Разработка урока по информатика
Оценка 4.7

Разработка урока по информатика

Оценка 4.7
Презентации учебные
pptx
информатика
8 кл
23.11.2018
Разработка урока по информатика
Публикация является частью публикации:
12-сабақ.pptx

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Тармақталу операторлары 2 Информатика және есептеуіш техника негіздері 8 сынып

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартты оператордың жалпы түрі Толық түрі: Қысқартылған түрі: if  <шартты өрнек>  then <1- оператор>  else <2- оператор>; if  <шартты өрнек>  then <1- оператор>; else-тің алдында «;» белгісі қойылмайды.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шарт – логикалық өрнек Шарт –Boolean типінің True (Ақиқат) немесе False (Жалған) мәндерін қабылдай алатын логикалық өрнек. ШАРТ Логикалық қатынастар Логикалық операциялар

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Логикалық қатынастар Логикалық қатынас – екі өрнек немесе айнымалыны салыстыру. Нәтиже Boolean типінде True (Ақиқат) немесе False (Жалған) бола алады. Екі өрнек немесе айнымалыларды салыстыу үшін салыстыру операторлары қолданылады. Оператор < (Кем) <= (Кем не тең) > (Артық) >= (Артық не тең) = (Тең) < > (Тең емес) True (Ақиқат) 1 < 5 5 <= 5 2 >1 3 >= 1 2 = 2 2 <> 1 False (Жалған) 5 < 1 4 <= 3 2 > 2 1 >= 3 2 = 1 2 <> 2

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Логикалық операциялар Логикалық операциялар– логикалық қатынастарға қолданылатын операциялар. Логические операциялар логикалық операторлар арқылы жүзеге асады: Емес – логикалық теріске шығару Және - логикалық көбейту Немесе – логикалық қосу

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартты оператордың толық түрі program n_9; var x, a, b: real; begin writeln(‘Нүктенің кесіндіде жату-жатпуын анықтау'); write ('а, b-ны енгізіңіз >>'); readln (a, b); write ('x-ті енгізіңіз >>'); readln (x); if (x>=a) and (x<=b) then writeln (‘Нүкте кесіндіде жатады') else writeln (‘Нүкте кесіндіде жатпайды') end. ИӘ a, b, x иә (x>=a) and (x<=b) жоқ ЖОҚ

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартты оператордың қысқартылған түрі program n_10; var min, a, b, c: integer; begin writeln (‘Үш санның үлкенін анықтау'); иә write ('а, b, с-ны енгізіңіз >>'); readln (a, b, c); max:=a; if (b>max) then max:=b; if (c>max) then max:=c; writeln (‘max = ', max) end. иә max:=B max:=C max=A жоқ B>max C>max жоқ

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Құрама оператор Шартты операторды қолданғанда then және else сөздерінен кейін тек қана бір оператор қолдануға болады. Егер then және else сөздерінен кейін бірнеше оператор орындау керек болса, құрама оператор қолданылады: begin <операторлар тізбегі> end

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Квадраттық теңдеуді шешу блок-схемасы Басы a, b, c коэффициенттерін енгіз Шығару: «Түбірлері жоқ» d:=b*b-4*a*c иә d < 0 жоқ иә d = 0 жоқ x:=-b/2/a Шығару «Теңдеу түбірі х=», х Соңы d>0 иә х1:=(-b+sqrt(d))/2/a х2:=(-b-sqrt(d))/2/a Шығару : «Теңдеу түбірлері: х1=», х1, «х2=», х2

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
program n_11; var a, b, c: real; var d: real; var x, x1, x2: real; begin writeln (‘Квадрат теңдеуді шешу'); write (‘ a, b, c коэффииенттерін енгізіңіз >>'); readln (a, b, c); d:=b*b-4*a*c; if d<0 then writeln (‘Түбірлері жоқ'); if d=0 then begin x:=-b/2/a; writeln (‘Теңдеу түбірі x=', x:9:3) end; if d>0 then begin x1:=(-b+sqrt(d))/2/a; x2:=(-b-sqrt(d))/2/a; writeln (‘Теңдеу түбірлері:'); writeln ('x1=', x1:9:3); writeln ('x2=', x2:9:3) end; end. begin x1:=(-b+sqrt(d))/2/a; x2:=(-b-sqrt(d))/2/a; writeln (‘Теңдеу түбірлері:'); writeln ('x1=', x1:9:3); writeln ('x2=', x2:9:3) end; begin x:=-b/2/a; writeln (‘Теңдеу түбірі x=', x:9:3) end;

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартты оператор ішіндегі шартты оператор Келесідей құрылым болуы мүмкін: if < 1-шарт > then if <2-шарт> then <1- оператор> else <2- оператор> else <3-оператор> else әрқашан ең жақын тұрған if-ке тиісті болады.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Сызықтық теңдеуді шешу a, b, x – нақты сандар жоқ b<>0 жоқ Кез-келген сан иә a, b a<>0 x:=-b/a иә Түбірі жоқ program tendeu; var a, b, x: real; begin writeln (‘Сызықтық теңдеуді шешу'); write (‘ a , b коэффициенттерін енгізіңіз >>'); readln (a, b); if a<>0 then begin x:=-b/a; writeln (‘Теңдеу түбірі x=', x:9:3) а тең емес 0 end else if b<>0 then writeln (‘Түбірі жоқ') else writeln ('x – кез-келген сан'); end.
Скачать файл