Семінарське заняття 1 Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Оценка 5

Семінарське заняття 1 Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Оценка 5
docx
22.11.2021
Семінарське заняття 1 Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Л2-002902.docx

Семінарське заняття 1

Тема 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

(2 години)

 

Запитання для повторення

1 Що таке менеджмент? Надайте різні визначення цього поняття.


 

2.      Чому потрібне управління? Що таке управління: наука чи мистецтво?

3.      Розкрийте зміст понять “підприємець”, "бізнесмен", "менеджер". Що спільного в цих поняттях. У чому відмінність?

4.  Опишіть стисло три основні рівні управління.

5.      Види організацій та їх характеристики. Критерії формальної та неформальної організації.

6.  Що включає внутрішнє і зовнішнє середовище організації?

7.      Визначте   відмінності         між   горизонтальним   та   вертикальним розподілом праці.

8.  Дайте визначення продуктивності.

9.      Яка роль менеджменту в розвитку формальних і неформальних організацій?

10.  Що необхідно для успіху організації?

Запитання для обговорення

1    Які основні етапи свого становлення пройшла управлінська наука в Україні?

2   Хто з українських вчених вніс вклад у розвиток вітчизняної науки з управління?

3   Які особливості та труднощі розвитку менеджменту в період отримання Україною незалежності?

4  Сучасний етап в розвитку менеджменту і його особливості для вітчизняних підприємств (організацій).

 

Запитання для обговорення

1      Соціальні методи менеджменту, їх сутність та роль в управлінні виробництвом.

2   Економічні методи менеджменту та їх роль у ринкових умовах господарювання.

3         Організаційно-розпорядчі    методи   менеджменту   та    їх взаємозв'язок з іншими групами менеджменту.

4     Як використовуються психологічні методи менеджменту в управлінні виробництвом?

5      Як впливає психологічний клімат на роботу трудового колективу?

6     Наведіть приклад, який підтверджував би , що не існує

«правильного» способу управління.


 

Теми рефератів

1 Історичні етапи розвитку світового менеджменту. 2 Етапи розвитку управлінської науки в Україні.

3    Вклад українських вчених у розвиток менеджменту в нашій державі.

4  Особливості розвитку та проблеми менеджменту на сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні.

 


 

Семінарське заняття 1 Тема 1

Семінарське заняття 1 Тема 1

Чому потрібне управління?

Чому потрібне управління?

Теми рефератів 1 Історичні етапи розвитку світового менеджменту

Теми рефератів 1 Історичні етапи розвитку світового менеджменту
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.