ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Оценка 4.6

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

Оценка 4.6
Презентации учебные +1
pptx
классное руководство
2 кл
12.07.2018
ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Публикация является частью публикации:
Моето име- приложения, резултати.pptx

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
НУ “ Тодор Генчев Влайков ” град Пирдоп                   ПРОЕКТ           ЗА  УРОК С ИЗПОЛЗВАНЕ НА  ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ Тема: „Моето име”        ЧАС НА КЛАСА  2 клас Учител реализирал практиката: Евдокия Богданова

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
РЕЗЮМЕ   урок с използване на интерактивни методи Урокът е част от тематичното разпределение за Час на класа и е в съответствие с Държавните образователни изисквания, от културно-образователна област Обществени науки и гражданско образование, начален етап, Ядро 1 ”Аз и моят свят”. Структурно образователното съдържание включва възприемане на името на човека като част от неговите права и като средство за индентификация, запознаване със символното значение на собственото име, ориентиране в значението на презимето и фамилното име като средство за утвърждаване на чувството за семейна и родова принадлежност, които се разглеждат посредством дейности от страна на учителя и учениците, дидактически и ролеви игри, дискусии, мозъчна атака, подпомагащи въпроси и допълнителни задачи за домашна работа.

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Общо представяне на опита Урокът е предназначен за работа с ученици от 2-ри клас. Чрез него се осъществява обучение за личностно и социално развитие. Цели •предизвикван е познавателен интерес към феномена ”име на човек” на •преодоляване на неудобството при самопредставяне •запознаване със символното значение на собственото име

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Тема на урока”Моето име” Очаквани резултати •възприемане на името като част от човешките права и като средство за идентификация • утвърждаване на чувството за семейна принадлежност и родова

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Тема на урока”Моето име” Използвани ресурси • интернет • работни листи

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Тема на урока”Моето име” • активизираща игра „Рап ритъм с имена” • ролева игра “Играй хора без имена” Методи на обучение • мозъчна атака • дискусион метод “Светкавица” “Пирамида” • диаграма “Рибена кост”

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
СТРУКТУРА НА УРОКА I етап: Мотивиране   Активизираща игра „Рап­ ритъм с имена” II  етап:  Задаване на темата Дискусионен метод“Светкавица“ Възможно  ли  е  хората  да  живеят  заедно  без  да  имат  имена? III етап:  Поставяне на задачи Ролева игра” Играй хора без имена” IV етап: Практическа работа Мозъчна атака  „Защо, когато детето се роди е необходимо веднага да му се даде име?“  Беседа  “Кои имена показват откъде идваме?” V етап: Анализ на проблемна ситуация свързана с името Беседа Дискусионен метод „Пирамида“ Проблемна ситуация – „Необходимост и значение на името“ Диаграма “ Рибена кост

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение №1    „Тайната на моето име“     Приложение №2 Разделяне на групи Приложение №3    Диаграма  „Рибена кост“ Приложение №4  Лист за самостоятелна работа     „Разговор за моето име – интервю  вкъщи“    Приложение №5   „Моето родословно дърво“

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Приложение №1  „Тайната на моето име“

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Приложение № 2  Разделяне на групи

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Приложение № 3   Диаграма „Рибена кост“ •значение на името • причини • факти • извод

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Приложение № 4   Лист за самостоятелна работа „Разговор за моето име – интервю вкъщи“

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Приложение № 5      „ Моето родословно дърво “

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
РЕЗУЛТАТИ

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
ИЗВОДИ  И ОБОБЩЕНИЯ        С помощта на използваните интерактивни методи учебният час протече във весела, свободна, игрова атмосфера. Даде се възможност на всяко дете да участва в процеса и да разгърне своя интелектуален потенциал, да развие своята инициативност, да работи в сътрудничество, като се съобразява с мненията и гледните точки на другите, но отстоявайки и своята собствена позиция.

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
НУ “ Тодор Генчев Влайков ” град Пирдоп Учител реализирал практиката: Евдокия Богданова БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!    Изготвил презентацията: Евдокия Богданова
Скачать файл