Теориялық мәлімет Электромагниттік индукция (1)
Оценка 4.8

Теориялық мәлімет Электромагниттік индукция (1)

Оценка 4.8
docx
08.05.2020
Теориялық мәлімет Электромагниттік индукция (1)
теориялық мәлімет Электромагниттік индукция (1).docx

Электрмагниттік индукция құбылысы

 

Тәжірибе жүзінде тағайындалған:

http://www.itest.kz/upload/images/1356087047.93.jpeg.jpg

Индукциялық токтың күші контур шектеп тұрған бетті тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына тура пропорционал. Фарадей осындай қорытындыға келді.

 

http://www.itest.kz/upload/images/1356320246.24.jpeg.jpg

http://www.itest.kz/upload/images/1356320770.87.jpeg.jpg

http://www.itest.kz/upload/images/1356320720.91.jpeg.jpg

Тұйық контурдағы индукцияның ЭҚК-і модулі жағынан магнит ағынының өзгеріс жылдамдығына тең, ал бағыты жағынан оған қарама-қарсы

Қозғалмайтын өткізгіште электромагниттік индукция құбылысының негізі тек индукциялық токтың пайда болуында емес, электрондарды өткізгіште қозғалысқа келтіретін құйынды электр өрісінің тууында http://www.itest.kz/upload/images/1356321089.24.jpeg.jpg

Магнит индукциясы http://www.itest.kz/upload/images/1356321865.74.jpeg.jpgнеғұрлым тез өзгерсе,

құйынды электр өрісінің кернеулігі де соғұрлым жоғарырақ болады

http://www.itest.kz/upload/images/1356321902.82.jpeg.jpg

  • құйынды электр өрісі зарядтарға байланысты емес, оның кернеулік сызықтары өзімен-өзі тұйықталған;
  • құйынды электр өрісі потенциалды емес (Ақұй ≠ 0 тұйық контурда);
  • күш сызықтары қиылыспайды,
  • http://www.itest.kz/upload/images/1356322624.3.jpeg.jpg(кернеулік сызықтарының бағыты индукциялық ток бағытымен бағыттас).

Өздік индукция - электромагниттік индукция құбылысының дербес түрі. Егер катушка арқылы айнымалы ток жүріп жатса, онда катушканы тесіп өтетін магнит ағыны өзгереді. Сол себептен айнымалы ток (Isi) өтіп жатқан өткізгіштің өзінде индукцияның ЭҚК-і (εsi) пайда болады. Бұл құбылыс өздік индукция деп аталады.

http://www.itest.kz/upload/images/1356323367.82.jpeg.jpg

Тізбекті тұйықтағанда

  1. 2-ші шам кеш жанады
  2. http://www.itest.kz/upload/images/1356323263.2.jpeg.jpg
  3. http://www.itest.kz/upload/images/1356323250.78.jpeg.jpg(Ленц ережесі)

http://www.itest.kz/upload/images/1356323503.59.jpeg.jpg

Тізбекті ажыратқанда

  1. 2-ші шам жарқырайды
  2. http://www.itest.kz/upload/images/1356323671.33.jpeg.jpg
  3. http://www.itest.kz/upload/images/1356323704.48.jpeg.jpg(Ленц ережесі)

http://www.itest.kz/upload/images/1356323517.87.jpeg.jpg

Токтың тудыратын магнит өрісі индукциясы В векторының модулі ток күшіне тура пропорционал болады, ал Ф магнит ағыны векторына пропорционал болғандықтан http://www.itest.kz/upload/images/1356324020.72.jpeg.jpg

http://www.itest.kz/upload/images/1356324958.88.jpeg.jpg

http://www.itest.kz/upload/images/1356324973.04.jpeg.jpg

http://www.itest.kz/upload/images/1356324987.44.jpeg.jpg

осыдан http://www.itest.kz/upload/images/1356324936.44.jpeg.jpg

http://www.itest.kz/upload/images/1356327966.88.jpeg.jpg

L контурдың индуктивтілігі, I – ток күші, Ф – магнит ағыны, индуктивтілігі 1 Гн катушкадан 1 А ток өткенде тудыратын магнит ағыны 1Вб (вебер).

Электромагниттік индукция заңын пайдаланып http://www.itest.kz/upload/images/1356328886.45.jpeg.jpg

Индуктивтілік L [Гн] - Сандық мәні жағынан ток күшін 1 с ішінде 1 А-ге өзгерткен кезде контурда пайда болатын өздік индукциясының ЭҚК-іне тең болатын физикалық шама. Индуктивтік өткізгіштің өлшемдеріне және оның пішініне, ортаның магниттік қасиеттеріне тәуелді электр тізбегінің «инерттілігінің» өлшемі.

Магнит өрісінің энергиясы http://www.itest.kz/upload/images/1356329048.15.jpeg.jpg

 

http://www.itest.kz/lekciya_magnittik_kushter


 

Скачано с www.znanio.ru

Электрмагниттік индукция құбылысы

Электрмагниттік индукция құбылысы

Тізбекті тұйықтағанда 2-ші шам кеш жанады (Ленц ережесі)

Тізбекті тұйықтағанда 2-ші шам кеш жанады (Ленц ережесі)
Скачать файл