Таблиці істинності
Оценка 4.9

Таблиці істинності

Оценка 4.9
pptx
26.11.2021
Таблиці істинності
Urok 33_Tablic¦ ¦stinnost¦.pptx

Таблиці істинності Урок 33

Таблиці істинності Урок 33

Таблиці істинності

Урок 33

Бліцтурнір Для чого використовують логічні вирази?

Бліцтурнір Для чого використовують логічні вирази?

Бліцтурнір

Для чого використовують логічні вирази?
Що таке простий логічний вираз?
Які є символи відношень між величинами?
Що таке складений логічний вираз?
Які логічні операції ви знаєте?
Дайте означення логічної операції not.
Дайте означення логічної операції and.
Дайте означення логічної операції or.
Який пріоритет логічних операцій?

Запишіть умову того, що число а є: а) парне; б) ділиться без остачі на 3; в) не ділиться без остачі на 3; г) ділиться на…

Запишіть умову того, що число а є: а) парне; б) ділиться без остачі на 3; в) не ділиться без остачі на 3; г) ділиться на…

Запишіть умову того, що число а є:

а) парне; б) ділиться без остачі на 3; в) не ділиться без остачі на 3;
г) ділиться на 3 і на 5; д) ділиться на 3 або на 5.

а) a mod 2=0
б) a mod 3=0
в) a mod 3<>0
г) (a mod 3=0) and (a mod 5=0)
д) (a mod3=0) or (a mod 5=0)

Ціну товару позначено змінною с

Ціну товару позначено змінною с

Ціну товару позначено змінною с. Яка умова того, що ціна:

а) не перевищує 20 грн.;
б) є більшою, ніж 10 і меншою, ніж 15 грн.?

а) с<=20
б) (c>10) and (c<15)

Складіть логічні вирази для перевірки, чи є точка (х; у): а) у другій чверті; б) на координатних осях; в) у другій або третій чверті; г)…

Складіть логічні вирази для перевірки, чи є точка (х; у): а) у другій чверті; б) на координатних осях; в) у другій або третій чверті; г)…

Складіть логічні вирази для перевірки, чи є точка (х; у):

а) у другій чверті;
б) на координатних осях;
в) у другій або третій чверті;
г) у квадраті зі стороною, що дорівнює 1, побудованому на координатних осях у першій чверті;
д) у крузі одиничного радіуса з центром у початку координат (підказка: умова належності точки кругу така: х2+уг<1).

а) (х < 0) and (у > 0);
б) (x=0) or (y=0);
в) ((x<0) and (y>0)) or ((x<0) and (y<0));
г) (x>0) and (y>0) and (x<1) and (x<1);
д) x*x+y*y<1

Знайди відповідність: not (x = y) (х<у) оr (х = у) (х< 0) оr (х> 1) (х >= 0) and (х <= 1) х [0,1]…

Знайди відповідність: not (x = y) (х<у) оr (х = у) (х< 0) оr (х> 1) (х >= 0) and (х <= 1) х [0,1]…

Знайди відповідність:

not(x = y)

(х<у) оr (х = у)

(х< 0) оr (х> 1)

(х >= 0) and (х <= 1)

х [0,1]

х  у

х≤ у

х [0, 1]

Обчислити значення логічних виразів: а) х < у при х = 2

Обчислити значення логічних виразів: а) х < у при х = 2

Обчислити значення логічних виразів:

а) х < у при х = 2.5, у = 0.1;
б) a and not (b = с) при a = false, b = false, с = true;
в) not (a and b) or b = a при a = true, b = false;
г) (not a and (x < y)) or (x < 0) при x = -0.1, у = 0.7, a = true.

а) false;
б) false;
в) true;
г) true.

Записати у вигляді логічних виразів: значення х не належить інтервалу (0; 1); значення х належить відрізку [- 1; 0] або відрізку [2; 5]; точка

Записати у вигляді логічних виразів: значення х не належить інтервалу (0; 1); значення х належить відрізку [- 1; 0] або відрізку [2; 5]; точка

Записати у вигляді логічних виразів:

значення х не належить інтервалу (0; 1);
значення х належить відрізку [- 1; 0] або відрізку [2; 5];
точка М(х; у) лежить у другій чверті координатної площини;
точка М(х; у) лежить усередині або на межі одиничного круга з центром у початку координат;
точка М(х; у) не лежить на одиничному колі з центром у початку координат;
0<А< 1,5;
З >В>С> 0,1;
5<А<6<В<7,6.

1) (x<0) or (x>1);
2) ((x>=-1) and (x<=0)) or ((x>=2) and (x<=5));
3) (x<0) and (y>0);
4) x*x+y*y<=1;
5) x*x+y*y>1;
6) (A>0) and (A<1.5);
7) (B>C) and (B<3) and (C>0.1)
8) (A>5) and (A<6) and (B>6) and (B<7.6)

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.