Разработка урока по информатика
Оценка 4.7

Разработка урока по информатика

Оценка 4.7
Презентации учебные
pptx
информатика
8 кл
23.11.2018
Разработка урока по информатика
Публикация является частью публикации:
11-сабақ.pptx

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Тармақталу операторлары 1. Информатика және есептеуіш техника негіздері 8 сынып

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Тармақталу алгоритімі. Өткенді еске түсіру. • Белгілі бір шарттың орындалу немесе орындалмауына байланысты командалар тізбегінің бірнеше тармақтарға бөлінетін тобы тармақталу алгоритімі деп аталады.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Тармақталу алгоритімін орындау үшін қолданылатын операторлар Шартты оператор if  <шарт>  then <1-оператор>  else <2-оператор>; Таңдау операторы case <селектор-оператор> of < 1-тұрақты> : < 1-оператор>; < 2-тұрақты > : < 2-оператор>; … else < n-оператор> end; Шартсыз көшу операторы goto <белгі>;

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартсыз көшу операторы • Көшу немесе шартсыз көшу операторы операторлардың сызықты орындалуын бұзып, келесі атқарылуды, яғни белгісі бар операторға көшуді орындайды. • Бұл оператор GOTO (көшу) түйінді сөзінен басталады да, одан кейін LABEL бөлімінде сипатталған белгі атауы жазылады. GOTO БЕЛГІ

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартсыз көшу операторы Мысалы, белгі Программадан бөлігіндегі сипатталу: үзінді: LABEL 20, SUM; болса, онда GOTO операторында тек осы белгілер ғана пайдаланылады, яғни label belgi; … begin … goto belgi … belgi: … GOTO 20; немесе GOTO SUM;

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартты оператор • Тарамақталу процестері бар алгоритмдерді ұйымдастыру үшін шартты операторлар пайдаланылады. If шартты операторы шартқа байланысты программадағы іс-әрекеттердің орындалу ретін өзгертеді. els e оператор операто then 2- р if өрнек 1- егер онда әйтпесе

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартты оператор Толық түрі: Қысқартылған түрі: if  <шартты өрнек>  then <1- оператор>  else <2- оператор>; if  <шартты өрнек>  then <1- оператор>;

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Таңдау операторы • Жоғарыда біз белгілі бір шарттың орындалу немесе орындалмауына байланысты алгоритмнің 1- операторы немесе 2-операторы орындалатынын қарастырдық. • Алайда, көбінесе мүмкін болатын жағдайлар екеу емес, одан да көп бола береді, яғни процесс көп тармақты болады.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Таңдау операторы • Берліген мысалдан 0-9 дейінгі цифр түрінде көрсетілген сандардың сөз түрінде жазылуы if операторы арқылы көрсетілген. • Алайда, бұлай жазу ыңғайлы емес болып табылады. Осы арада case таңдау операторы керек. if digit= 0   then     write ('Нөл'); if digit = 1   then     write (‘Бір'); if digit = 2   then     write (‘Екі'); .... ..... ......

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Таңдау операторы BEGIN S-ті ЕНГІЗУ Case <селектор-оператор> of <1-тұрақтылар тізімі>: < 1-оператор >; S <2-тұрақтылар тізімі>: < 2-оператор >; … : < N-оператор >; Else <оператор> End; 1- мән 2- мән N- мән else 1-оператор 2-оператор …………….. N-оператор Оператор End.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Басы N-ді енгізу Дүйсен Сейсен бі бі ………… ….. бі Жексен Аптада 7 күн ғана бар! N 1 2 7 els e Соңы. Есеп Апта күндерінің сан реті бойынша (1,2,…,7) апта күнінің атын шығаратын блок- схема және программа құр. Басқа сандар енгізілген жағдайда «Аптада 7 күн ғана бар!» хабарын шығар.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Program esep_sheshui; Var n : integer; Begin writeln(‘Апта күніне сәйкес сан енгізіңіз: ’); readln(n); Сase n of 1: writeln(‘Дүйсенбі); 2: writeln(‘Сейсенбі); 3: writeln(‘Сәрсенбі’); 4: writeln(‘Бейсенбі’); 5: writeln(‘Жұма’); 6: writeln(‘Сенбі’); 7: writeln(‘Жексенбі’); Else writeln(‘Аптада 7 күн ғана бар!’) End; End.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Сандар интервалы Case x of балама 1,2,3,4: < 1-оператор >; 1..4: < 1- (альтернатива) оператор >;

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Айдың реттік нөміріне сәйкес жыл мезгілін анықтау program zhyl_mezgili; var    month: integer; {айға сәйкес сан} begin     write (’Айға сәйкес санды енгізіңіз:’);     readln (month);    writeln (‘Жыл мезгілі:’);     case month of         1, 2, 12: writeln (’қыс’);         3..5: writeln (’көктем’);         6..8: writeln (’жаз’);         9..11: writeln (’күз’);         else writeln (’Енгізілетін сан 1 мен 12-нің арасында болуы керек.’);     end; end.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Есеп Екі сан енгізіліп, арифметикалық амал таңдалуы керек (+,-,*,/). Таңдау бойынша программа сәйкес есептелурді жүргізіп нәтижені экранға шығаруы керек. begin Program amaldar; Var operation:Char; x,y,z:real; Writeln('Введите первое число'); readln(x); Writeln('Введите число'); readln(y); Writeln(‘арифметикалық амалды енгізіңіз +, -, * или /'); readln(operation); Case operation of '+': z:=x+y; '-': z:=x-y; '*': z:=x*y; '/': z:=x/y; Else Writeln(‘Сіз енгізген амал End; қабылданбайды'); writeln('Z=', Z:5:2); end.
Скачать файл