ТЕПЛООБМІННІ АПАРАТИ. Реактор.
Оценка 4.7

ТЕПЛООБМІННІ АПАРАТИ. Реактор.

Оценка 4.7
docx
21.11.2021
ТЕПЛООБМІННІ АПАРАТИ.  Реактор.
Л2-002917.docx

ТЕПЛООБМІННІ АПАРАТИ.

 

Реактор.

 

Реактори використовують для проведення хімічних процесів у рідких середовищах з підігрівом і перемішуванням Випускають емальовані і неемальовані реактори. Емальовані реактори призначені для роботи з агресивними середовищами, виготовляють їх сталевими або чавунними. Фастівський завод «Червоний Жовтень» виготовляє емальовані реактори з пропелерними і рамними мішалками трьох видів; з трубою передавлювання і знімною кришкою; такі самі суцільнозварні.

Реактори, що мають трубу для передавлювання продукту стисненим повітрям чи інертним газом, виготовляють на опорних лапах. Реактори з нижнім вивантаженням продукту - на підвісних опорах.

Чавунні емальовані реактори випускають місткістю 0,025…2 м3 , а сталеві – місткістю 1,25…6,3 м3. Чавунні реактори виготовляються двох типів: із трубою передавлювання і нижнім вивантаженням, сталеві реактори - тільки з нижнім вивантаженням продукту.

Сталеві реактори виготовляють з вуглецевої сталі марки ВМСтЗКП (ДСТУ 380-60) чи кислотостійких сталей марок 1Х18Н10Т і Х17Н13М2Т (ДСТУ 5632-61). Парову сорочку зазвичай виконують зі сталі марки ВМСтЗКП (ДСТУ 380-60), що забезпечує проведення технологічних процесів при тиску, який не перевищує 0,4 МПа, та температурі до 200 ºС.

Чавунний емальований реактор з трубою передавлювання місткістю 0,063м3 (рис. 2.2) складається з чавунного корпусу 1, сталевої сорочки 2 зі штуцерами для підведення теплоносія, кришки 4, гільз для встановлення термометрів 5 і якірної

мішалки 3. Реактори біля вала якірної мішалки герметизують за допомогою сальникового ущільнення. Привід мішалки 6 змонтований на кришці, на якій виконані також технологічні штуцери, оглядове вікно 7 і люк. В одному з технологічних штуцерів змонтована труба передавлювання 8, призначена для

 


Рис. 2.2. Схема обладнання емальованого реактора.

 

 

вивантаження продукту. Для цього після завершення технологічного процесу в реактор через один із штуцерів подають стиснене повітря чи інший газ.

 

Завдання. За даними табл. 2.2 розрахувати емальований хімічний реактор з якірною мішалкою для нагрівання розчину, що містить  %  концентрації , %, і  %  концентрації , %. Початкова температура розчину ; кінцева . Продуктивність реактора G. Нагрівальний теплоносій – водяна пара з тиском Р, швидкість обертання мішалки - n , час нагрівання розчину – .

Таблиця 2.2

Но-

мер

варіан-

та

H2SO4

HNO3

Температура

розчину,ºС

Продук-

тивність

реактора

G, кг/с

Тиск

пари

Р, МПа

Час-

тота

обер-

тання

мішал-

ки

n, об/с

Час

нагрі-

вання,

, с

а1,%

m1,%

а2,%

m2,%

Почат-

кова

Кінце-

ва

1

25

25

75

75

20

100

0,3

0,20

2,25

3600

2

50

50

50

50

15

90

0,1

0,15

2,08

5400

3

75

75

25

25

25

120

0,4

0,30

3,0

7200

4

100

96

0

0

15

100

0,6

0,15

4,5

5400

5

0

0

100

96

20

90

0,5

0,17

3,0

3600

 


 

ТЕПЛООБМІННІ АПАРАТИ. Реактор

ТЕПЛООБМІННІ АПАРАТИ. Реактор

В одному з технологічних штуцерів змонтована труба передавлювання 8 , призначена для

В одному з технологічних штуцерів змонтована труба передавлювання 8 , призначена для

Рис. 2.2. Схема обладнання емальованого реактора

Рис. 2.2. Схема обладнання емальованого реактора

Для цього п ісля за вершення технологічного процесу в реактор через один із штуцерів подають стиснене повітря чи інший газ

Для цього п ісля за вершення технологічного процесу в реактор через один із штуцерів подають стиснене повітря чи інший газ
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
21.11.2021