ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И РЕЦЕНЗИЯ
бесплатно за 1 минуту
Добавить материал
Количество Ваших материалов: 0.
Авторское
свидетельство о публикации в СМИ
добавьте 1 материал
Свидетельство
о создании электронного портфолио
добавьте 5 материала
Секретный
подарок
добавьте 10 материалов
Грамота за
информатизацию образования
добавьте 12 материалов
Рецензия
на любой материал бесплатно
добавьте 15 материалов
Благодарность образовательного СМИ
за внедрение творческих и прогрессивных педаг. идей
добавьте 20 материалов
Сертификат
почетного автора образовательных и методических публикаций
добавьте 30 материалов
Почётная грамота
педагог. мастерства
за вклад в развитие образов. интернет-пространства
добавьте 40 материалов
Золотая карта
1000 руб. в год
в качестве скидки до 50% на все услуги
добавьте 50 материалов
Большой набор
для быстрого создания презентаций
добавьте 75 материалов
Елена Терещенко Свидетельство о публикации Рецензия
Свидетельство Скачивание доступно только автору
Николай ІІ – последний российский император

Николай ІІ – последний российский император

Мета та завдання уроку: • навчити давати характеристику історичної епохи й історичного діяча; • розвивати пізнавальну активність учнів, уміння співставляти події в історії; • привчати до індивідуальної, групової роботи; • відпрацьовувати вміння знаходити головне, захищати свою точку зору, • виховувати повагу до думки опонента Тип уроку: інтегрований урок формування знань, навичок і вмінь за допомогою нових форм і методів навчання Технології, методи, прийоми, які використовуються на уроці: проблемна технологія, інтерактивні методи (групова робота, метод "Прес", "Займи позицію"), аналіз джерел. План-конспект уроку (короткий опис кожної макроструктури уроку без прямої мови учителя і учнів).

  • Видеоуроки
  • История
  • 10 кл.