Разработка урока по информатика
Оценка 4.7

Разработка урока по информатика

Оценка 4.7
Презентации учебные
pptx
информатика
8 кл
23.11.2018
Разработка урока по информатика
Публикация является частью публикации:
13-сабақ.pptx

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Тармақталу операторлары 3 Информатика және есептеуіш техника негіздері 8 сынып

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
GOTO операторы • GOTO операторы программада шартсыз көшу үшін қолданылады. • Бұл оператор GOTO (көшу) түйінді сөзінен басталады да, одан кейін LABEL бөлімінде сипатталған белгі атауы жазылады. GOTO БЕЛГІ

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
GOTO операторының жазылуы Оператордың жалпы жазылуы: GOTO белгі; Белгі 1 мен 9999 арасындағы таңбасыз сан болуы мүмкін немесе латын әріптерінен және цифрлардан құралған символдар тізбегі болуы мүмкін

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
“Белгіні”сипаттау • Белгілер белгілерді сипаттау бөлімінде жарияланады. , Label бүтін оң сан ; идентификатор белгісі • Мысалы: • LABEL 20, SUM; • LABEL 1; • LABEL A;

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Белгінің жазылуы • Белгі қажетті операторлар алдында қойылып, олардан қос нүкте арқылы бөлінеді. Label L1, L2; Begin ... goto L1; ... L1 : goto L2; ... L2 : End.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Мысал. program goto_mysal; {программа аты} uses crt;            {модульді қосу} label m;             {m белгісінің сипатталуы} begin write(‘Мен'); {басып шығару} goto m;               {белгіге өтуді талап ету} write(‘мектепте оқымаймын');     {бұл оператор орындалмайды} m: write(‘мектепте оқимын');    {осы бөлімге өту} readkey;             {программаны тоқтату үшін} end.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Есеп X-ті есептеу программасын құру: x:=12*b/(2-a)

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартты операторды қолдану арқылы uses crt; var a,b,x:real; begin read (a,b); if (a=2)then writeln (‘Шешімі жоқ') else begin writeln (‘Шешімі бар'); x:=12*b/(2-a); writeln (x); end; end.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Шартсыз көшу операторы арқылы Берілген программа а- ның дұрыс мәні енгізілгенше, қолданушыдан сан енгізуді сұрайды uses crt; var a,b,x:real; begin BELGI: read (a,b); if (a=2)then begin writeln (‘Шешімі жоқ'); writeln (‘а-ның мәнін қайта енгізіңіз'); goto BELGI; end else begin writeln (‘Шешімі бар'); x:=12*b/(2-a); writeln (x); end; end.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Бос оператор      Бос оператор ешқандай да әрекеттің орындалмайтынын көрсетеді, ол программа блогынан шықпай-ақ, бірнеше жолды орындамай өткізіп жіберіп, блок соңына бірден көшетін кезде пайдаланылады. Мұндайда END cөзінің алдына белгі жазылап, соңына қос нүкте қойылады,мысалы: Label Belgi; ... Begin ... goto Belgi;      ...  Belgi:      {Белгісі бар бос оператор} End. {Блок соңына көшу}

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Мысал. x Есеп. X нақты саны берілген. Y функциясының мәнін есептеңіз: 1 x   cos2  1 1  егер егер x  2 егер x 1 ,4 x , , 2 x y          Шарттарды байқап қарасақ, 1< x ≤ 2 интервалында функцияның анықталмағанын көруге болады.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
Блок-схема басы x иә y cos2  x x≤-1 иә жо қ x≤1 y=-x2+4 y соңы жо қ иә x>2 жоқ y=1/x ‘Функция анықталмаған’

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
program mysal; uses crt; Label 1; var x,y:real; BEGIN clrscr; Write(‘х мәнін енгізіңіз: ');ReadLn(x); If x <=-1 Then y:=sqr(cos(x)) Else IF x<=1 THEN y:=-sqr(x)+4 ELSE if x>2 then y:=1/x else Begin WriteLn('Функция анықталмаған'); GOTO 1; End; WriteLn('y=',y:7:2); 1: readln; END.

Разработка урока по информатика

Разработка урока по информатика
• Шартсыз көшу операторын Паскаль тіліндегі басқа операторлармен алмастыруға болады. • Құрылатын программаларда шартсыз көшу операторы сирек қолданылады. • Goto операторын шектен тыс көп қолдану программаны түсінуді қиындатып жіберуі мүмкін.
Скачать файл