кожним об'єктом Windows пов'язано контекстне меню, що викликається клацанням правої кнопки миші на вибраному об'єкті. Це меню містить перелік основних операцій, доступних об'єкту. Для управління файлами в Windows використовуються \Мой комп'ютер або Провідник.

Мій комп'ютер надає можливість виконувати основні операції (відкриття, копіювання, переміщення, видалення) над файлами і теками. Проте його використання викликає ряд незручностей, пов'язаних з витратами часу на розміщення на робочому столі безлічі відкритих вікон. Вибір за допомогою команди Від/Параметри/Папки режиму відображення лише одного останнього вікна утрудняє наочне виконання необхідних дій.

Провідник є утилітою, що забезпечує управління теками і файлами, а також роботу з Windows. Провідник дозволяє побачити структуру файлової системи даного комп'ютера і інших зв'язаних мережею комп'ютерів. За допомогою Провідника можна відкривати, котирувати, переносити, видаляти, друкувати, виробляти .просмотр, а також створювати теки і нові файли різних типів, управляти відображенням структури файлової системи. У лівій частині вікна в деревовидній формі представлена ієрархія тек, в правій частині вікна відображується вміст поточної теки.  Для виконання операцій над групою файлів їх необхідно заздалегідь виділити одним з наступних способів:

· клацнути лівою кнопкою миші на значку або назві файлу;

· клацнути лівою кнопкою миші на першому файлі і, натискує і не відпускаючи клавішу Shift, клацнути на останньому файлі суміжного діапазону (для виділення групи суміжних файлів);

· клацнути мишею на кожному потрібному файлі, утримуючи такою, що натискує клавішу Ctrl (для виділення групи несуміжних файлів).

Для копіювання і переміщення виділених файлів їх слід відбуксирувати з правої частини вікна в ліву, поєднавши із значком теки або диска, куди виробляється копіювання або переміщення. При цьому за умовчанням передбачається виконання операції копіювання, якщо використовуються різні диски, і операція переміщення — на одному. Змінити призначення за умовчанням можна, використовуючи при буксируванні клавішу Ctrl.

Часто при копіюванні і переміщенні застосовується буфер обміну. При цьому виділені файли спочатку копіюються або переміщаються в буфер обміну (команди Вирізувати або Копіювати), а потім вставляються в нове місце (команда Вставити) або використовуються відповідні піктограми панелі інструментів.

Література

1.     Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 480 с.

2.     Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 464 с.

3.     Основы информатики в определениях и таблицах. Под ред. С. А. Ракова, Харьков, «Ранок», 2002. – 112 с.

Техніка безпеки:

Студенти та курсанти, які виконують лабораторні роботи у лабораторіях,

згідно з розкладом занять, повинні виконувати привила техніки безпеки а саме:

1.   заходити у лабораторію тільки з дозволу викладача або завідуючого лабораторією;

2.   не приносити до лабораторії легко палких та отруйних речовин;

3.   без дозволу викладача або завідуючого лабораторією не вмикати ЄОМ та інші  електричні прилади;

4.   чітко та своєчасно виконувати накази викладача або завідуючого лабораторією;

5.   у разі будь-якого інциденту, негайно доповісти викладачу або завідуючому лабораторією.

Послідовність виконання роботи

1.Прочитати методичні вказівки, що до виконання лабораторної роботи.

2.Записати у зошит порядок виконання лабораторної роботи, наприкінці заняття записати результат та висновки лабораторної роботи.

3. Зробити усі частини які пропонуються в лабораторної роботи.

4. Відповісти на контрольні запитання викладача.

Хід виконання роботи

Завдання №1

Робота з об’єктами: створення та перейменування об’єктів, копіювання та переміщення, видалення та відновлення об’єктів.

Об’єкти можуть створюватися у довільному вікні, яке має меню ФАЙЛ з командою СТВОРИТИ або при натисненні правої клавіші миші. Для цього часто використовують вікна програм МІЙ КОМП’ЮТЕР та ПРОВІДНИК, а також сам РОБОЧІЙ СТІЛ.

1.   Створення папки: папку можна створити на будь-якому диску або в довільній папці, використовуючи меню ФАЙЛ-СТВОРИТИ-ПАПКА або контекстне меню. Створити папку Навчальна (МІЙ КОМП’ЮТЕР-ДИСК D-МОЇ ДОКУМЕНТИ).

2.   Створення документу: можна створювати тільки ті типи документів, що передбачені для комп’ютера. В папці Навчальна створити текстовий документ з ім’ям Навчальний документ.

3.   Створення ярлика: ярлик – це вказівник системі, де знаходиться об’єкт, представлений цим ярликом. Ім’я ярлика, що створюється, визначається ім’ям об’єкта, на який він ссилається. Створити ярлик папки навчальна на робочому столі.

4.   Перейменування об’єктів: робиться шляхом безпосереднього редагування , для цього можуть бути використані меню файл команда перейменувати та відповідна команда контекстного меню. Перед цим об’єкт необхідно виділити. Перейменуйте папку Нова в Робоча папка.

5.   Копіювання та переміщення об’єктів: ці операції можна виконати декількома способами: через буфер обміну, методом перетаскування, за допомогою програми провідник, за допомогою контекстного меню.

a)   Скопіювати Диск D – STUDENT – LNC на диск D через буфер обміну;

b)  Перемістити Диск D – LNC в папку Робоча папка на робочому столі методом перетаскування;

6.   Видалення та відновлення об’єктів: для виключення випадкового видалення об’єктів використовується спеціальна папка КОРЗИНА. При видаленні об’єкти на видаляються, а розміщуються у цю папку. Це дозволяє відновити при необхідності об’єкти, що були видалені. Якщо очистити зміст корзини, то відновлення об’єктів неможливе. Операцію видалення можна виконати декількома способами: методом перетаскування, за допомогою основного меню довільного вікна, за допомогою контекстного меню.

a)   Видалити файл nc1.txt папки Робоча – LNC;

b)  Відновити файл nc1.txt з КОРЗИНИ на попереднє місце.

Об’єкти з корзини за допомогою меню ФАЙЛ цього вікна можуть бути скопійовані, переміщені в довільну папку будь-якого диска.

Перед закінченням роботи всі створені студентами та курсантами об’єкти ПОВИННІ БУТИ ВИДАЛЕНІ.

Контрольні питання:

1.     Для чого використовується Проводник?

2.     Струкура  вікна Проводник.

3.     Які типи об’єктів використовуються у середовищі Windows?

4.     Які функції виконують ярлики?

5.     Для чого використовують вистроєні додатки?

6.     Що відображається на робочому столі?

Форма звіту

1.     Тема, мета роботи.

2.     Текст завдання для виконання.

3.     Порядок виконання роботи.

4.     Хід виконання роботи.

5.     Висновок по роботі.


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Тема:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Тема:

Вирізувати або Копіювати), а потім вставляються в нове місце (команда

Вирізувати або Копіювати), а потім вставляються в нове місце (команда

Створити ярлик папки навчальна на робочому столі

Створити ярлик папки навчальна на робочому столі
Скачать файл